Etikett: tennis

Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: Sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

Föreningsanläggningarna är:

I och omkring din tomt

För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten. Detta gäller sly som är max manshög och har stam tunnare än 10 cm, men man får inte ta bort enar, ekar eller vildaplar. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Hamnen

Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.

Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.

Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten.

För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.

Bad

I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

Vägar

Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!

Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

Vatten och avlopp

Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

Fiber

Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

Grannsamverkan

Grannsamverkan i området är organiserad genom en ansvarig per väg och appen Coyards används för informationsspridning om inbrott och skadegörelse.

Firanden och festligheter

Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.

GDPR

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

Märkt med: , , , , , , , , , , , , , , ,

tennis

Tennisbanan är nu öppen för bokning och spel igen.

Tennisvärdarna Björn & Dennis

Märkt med:

tennis

Tennisbanan är dessvärre inte brukbar för tillfället. På grund av det torra och varma vädret är hela banan som en ”stenkaka” och måste vattnas kraftigt. Dessvärre har vi problem med pumpen och hoppas kunna åtgärda denna eller hitta annan lösning inom kort.
Vår förhoppning är att banan ska vara spelbar igen senast måndag i nästa vecka. När så är fallet kommer detta att meddelas på hemsidan.

Tennisvärdarna Björn & Dennis

Märkt med:

TennisVi planerar en tennisturnering helgen den 29-30 juli (v.30) med start lördag klockan 10.00, samling 09.30 vid Föreningshuset. Vi kommer att ha två klasser; Vuxen och Barn (upp till 12 år). Lottning och gruppindelning sker på plats.

Vi hoppas naturligtvis på en bra uppslutning denna gång eftersom vi varit få deltagare på senare år – Välkomna!

 
Anmälan görs enklast på formuläret nedan, men det finns också en anmälningslista vid nyckelskåpet på föreningshuset.

Vid frågor vänligen kontakta någon av tennisvärdarna!

Mvh, Tennisvärdarna
Björn & Dennis

Anmälan till Båtsvikens tennisturnering 29-30 juli 2017

Ditt namn (måste fyllas i)

Din epost (måste fyllas i)

Ditt telefonnummer (måste fyllas i)

Vilka som deltar (namn) och i vilken klass (måste fyllas i)

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

Märkt med:

tennis

Värdarna låter meddela att tennisbanan nu är öppen för spel.
Vattenpumpen för bevattning av banan bråkar lite men vi hoppas kunna få igång den snart.
Bokning sker som vanligt genom att anteckna sig i kalendern/pärmen som sitter i plåtskåpet vid entrén till föreningshuset (till skåpet gäller samma nyckel som till bastun).

Björn & Dennis

Märkt med:

Efter ett par års uppehåll genomförde vi äntligen en tennisturnering under helgen 30-31 juli. Vi hoppas att detta ska innebära ett trendbrott och att flera kan vara med och spela nästa år.

Turneringen genomfördes genom singelspel där enbart killar deltog, så till nästa säsong hoppas vi tjejerna också vill delta. Totalt deltog 8 spelare i turneringen. Turneringen genomfördes under lördagen med både grupp och finalspel.

I singelfinalen möttes Björn Schönbeck och Dennis Johansson där Dennis avgick som segrare.

Grattis Dennis!

//Björn S.

Märkt med:

TennisVi planerar en liten tennisturnering helgen den 30-31 juli (v.30) med start lördag klockan 10.00, samling 09.30 vid Föreningshuset. Vi kommer att ha två klasser; singel och dubbel. Lottning och gruppindelning sker på plats.

Vi hoppas naturligtvis på en bra uppslutning denna gång eftersom vi varit få deltagare på senare år – Välkomna!

 
För att fånga intresset kommer vi att sätta upp en anmälningslista vid nyckelskåpet på föreningshuset, men det går även alldeles utmärkt att föranmäla sig på formuläret nedan.

Mvh, Tennisvärdarna
Björn & Dennis

Anmälan till Båtsvikens tennisturnering 29-30 juli 2017

Ditt namn (måste fyllas i)

Din epost (måste fyllas i)

Ditt telefonnummer (måste fyllas i)

Vilka som deltar (namn) och i vilken klass (måste fyllas i)

Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

Märkt med:

tennis

Värdarna låter meddela att tennisbanan färdigställts under helgen och nu är öppen för spel.

Bokning sker som vanligt genom att anteckna sig i kalendern/pärmen som sitter i skåpet vid entrén till föreningshuset (till skåpet gäller samma nyckel som till bastun).

Björn S

Märkt med:

tennisturneringVi planerar en liten tennisturnering helgen den 2-3 augusti (v.31) med start lördag, klockan 10.00.
Förra året fick vi för få deltagare och var tvugna att ställa in men vi hoppas på bättre uppslutning denna gång.
För att fånga intresset kommer vi att sätta upp en anmälningslista vid nyckelskåpet på föreningshuset, men det går även alldeles utmärkt att anmäla sig på formuläret nedan.

Tävlingskommittén
Börje & Ulf


Märkt med:

tennis

Med nöje och ära förklaras härmed tennisbanan öppen för säsongen 2014!

Bokning sker som vanligt genom att anteckna sig i kalendern som sitter i skåpet vid entrén till föreningshuset.

Får vi ihop det till en liten turnering i år???

 
Eder tennisvärd Börje S

Märkt med: