Kategori: Styrelseinfo

Nu är underlag och mätvärden klara för fakturering av VA-kostnaderna för perioden maj-september 2019. Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) kommer att få sin faktura via epost under helgen eller strax därefter, övriga får den med snigelposten ytterligare några dagar …

VA-faktura maj-sep 2019 på gång Read More »

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöte nr 3 som hölls den 24:e augusti 2019 finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

  Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset.     Varje första lördag i oktober har vi arbetsdag – så även i år. Denna gång kommer fokus att ligga på att röja sly och dra …

Kallelse till arbetsdag lördag 5 oktober kl 10:00 Read More »

Märkt med:

Det är dags att se över era diken så att de är fria från sly och buskar. Det är viktigt att dikena är rensade och att avrinningen inte hindras, annars så undermineras vägarna genom infiltration. Ta gärna ett extra varv …

Röjning av sly utanför tomt Read More »

  Vi har fått information om att det sannolikt finns råttgift utlagt inom området. För detta krävs licens och tillstånd samt tydlig skyltning. Mot råttgift finns inget botemedel och ett husdjur har mycket olyckligt redan avlidit. Dessvärre har vi inte …

RÅTTGIFT inom området – se upp! Read More »

Imorgon öppnar rishögen och kommer att vara öppen till maj nästa år. Observera dock att DET ÄR TOTALFÖRBUD ATT LÄGGA STUBBAR MED RÖTTER OCH TRYCKIMPREGNERAT VIRKE PÅ HÖGEN. Rötter brukar gömma stenar som skadar flismaskinen och det tryckimpregnerade virket ”kontaminerar” …

Välkomna att kasta ris! Read More »

Märkt med:

Referat från styrelsemöte nr 2 (konferens Rosella) som hölls den 18:e maj 2019 finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöten nr 9 & 10 gällande verksamhetsåret 18/19 genomförda under mars och april samt referat från konstituerande möte genomfört i april finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Finns att begrunda tillsammans med andra underlag från stämman på den sedvanliga sidan: Stadgar & Årsstämmohandlingar. (Du hittar också denna sida genom menyerna under Styrelseinfo / Stadgar & Årsstämmohandlingar.) ”Sommarhälsningar” från Styrelsen

Märkt med: ,

Under nattens båtvaktsrunda påträffades en sugga i början av Breviks Sjöväg. Vi manar till försiktighet eftersom de ofta förekommer i flock och kan vara mycket aggressiva om de har kultingar. Tänk även på detta när du kör bil inom området, …

Se upp för vildsvin! Read More »