Adressändring och ägarbyte

Här kan du anmäla adressändring.

Observera att eventuellt tillgodohavande eller skuld vad avser samfällighetsavgiften eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare!

Klicka nedan så öppnar sig respektive formulär.

Ditt namn (måste fyllas i)

Telefonnummer med riktnummer (måste fyllas i)

Epost (måste fyllas i)

Adress eller fastighetsbeteckning i Brevik (måste fyllas i)

Ny bostadsadress (måste fyllas i)

Ändringen gäller från

Övrigt

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

Ditt namn (måste fyllas i)

Telefonnummer med riktnummer (måste fyllas i)

Epost (måste fyllas i)

Adress eller fastighetsbeteckning i Brevik (måste fyllas i)

Nya ägarens namn, telefonnummer och bostadsadress (måste fyllas i)

Ägarbytet gäller från
Jag är medveten om att eventuella tillgodohavanden eller skulder vad avser Samfällighetsavgifter eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare.

Övrigt

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

Ditt namn (måste fyllas i)

Mailadress (måste fyllas i)

Telefonnummer

Är du medlem i Båtsviken?
JANEJ

Ditt meddelande

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha