Föreningen Nenningesund bjuder till möte den 23:e mars

logo
Föreningen Nenningesund
är en idéell förening som arbetar för att öppna Nenningesund.
Sedan slutet av 1800-talet är passagen som förbinder det inre av Hattsundet, Höggarnsfjärden i väster med Prästfjärden i öster, helt igenvuxen på grund av landhöjningen.

Det har tidigare gjorts några försök att återskapa den gamla farleden men nu gör föreningen en ny ansats med bl.a. en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilket är en bärande del i den ansökan som ska lämnas in för prövning i Mark- och miljödomstolen. I ansökan ingår också avtal med markägare. Föreningen kommer att söka finansiering via sponsorer och offentliga bidrag.

På lördag den 23:e mars kl 11:00 i Rådmansö kyrkas församlingshem (Kungsgårdsvägen 20, 761 94 Norrtälje) bjuder föreningen in till informationsträff tillika årsmöte för föreningen. Vi välkomnas som blivande medlemmar eller bara som nyfikna intressenter.