Våren närmar sig och likaså Årsmötet 2013 vilket blir lördagen den 27:e april kl 14:00 (Föreningshuset). På förmiddagen ska vi också ha sedvanlig arbetsdag med början kl 10:00, samling vid Föreningshuset. Det kommer en kallelse via posten någon gång före påsken men se detta som en tidig förvarning.

Igår hade vi styrelsemöte och jobbade fram ett budgetförslag för 2013. Om det inte är något vi förbisett så är det detta vi kommer att lägga fram vid årsmötet. En del förberedelser återstår men jag publicerar redan nu det som vi tror oss vara klara med så att ni hinner studera materialet i lugn och ro. Notera dock att genomlysning av revisorerna ännu inte har skett och att det är fråga om förslag. Beslut fattas ju av årsstämman.

Nedan finns tre dokument för vilka du behöver både användarnamn och lösen för att öppna (samtliga är också åtkomliga via menyn Styrelseinfo/Handlingar/Årsstämmohandlingar);

 • Ekonomisk verksamhetsberättelse 2012 och utsikter för 2013
  Här beskriver jag 2012 ur ett ekonomiskt perspektiv men introducerar också 2013-års budget och hur det påverkar medlemsuttaget.
 • Förslag Resultat & Balans 2012 samt Budget 2013
  Här finns alla siffror; ingående balans 2012 för samtliga GA, budget 2012, utfall 2012 med utgående balans 2012 för samtliga GA-fonder, och slutligen förslag till budget 2013 och vad det skulle innebära avseende utgående balans 2013 för fonderna.
 • Förslag till debiteringslängd 2013
  Så ser styrelsens förslag ut. Om det antas så blir det en liten sänkning av årsavgiften för de flesta. Motivering och framräkning av beloppen beskrivs mer detaljerat i den Ekonomiska verksamhetsberättelsen.

 
Vi är mycket tacksamma för kommentarer och förslag. Ju tidigare vi får dessa, desto bättre kan vi beakta dessa och omarbeta det som kan bli bättre.

Styrelsen genom Kassören

Märkt med:

Grannsamverkan är en metod för att motarbeta brottslighet och öka tryggheten i ett bostadsområde. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan bygger på ett samarbete mellan de boende och Polisen m.fl. Enligt Brottsförebyggande Rådet minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

 
Genom vaksamhet och samverkan mellan grannar är möjligheterna större att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

För att ”grannsamverkanskedjan” ska fungera inom vårt område behöver vi minst en representant (helst permanentboende) per väg. Om du känner att plikten kallar, ta kontakt med ordförande Kent sandgren.

Märkt med:

Vattenförbrukningen nu normal!

Det vi hoppades på är nu bekräftat. Efter täta kontroller under senaste dygnet har vi fått bekräftelse på att vattenförbrukningen återgått till normala mängder.
För närvarande har vi alltså inte något synbart pågående läckage. Vi hoppas att det förblir så framöver.

Ett tack till de medlemmar som aktivt deltagit i läckageletningen under helgen!

Arne Mårtensson, vattenvärd

Märkt med:

Efter nattens och dagens mätningar kan vi se att det börjar närma sig normala siffror i förbrukningen. Under eftermiddagen har vi gjort täta kontroller som visar normal literförbrukning per timme (vinterhelg).

Under helgen har det varit boende, besök eller grannkontroll i 53 fastigheter. Till vår kännedom har kommit ”mindre” incidenter i 3 fastigheter; läckande rörkopplingar och inte helt stängda vattenkranar. Allt har varit i utrymmen med avlopp och inte förorsakat någon ytterligare vattenskada.

Liknande kan ha upptäckts i ytterligare fastigheter utan att det kommit till vår kännedom. Jag ber de som upptäcker läckage, även utan orsakad vattenskada, att anmäla det till vattenvärdarna (mig eller Göran). Vi lägger ner många, många timmar för att hitta orsaker till onormal förbrukning enbart för att försöka minimera skadeföljderna för den enskilde medlemmen.

Nedan ett diagram jag gjort som visar överförbrukningen.

Förbrukning vattenläckage
Förbrukning vattenläckage

Vi kommer naturligtvis att följa förbrukningen extra den närmaste tiden, för att verkligen få bekräftat att vi för denna gång kan ”blåsa faran över”.

Jag återkommer inom kort med ”senaste nytt” på vattenfronten.

Arne M / Vattenvärd

Märkt med:

AlertSom vi befarade har det någonstans uppstått ett vattenläckage!!!
Det började för ett par dagar sedan (i samband med tövädret) och är i storleksordingen 7-8 m³ per dygn. Det rör sig alltså om en ”mindre” läcka, ganska typiskt för ett rör som spruckit och som nu läcker. Det skulle också kunna vara en toalettstol som gått sönder. Det är troligtvis ingen mätare som frusit (då skulle läckaget vara större), utan ett rör i ett utrymme som inte varit tillräckligt uppvärmt. Eftersom det nu rinner vatten så kommer det inte att frysa till även om det blir rejält kallare.

Våra vattenvärdar Arne & Göran har ägnat några timmar idag åt att försöka lokalisera läckaget, dock utan framgång. De har stängt av på olika vägar men eftersom läckaget är litet så är det svårt att skilja från de bofastas förbrukning. De kommer att göra ett försök till i natt, då ingen bofast (förhoppningsvis) använder vattnet.

Det vore bra om ni som inte är bofasta (eller en granne) har möjlighet att se till ert hus i närtid. Om ni upptäcker något, meddela i så fall våra vattenvärdar Arne eller Göran.

Vi återkommer givetvis så fort vi har nyheter i ärendet!

Märkt med:

Jag var uppe och kollade stugan med tanke på kylan som varit. Skönt att inget hade frusit. Hoppas att det går bra för övriga också.

Jag passade på att ta lite bilder från hamnen också. Kan vara kul för de som inte är där så ofta.

Märkt med:

I ett tidigare inlägg så konstaterade jag att vi gjorde en bra ”affär” genom att tidigt bilda en VA-samfällighet (GA7) och genomföra entreprenaden i egen regi. Anslutningskostnaderna för samfälligheter har ju ökat och vi skulle nu få betala 3,5 MSEK istället för de 2,7 MSEK som det kostade oss.

Det finns också en annan anslutningsform och det är ett sk ”kommunalt verksamhetsområde”. I korthet så innebär det att kommunen bygger, äger och förvaltar ledningsnätet fram till anslutningspunkten vid den enskildes tomtgräns. Att det skulle bli dyrare hade jag på känn men nu har jag lyckats få fram lite siffor!

Kostnader enligt 2012 års taxa (inkl.moms)

 • Servisavgift 43.031 kr
 • Avgift för förbindelsepunkt 56.953 kr
 • Tomtytavgift 56 kr/m²
 • Bostadslägenhet* större än 25 m² 30.375 kr
 • Bostadslägenhet* mindre än 25 m² 15.188 kr

Exempel på anläggningsavgiftens storlek för olika tomtytor (2012)

 • 1500 m² -> 214.059 kronor
 • 2000 m² -> 241.959 kronor
 • 2500 m² -> 260.718 kronor

(Givetvis tillkommer kostnader för entreprenad/rörmokeri på egen tomt, precis som för oss.)

Wow! Jag tror att de flesta av våra tomter ligger kring 2.000 m², så det skulle bli ca 240.000:- per fastighet! Och minns ni hur mycket det blev när vi gjorde detta i egen regi? 95.000:- per fastighet! Och då har vi fortfarande ett överskott i GA7-fonden (den exakta kostnaden hamnade nära 93.000:-).

Okej. Då är det säkert så att driftskostnaderna blir billigare om kommunen sköter det… Eller?
Nä! Den fasta avgiften per fastighet ansluten genom verksamhetsområde är 271:- i abonnemangsavgift plus 2.768:-för vatten och spillvattenavlopp. Det blir 3.039:- per fastighet och år.

Vi har ju en annan beräkningsmodell eftersom vi har samfällighet, och summan slutar på ~1.450:- per fastighet och år (2013-års priser). Ska man vara noga så har vi faktiskt lite kostnader för administration och skötsel (ca 600:- för att fonden ska ligga jämnt) men de är blygsamma och späs ut på fler än 100 anslutna fastigheter.


Jag kan inte göra annat än att luta mig tillbaka och tycka att vi gjorde ett toppenbra jobb!
Det bidde 150.000:- billigare i anslutningskostnad och minst 30% rabatt på den årliga fasta avgiften.

Nu ska jag sova gott!
/ Kassören.

 
PS. Den som vill läsa mer och hålla sig à jour med tidplaner och hur olika områden väljer att ansluta sig kan titta på Norrtälje Kommuns områdessidor för VA-utbyggnaden. DS.

Märkt med:

kalltDet har väl inte undgått någon att det är lite friskt ute…

Jämför man dygnsmedel-temperaturen med förra vintern så ligger vi ordentligt under i år. 2012 hade vi en kall vecka alldeles i början av februari och en liten köldknäpp i början av mars. I år kom kylan redan i början av december, sedan blev det lite varmare mot jul för att återigen vända nedåt strax efter årsskiftet.

Eftersom vi hade ett par incidenter med frusna ledningar och mätare förra året så finns det tyvärr skäl att tro att det kan bli så även i år.

Så därför kommer några råd;

 • Om du har möjlighet att se över ditt hus under den kalla perioden (före sista mars) så är det bra. Skulle vattnet ha frusit så hinner du vidta åtgärder innan det börjar tina. Därmed kan du undvika att få ett ovälkommet ”vattenfall” i huset om det är så att någon ledning skulle ha spruckit.
 • Att lokalisera var det frusit kan vara svårt. Har du något tappställe bredvid vattenmätaren så kan du i alla fall kolla om det rinner där. Finns det vatten så är matarledningen från din anslutningspunkt frostfri. Då har det frusit på väg till eller i huset någonstans. Hade du inget vatten vid ditt tappställe så blir det svårare, då kan det ha frusit var som helst…

Vi kommer att öka beredskapen när värmen kommer, kanske att vår vattenvärd får ta med sig sovsäcken till pumphuset :-)… Förra året (i april) så upptäcktes två vattenläckor snabbt tack vare frekvent avläsning av våra huvudvattenmätare. Snabbt innebar i och för sig att det redan hunnit rinna ett antal (dyra) kubikmeter på olämpliga ställen och med skador som följd. Men det kunde ha blivit ännu värre!

Vi återkommer när det börja närma sig våren. Tills dess, njut av solen och skyffla gärna på några extra lass isolerande snö vid era anslutningspunkter och där ni vet att ledningarna går i backen.

Japp. Nytt år & nytt pris. Och givetvis högre…

Per den 1.a januari 2013 höjs priset per kubikmeter (förvisso gott) vatten från 26,20 till 28,04 kr (inkl. moms). 2011 kostade det 24,50 kr.
Den fasta avgiften höjs också från ca 1.350:-/fastighet till ca 1.450:-/fastighet. 2011 var den 1.260:- (alla priser inkl. moms).
Det blir nästan 10% om man slår ihop den fasta avgiften med förbrukningskostnaderna.

Mera detaljer om prisutvecklingen och hur avgiften beräknas finner du på sidan Styrelseinfo\Statistik\vattenförbrukning, se även menyn ovan.

Samtidigt som jag studerade VA-kostnaderna på Norrtäljes hemsida, så kunde jag inte låta bli att räkna lite på vad det skulle kosta om vi hade anslutit oss nu.
Det landade på ~3,4 MSEK och vi betalade ”endast” 2,7 MSEK (för ganska exakt 2 år sedan). Dvs drygt 6.000 dyrare per fastighet… Jag antar att Norrtälje rättat sina kalkyler utifrån vunnen erfarenhet :-).

Sedan har jag också hört att det blivit dyrare att gräva på Rådmansö… Får gissa att det är entreprenörernas marknad just nu. Och en kollega på jobbet berättade att åtminstone en förening på Håtö (de har flera) valt Norrtäljes ”verksamhetsområdes-paket”, dvs att Norrtälje står för entreprenad och levererar anslutningspunkt vid tomtgränsen. Jag räknade lite på det också men det blev så dyrt att jag måste knappat fel någonstans! Man kan ju undra varför man väljer en sådan lösning men sanningen är att det krävs en rejäl insats för att få en ny samfällighet och entreprenad i hamn!

Summa summarum; vi ska nog vara tacksamma för att vi var så pass förutseende och kom igång tidigt med vårt VA – och hade nära tillgång till både expertis, erfarenhet och arbetsledning. Det har vi våra två senaste ”Årets Båtsvikare” att tacka för och inte minst, Stig Brandwolds styrelse.

God fortsättning på 2013!

Märkt med:

Vid sakägarsammanträdet som Trafikverket höll i Norrtälje (läs tidigare inlägg) den 27:e november, så fick vi reda på att det planeras för vajer utanför vår in/utfart. Se även detaljer i samrådsunderlaget sidan 11.

Vi har att yttra oss före den 18:e december och kommer givetvis att göra det. Med den föreslagna lösningen så innebär det att vi måste åka ända till korsningen i Åkerö (ca 2,5 km österut) för att sedan vända där när vi ska till Norrtälje. Det innebär ca 5 km extra!!!

Vi kommer att yrka för att det ska byggas en korsning vid vår in/utfart så att vi slipper onödiga körningar. Flera tar ju dessutom bussen från Nenninge och behöver korsa vägen vid Brevik.

Tyck till & hör av er med synpunkter och inlägg!

Märkt med: ,