Hej alla och hoppas allt är väl!

Vi misstänker att det finns en liten läcka någonstans i området. Vattenvärdarna har vid ett par tillfällen senaste vecka kontrollerat huvudmätarna mitt i natten (när de rimligen borde stått stilla) men ändå konstaterat en viss förbrukning. För att spåra detta eventuella läckage så kommer de att stänga av väg efter väg och samtidigt verifiera att huvudmätarna stannar.

Därför är det viktigt att ingen använder något vatten under denna period TORSDAG 26 MARS 13:00-15:00. Ingen diskmaskin, ingen tvättmaskin, inget spola på toaletten under dessa två timmar!

Vi tackar så mycket på förhand – och sprid gärna ordet!

Bästa hälsningar,
Styrelsen & Vattenvärdarna

Märkt med:

Som om det inte vore nog med fiberns erövring av Båtsviken, nu blir även vattenvärdarna digitala.

pejlingFöreningens vattenavläsningsutrustning har levererats och vi fick i fredags en första utbildning i användandet. Under september kommer vi att bekanta oss med tekniken genom att gå runt i området och göra avläsningar.

Målsättningen är att vi ska öva, förkovra oss och själva göra kommande halvårsavläsning runt första oktober. Så om ni iakttar två vilsna pensionärer, utrustade med digitala instrument så är det troligen vi och inte TV-pejling som pågår.

Med utrustningen kommer vi nu även att ha ett bra hjälpmedel att snabbare hitta eventuella läckage.

Vattenvärdarna Ove och Arne

Märkt med: ,

I samband med fjärravläsningen av våra vattenmätare som gjordes i förra veckan så kunde vi hitta ett betydande(!) vattenläckage. Läckaget fanns på enskild tomt, och efter vattenmätaren. Kostnaden drabbar således enbart den enskilda fastigheten.

160407_Vatten(Klicka på bilden för att förstora)

Vattenvärdarna tackar alla som hjälpt oss i letandet.

Arne

Märkt med:

Under några veckors letande har ett konkret läckage, på enskild anläggning, hittats och åtgärdats.

Trots detta ligger förbrukningen fortfarande över normalt för årstiden, konstant en handfull kubik mer, men det kan ju bero på att vi blivit några fler bofasta och en del lite frekventare besök av fritidsboende. Vi kommer att invänta vår kommande avläsning av enskilda mätare som sker omkring 1:a april, och får då klarhet i om det finns anledning att gå vidare.

Tack till er som återrapporterat efter koll i egna fastigheten.

Eder vattenvärd,
Arne

Märkt med:

AlertVi har noterat en för årstiden hög vattenförbrukning. Ökningen började då den stränga vinterkylan övergick i blidväder för några veckor sedan. Vi har sen dess konstant haft en fördubblad förbrukning mot normalt.

Vi har inte hittat någon normal förklaring till ökningen så därför misstänker vi ett läckage någonstans.

Kan möjligen vara så att något fruset sönder och nu läcker när det blivit milt. Bra om ni själva eller via någon granne kan kolla så fort ni har möjlighet. Om ni hittar något läckage, oavsett var, så vänligen meddela oss.

Hälsningar vattenvärdarna,

Ove  070-746 68 83
Arne 070-811 52 88

Märkt med:

Vattenvärdarna har idag, med stor hjälp av U Zande, G Strandberg och S Ekström, försökt hitta orsaken till differensen mellan mätvärde i pumphuset och sammantaget de enskilda mätarna. Genom att först stänga anslutningsventilen till alla fastigheter konstaterade vi att vårt samfällda ledningsnät inte har något läckage. (Viktigt inför utgången av 5-årsgarantin)
Med öppen ventil till nästan alla fastigheter var resultatet detsamma. (Någon enstaka fastighetsägare har själv stängt ventilen för vintern och de öppnade vi inte.)
När läckage nu kan uteslutas kvarstår att finna annan orsak till varför vi haft avvikande mätvärden.
Efter nästa halvårsavläsning kommer vi på nytt att göra en analys av mätningarna.

Passar på att informera om att nästa halvårsavläsning som kommer att ske 1/10

Återigen ett stort tack till de som frivilligt hjälpte oss idag!
Vattenvärdarna, via Arne M

Märkt med:

Så var det dags att återigen se om vi kan hitta anledningen till differensen i våra förbrukningssiffror. Vårens kontroll gav av olika anledningar inget säkert svar, därför ska vi nu försöka igen.

Arbetet kommer att utföras Tisdagen den 8:e september, mellan kl. 09.30 och 14.00

Vattnet kommer helt eller delvis att vara avstängt under den tid vi jobbar med detta och vi vädjar till er alla att INTE förbruka något vatten alls under tiden, ingen diskmaskin, tvättmaskin, kaffevatten, toalettspolning, etc.

Om det finns någon medlem som förfogar över en egen ventilnyckel och har lust att hjälpa till så är ni välkomna att möta upp vid pumphuset!

Vattenvärdarna gm. Arne Mårtensson

Märkt med:

Några fastigheter har haft problem med läckande backventiler – i vissa fall till och med hastigt spruckna backventiler!

Normalt sitter det en backventil i omedelbar anslutning till våra enskilda vattenmätare. I bilden nedan ser du var min sitter (efter vattenmätaren) men den kan likväl sitta före också.

backventil

I ett par fall så har backventilen (eller egentligen muttern intill backventilen) plötsligt spruckit vilket givetvis resulterat i en ordentlig vattenkaskad. Om backventilen sitter efter mätaren så går allt på den enskildes mätare, sitter ventilen före, ja, då får vi ingen registrering annat än på huvudmätarna. I vilket fall som helst så kan ett sådant läckage orsaka ordentlig skada, särskilt om det inträffar inomhus.

Vad kan du göra för att undvika skador?

  • Enklast är att stänga kulventilerna när du inte är hemma (de två röda vreden på min bild ovan), förutsatt de sitter före backventilen…
  • Att stänga av vattnet löser dock inte problemet helt (och vissa har svårtillgängliga mätare). Då rekommenderas ett byte av backventilen vilket Rolles Bygg & Allservice kan fixa för runt tusenlappen inkl. material & arbete (billigare än vad självrisken skulle bli).

Styrelsen

Märkt med:

I måndags blev våra huvudvattenmätare ersatta av nya. Arbetet gick fort och smidigt en mätare i taget, så vi slapp avstängning.

I dag (torsdag) har vattenvärdarna, med en del hjälp, försökt hitta svar på var vattnet som inte mäts i enskilda mätare tar vägen.

klurigtTyvärr hade vår avisering via hemsidan inte nått fram till alla såsom vi önskat. Detta orsakade att det här och där förbrukades vatten när vi försökte leta och därför går det inte att ge något 100% säkert svar.
Vi är ganska övertygade om att det inte finns någon läcka på det gemensamma ledningsnätet och tror heller inte på ledningsläckage på någon tomt. Mätarna har idag tidvis stått helt stilla med hela området påkopplat. Om det är hål eller läckage på någon slang/koppling med ett vattentryck på 7 kg borde mätarna aldrig kunna stå helt stilla, eftersom de reagerar på mycket liten förbrukning.

Var försvinner då vattnet, om det nu försvinner?
Vi får hoppas att förbrukningsdifferensen låg i våra gamla huvudmätare som nu är ersatta mot nya. Det kommer att visa sig under höstens fjärravläsning.

Vattenvärdarna tackar Urban Zande och Göran Strandberg för deras medverkan idag och fortsätter undersöka andra möjliga felkällor.

 

 

Märkt med: