Adressändring och ägarbyte

Här kan du anmäla adressändring.

Observera att eventuellt tillgodohavande eller skuld vad avser samfällighetsavgiften eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare!

Klicka nedan så öppnar sig respektive formulär.

Ditt namn (måste fyllas i)

Mailadress (måste fyllas i)

Telefonnummer

Är du medlem i Båtsviken?
JANEJ

Ditt meddelande

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

Ditt namn (måste fyllas i)

Telefonnummer med riktnummer (måste fyllas i)

Epost (måste fyllas i)

Adress eller fastighetsbeteckning i Brevik (måste fyllas i)

Ny bostadsadress (måste fyllas i)

Ändringen gäller från

Övrigt

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

Ditt namn (måste fyllas i)

Telefonnummer med riktnummer (måste fyllas i)

Epost (måste fyllas i)

Adress eller fastighetsbeteckning i Brevik (måste fyllas i)

Nya ägarens namn, telefonnummer och bostadsadress (måste fyllas i)

Ägarbytet gäller från
Jag är medveten om att eventuella tillgodohavanden eller skulder vad avser Samfällighetsavgifter eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare.

Övrigt

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha