Stadgar & Årsstämmohandlingar

Stadgar

Stadgar för Båtsvikens SFF kan hämtas här.

Dokument inför och protokoll från årsmöten

Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Glöm inte att ange fastighetsbeteckningen samt att skriva/underteckna med ditt namn.
Du kan skicka din skrivelse;

  • via mail till någon i styrelsen
  • via kontaktformuläret
  • genom att lägga den i föreningens brevlåda på Breviks sjöväg (fd Breviksvägen)
  • genom att posta den till adressen nedan:


Båtsvikens SFF
Breviks sjöväg 1
761 94 Norrtälje

Dokumenten nedan är lösenordsskyddade och öppnas i ett separat fönster (eller kan laddas ned till din dator genom att högerklicka och välja ”Spara som…”).


Årsstämman 2020 genomförs ”per capsulam”. Styrelsen har utarbetat ett förslag till årsstämmoprotokoll vilket publiceras nedan och redan nu (före den 25:e april när stämman egentligen ska hållas). Medlemmarna har 2 veckor från datum för årsstämman för att inkomma med invändningar, dvs fram tom lördag 9:e maj, därefter fastställs protokollet.