Etikett: referat

Nya referat från styrelsemöten

Referat från styrelsemöten nr 9 & 10 gällande verksamhetsåret 18/19 genomförda under mars och april samt referat från konstituerande möte genomfört i april finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöten

Om du önskar få med ett ärende på agendan så ska du meddela detta skriftligt till styrelsen. Glöm inte att ange fatsighetsbeteckningen samt att skriva/underteckna med ditt namn. Du kan skicka din skrivelse; via mail till någon i styrelsen via

Märkt med: ,

Protokoll från Årsstämman 2019

Finns att begrunda tillsammans med andra underlag från stämman på den sedvanliga sidan: Stadgar & Årsstämmohandlingar. (Du hittar också denna sida genom menyerna under Styrelseinfo / Stadgar & Årsstämmohandlingar.) ”Sommarhälsningar” från Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöte nr 8 2018/19

Referat från styrelsemöte nr 8 som hölls den 2:a februari 2019 finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöte nr 7-2018

Referat nr 7 från styrelsemötet den 24:e november 2018 finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöten 5 & 6

Referat från styrelsemöten 5 och 6 genomförda under oktober finns nu på den vanliga sidan. God Jul! Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöten 2, 3 & 4

Referat från styrelsemöten 2, 3 & 4 genomförda under maj, augusti och september finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöten 12/2017 och 1/2018

Referat från styrelsemöten nr 12 (verksamhetsår 2017/2018) och nr 1/konstituerande möte (verksamhetsår 2018/2019) genomförda den 24:e april finns nu på den vanliga sidan. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,

Protokoll från Årsstämman 2018

Finns att begrunda tillsammans med andra underlag från stämman på den sedvanliga sidan: Stadgar & Årsstämmohandlingar. (Du hittar också denna sida genom menyerna under Styrelseinfo / Stadgar & Årsstämmohandlingar.) ”Sommarhälsningar” från Styrelsen

Märkt med: ,

Referat från styrelsemöte nr 11

Referat från styrelsemöte nr 11 genomfört den 10:e mars finns nu på den vanliga sidan. Vid tidpunkt för publicering kom länken ovan att peka fel men det är nu tillrättalagt. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Märkt med: ,
Top