Under nattens båtvaktsrunda påträffades en sugga i början av Breviks Sjöväg. Vi manar till försiktighet eftersom de ofta förekommer i flock och kan vara mycket aggressiva om de har kultingar. Tänk även på detta när du kör bil inom området, de är stora och kan orsaka väsentliga skador.
Låt inget ätbart ligga framme och se till att ha ett slutet kärl om du komposterar dina matavfall. Får de smak på din trädgård så kan du få bevittna följderna av ett av naturens mest effektiva jordfräsar…


10 personer har redan betalat medlemsavgiften!

 
Dessa 10 som jag har god lust att lista har redan betalat medlemsavgiften för 2019 – trots att det är över en månad till betalningsfristen…
Det är mångt och mycket samma personer som återigen är snabba och får ”eländet” överstökat. MEN, nu verkar vi ha övergått till radiotystnad 🙁

Hoppas att jag inte behöver offra kvalitetstid på att, till inget värde för någon, jaga in betalningar denna gång…

Bästa, bästa, båsta hälsningar från kassören.

Hej!

Alla som har angivit mailadress (kolla matrikeln) ska enligt plan få sin faktura idag eller imorgon. Övriga får den med snigelposten kommande vecka. Debiteringslängd som ligger till grund för samfällighetsavgiften 2019 hittar du här.

Betalningsfristen är satt till 14 juni.

VA-fakturan gäller för perioden oktober 2018 till och med april 2019 (7 månader). Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Kom ihåg att värdena är avidentifierade och att du behöver ditt ”VattenID-nummer” (inte samma som fastighetsnumret) för att veta vilken rad du ska kika på. Har du glömt det så kan du fråga här.

Hur VA-avgiften beräknas kan du läsa mer om här. Men i korthet så kan du göra som följer;

 • Fast avgift per fastighet för denna period (7 månader) blir 1.815:-
 • Förbrukningskostnad = dina m³ x 34,74 avrundat till närmaste hel krona
Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss anmäld(a) kontaktperson(er) för repektive fastighet. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Fortsatt trevlig helg önskar Skattmasen

Märkt med: , ,

 
Vi har hållt på två säsonger och hållit tjyvarna borta från våra bryggor.

Kom ner och träffa/gå med i trevliga Båtvaktgänget som har kickoff med middag för säsongen nu på lördag efter årsmötet!
Tid/plats, 17:30 i Föreningshuset, ta med egen mat/dricka.

 
O.s.a. – goran.svensson51@outlook.com

Välkomna/Göran


Nu ser det ut som att fibern fått liv igen.
Vi får hoppas att det håller i sig eftersom det verkar som att de tillfälligt styr om trafiken emedan de letar efter ett misstänkt kabelbrott.
Läs mer på IP Onlys hemsida.

1.5-2 dygn för att åtgärda felet – inte så bra… Till och med riktigt, riktigt uruselt!

Märkt med:


Sedan 04:05 i morse (söndag) ligger IP Onlys nät nere i stora delar av Norrtälje.

Berörda postnummer är 76112, 76111, 76197, 76198, 76194, 76193, 76015. Dessvärre finns ingen prognos.

Läs mer på IP Onlys sida för Driftstatus.
(Det finns också en länk till denna under menyn Fiber.)

Märkt med:

Referat från styrelsemöte nr 8 som hölls den 2:a februari 2019 finns nu på den vanliga sidan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Märkt med: ,

På förekommen anledning så påminner vi om de eldningsregler som gäller inom Norrtälje kommun:

1 april – 30 september – Eldningsförbud inom detaljplanerat område
Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Se vidare på Norrtälje kommuns hemsida.

Ni som har grenar och ris liggande på tomten efter stormen kan få hjälp med att få dessa bortforslade till rishögen. Lägg dem i en prydlig hög i diket vid närmaste körbara väg så kommer en traktor och fraktar bort dem den 23 april (observera att detta är före arbetsdagen som är den 27:e).

Vidare så utgår uppgiften på arbetsdagen att köra ut grus på stigen nere vid sjöängen och på traktorvägen. Därmed kommer inga skottkärror att behövas.

Vi hoppas på manngrann uppslutning på arbetsdagen – vi ses då!

Bästa vårhälsningar från styrelsen

Märkt med:

logga_transparent

 
Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 27 april 2019, Föreningshuset kl. 14.00

 

 
OBS! Nytt lösenord till hemsidan finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor och ändras dagen efter årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2018
 7. Revisionsberättelse för 2018
 8. Disponering av 2018-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2019
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2019
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2019
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2019
 15. Val av värdar för:
  1. Bastu; 2st
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
  3. Tennis; 2st
  4. Hamnar och bryggor; 2st
  5. Vatten; 2st
  6. Vägar; 1st
  7. Grönområden; 3st (förslag att öka antalet från 2 till 3)
 16. Val av valberedning
 17. Information om Grannsamverkan samt val av kontaktombud
 18. Övriga frågor:
  • Information om frivillig spolning av avloppspumpar
  • Information om frivillig båtvakt
  • Numrering av bommar
  • Regler för användande av sjösättningsramp
  • Årets Båtsvikare 2019
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 20. Mötet avslutas

Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med: