Kallelse till Arbetsdag 27 april

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Röja sly
 • Röjning av diken på huvudvägarna
 • Samla ihop sly och köra till rishögen
 • Köra ut grus till gång- och traktorväg (utgår, inga skottkärror behövs)
 • Arbete med tennisbanan
 • Sätta ut badstegar
 • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
 • Rengöra och olja bryggorna
 • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
 • Städning av föreningshus
 • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, spadar, krattor och sekatörer.
Vi behöver 2-3 bilar med släp och förare för att frakta ris och sly till rishögen.

Styrelsen hoppas på mangrann uppslutning på städdagen så att vi slipper ta in entreprenörer för att sköta underhåll av föreningens anläggningar. Det är vårt gemensamma ansvar att området är välskött och bra underhållet. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman i föreningshuset.

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2019 är den 5/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2020 är preliminärt den 25/4 (sista lördagen i april) och då hålls också årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. 200 kr extra för bil med släp. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Märkt med: