Riset i dikena hämtas denna vecka

Ris och sly

Tack alla ni som hjälpt till med att dra fram ris till dikena! Det har stor betydelse att vi
håller vårt område i bra skick.
Under denna vecka kommer det framdragna riset att tas bort och köras till rishögen.
Från och med måndag 11 maj kommer rishögen att vara ”stängd” och ris får då fraktas till Görla återvinningsstation.

Vägarbeten

Under vecka 20 kommer skador på våra vägar att lagas. Vi hoppas att ni har överseende med att det kan bli litet trångt på våra vägar med vägvältar och lastbilar.

Vänliga hälsningar från styrelsen

Märkt med: