Förslag till Årsstämmoprotokoll 2020 (per capsulam) samt frivilliga ”arbetsdag-uppgifter”

logga_transparent

Som tidigare meddelats så genomförs Årsstämman 2020 ”per capsulam”. Styrelsen har utarbetat ett förslag till årsstämmoprotokoll vilket publiceras nedan tillsammans med alla underlag (vilka också återfinns på sin vanliga plats här).

 
Vi kommer att skicka ut underlagen via mail samt med snigelpost (för de som inte är bekväma med mail/internet). Ni som prenumererar på hemsidan kommer alltså att få avisering/mail två gånger.

Medlemmar har två veckor från datum för årsstämman (25:e april) på sig för att inkomma med invändningar som styrelsen kommer att hantera med enkel majoritet. Eftersom vi är tidiga med underlagen så ger det i praktiken nästan fyra veckor fram till lördagen den 9:e maj för att yttra sig. Använd kontaktformuläret om du vill meddela invändning. Det går också bra att maila någon i styrelsen.

Som vi också nämnt tidigare så utgår den organiserade Arbetsdagen men likväl finns det en lista med arbetsuppgifter om någon frivilligt vill bidra med lite slit. Lite fysisk aktivitet kanske passar rätt bra i dessa innesittartider…
De ljusblå cellerna är låsta men i övriga kan man skriva. Det är bara att ta för sig. Komplettera gärna med annat som behöver göras eller har gjorts.

ARBETSLISTAN ÄR NU STÄNGD

Vi kommer att anlita extern part for att samla ihop riset vid senare tillfälle. Lägg därför allt ris/kvistar i prydliga högar (hellre få stora än en massa små) och gärna ”tvärs” diket så att en gripklo lätt kommer åt. Också bättre att stapla på höljden än på bredden. Tack på förhand!

Bästa hälsningar önskar Styrelsen!

Märkt med: ,