Sommarhälsning från styrelsen

GRATTIS TILL OSS ALLA PÅ NATIONALDAGEN!

Även om vädret inte visar sin bästa sida just idag så är vi nu officiellt inne i sommarmånaderna! För de allra flesta närmar sig den efterlängtade ledigheten när vi ska hinna med att göra allt det där avkopplande som vi skjutit framför oss…

Den 16:e maj hade styrelsen sitt sista styrelsemöte för perioden 2019/2020 och där vi också kunde stänga det gångna året. Referat från det mötet hittar du här.

 

Sommaren innebär ju också att flera vistas inom området och därför känns det lite tråkigt – men ändå nödvändigt – att komma med ett par förmaningar.

Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen som får åka där.


Och så en påminnelse avseende parkeringsförbudet nere vid hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, parkeringsplatsen ligger inte längre bort än 50 meter…

 

Till sist, helikoptergänget som brukar gästa oss varje sommar meddelar att de kommer till oss måndag 20 juli kl. 15:00. De har bytt helikoptermodell och satt upp plexiglas invändigt för att dela av kabinen och separera passagerarna.
I år så kommer vi inte behöva hjälpas åt med att ta ned midsommarstången eftersom denna festlighet tyvärr är inställd – tråkigt!

Härmed önskas en fortsatt härlig sommar med förhoppning om att allt snart kan återgå till det normala…
Bästa hälsningar från styrelsen