Kallelse till arbetsdag lördag 5 oktober kl 10:00

logga_transparent

 

Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset.

 

 
Varje första lördag i oktober har vi arbetsdag – så även i år. Denna gång kommer fokus att ligga på att röja sly och dra fram ris till vägarna.

Arbetsuppgifter:

  • Städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
  • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
  • Ta upp av badstegar samt bad- och vattenskidflottar
  • Underhållsarbete och stängning av tennisbanan – en särskild insats behövs avseende ogräset!
  • ”Vinterkäppar” ska ut vid vid olika VA-trummor.
  • En parkeringsförbudsskylt ska installeras vid midsommarängen/hamnen (om vi hinner få den i tid).
  • Slyröjning lite varstans; längs med huvudvägar, framför föreningshuset, bakom bodarna, Täckholmsvägen, vid pumphuset/infarten till området osv.
  • Vattenfall har röjt under elledningarna och det riset ska dras fram till närmsta körbara väg.
  • Allmän städning av nedfallna grenar inom området.

Denna gång behövs inga bilar eller släp. Däremot så är det bra om envar tar med sig allt som fungerar för att röja sly. Allt som vi kapar ska dras fram till närmsta väg och kommer att hämtas upp av traktor i veckan efter arbetsdagen.

Glöm inte att ta med egen dricka, kan behövas när du jobbar!
Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med korv och dryck vid föreningshuset.

Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Vid månadsskiftet september/oktober (eller på arbetsdagen) sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan kommer därmed ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med: