VA-kostnader

Avläsning av vattenmätarna & VA-faktura

Avläsning av enskildas vattenmätare sker med radioutrustning och normalt två gånger per år, vid månadsskiftet mars/april samt september/oktober. Fakturering sker och räknas fram enligt följande (se priser för fast avgift & förbrukning längre ned);

 • Veckan/veckorna efter Årsstämman (dvs i månadsskiftet april/maj) och i samband med fakturering av GA samfällighetsavgifter. Denna faktura spänner över årsskiftet när Norrtälje normalt höjer avgiften. Därför bygger kostnaden till hälften på priset innevarande år och till hälften på priset tidigare år.
  Fast avgift = (Beräknade fasta årsavgiften innevarande år + Beräknade fasta årsavgiften året innan) / 4
  Förbrukningskostnad = Förbrukning oktober-mars x (pris/m3 innevarande år + pris/m3 föregående år) / 2

 • Strax efter Höstarbetsdagen (dvs kring mitten av oktober)
  Denna faktura täcker Q2-Q3 och då gäller den aktuella fasta årsavgiften.
  Fast avgift = Beräknade fasta årsavgiften (enligt nedan) / 2
  Förbrukningskostnad = Förbrukning april-september x gällande pris per kubikmeter (se nedan)

Observera att eventuellt tillgodohavande eller skuld vad avser samfällighetsavgiften eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare!


VA-kostnader

Norrtälje kommun beräknar den fasta avgiften utifrån;

 1. en abonnemangsavgift
 2. en lägenhetsavgift där de två första lägenheterna är avgiftsfria (vi har 108 fastigheter + GA1 som också är brukare = 109 enheter att fördela kostnaden på)
 3. mätaravgifter; vi har två stycken, den första är dyr och den andra (parallelkopplad) är rabatterad.

Se detaljer på Norrtälje kommuns hemsida.

I bild ser prisutvecklingen ut som nedan;


Här nedan kan du se hur vi beräknar våra VA-avgifter utifrån Norrtäljes olika taxor.

2019

 • 600 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 2.755 / år för 106 ”lägenheter”
 • 48.010 / år för huvudmätare (Qn 6)
 • 9.602 / år för sekundärmätare (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(600 + (2.755 x 106) + 48.010 + 9.602) / 109 = ca 3.214:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 34,75 kr/m³.


2018

Ingen prishöjning i år! Märkligt att det råkar sammanfalla med valår igen…
Således samma beräkningsgrund som för 2017.


2017

 • 555 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 2.550 / år för 106 ”lägenheter”
 • 44.452 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 8.890 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(555 + (2.550 x 106) + 44.452 + 8.890) / 109 = ca 2.974:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 34,73 kr/m³.


2016

 • 483 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 2.217 / år för 106 ”lägenheter”
 • 38.654 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 7.731 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(483 + (2.217 x 106) + 38.654 + 7.731) / 109 = ca 2.586:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 32,46 kr/m³.


2015

 • 420 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.928 / år för 106 ”lägenheter”
 • 33.612 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 6.722 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(420 + (1.928 x 106) + 33.612 + 6.722) / 109 = ca 2.250:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 30,34 kr/m³.


2014

Gäller som för 2013, ingen höjning av avgifterna för 2014.
Antagligen på grund av valår…


2013

 • 271 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.244 / år för 106 ”lägenheter”
 • 21.685 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 4.337 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(271 + (1.244 x 106) + 21.685 + 4.337) / 109 = ca 1.450:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 28,04 kr/m³.


2012

 • 253 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.162 / år för 106 ”lägenheter”
 • 20.267 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 3.243 / år för mätare 6996 (Qn 2,5)

Den fasta avgiften blir:
(253 + (1.162 x 106) + 20.267 + 3.243) / 109 = ca 1.350:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 26,20 kr/m³.


2011

 • 236 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.086 / år för 106 ”lägenheter”
 • 18.941 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 3.031 / år för mätare 6996 (Qn 2,5)

Den fasta avgiften blir:
(236 + (1.086 x 106) + 18.941 + 3.031) / 109 = ca 1.260:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningen à 24,50 kr/m³.

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.