Stadgar & Årsstämmohandlingar

Stadgar

Stadgar för Båtsvikens SFF kan hämtas här.

Dokument inför och protokoll från årsmöten

Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Glöm inte att ange fastighetsbeteckningen samt att skriva/underteckna med ditt namn.
Du kan skicka din skrivelse;

  • via mail till någon i styrelsen
  • via kontaktformuläret
  • genom att lägga den i föreningens brevlåda på Breviks sjöväg (fd Breviksvägen)
  • genom att posta den till adressen nedan:


Båtsvikens SFF
Breviks sjöväg 1
761 94 Norrtälje

Dokumenten nedan är lösenordsskyddade och öppnas i ett separat fönster (eller kan laddas ned till din dator genom att högerklicka och välja ”Spara som…”).


Årsstämman 2020 kommer att genomföras ”per capsulam” vilket innebär att styrelsen kommer att utarbeta ett förslag till årsstämmoprotokoll vilket kommer att publiceras här. Ett meddelande går ut när så sker. Medlemmarna får då några veckor på sig att inkomma med invändningar och enkel majoritet gäller. Därefter fastsälls protokollet.