Kallelse till Arbetsdag 25 april

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

  • Röja sly huvudsakligen längs vägarna på norra sidan av området (börja från infarten vid E18). I andra hand på områdets södra delar. Samla ihop och lägg i snygga högar längs vägdikena för senare uppsamling
  • Städa föreningshus, uthyrningsstugor och bastu samt putsa fönster. Samla ihop nedblåsta grenar runt om och lägg i en hög vid parkeringen
  • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
  • Rengöra och olja bryggorna & sätta ut badflotte och badstegar. Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
  • Iordningsställa tennisbanan
  • Fylla i gropar/lägga ut grus på ”Postiljonvägen/snigelstigen” (förlängningen på Galärvägen)
  • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, sekatörer, krattor och spadar.
Vi behöver inga bilar med släp: vi kommer att anlita extern part for att samla ihop riset vid senare tillfälle.

Styrelsen har beställt fint väder och hoppas på mangrann uppslutning på städdagen. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman.

Kommande arbetsdagar:

  • Arbetsdag på hösten år 2020 är den 3/10 (första lördagen i oktober).
  • Arbetsdag på våren år 2021 är preliminärt den 24/4 (sista lördagen i april) i samband med årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Märkt med: