De flesta av begreppen är dessvärre engelska men de används också vardagligt i svenskan och återfinns på apparatur vi använder i samband med Internetansluting. Kjell & Company har en alldeles utmärkt kunskapsbank som jag också refererar till på några ställen och som jag hoppas ytterligare förtydligar det hela. Läs gärna ALLA Kjell & Companys avsnitt om ”Nätverk” och ”TV-teknik” vid tillfälle.

ISP

Internet Service Provider. Leverantören som tillhandahåller Internetuppkoppling (WAN). Ofta så erbjuder ISPn även IPTV, Telefoni och andra Internet-relaterade tilläggstjänster såsom epostkonto, webhotell och möjligheter till dokumentlagring och backup.
I fortsättningen så kommer jag att använda begreppet ”kombinationsabonnemang” för de paket som ISPna erbjuder och som har mer än bara Internet (t.ex. Internet + TV, eller Internet + Telefoni, eller Internet + TV + Telefoni).
Vissa ISP erbjuder en Router som ingår i abonnemanget under den tiden som du prenumererar på tjänster från dem emedan andra låter dig köpa en från dem alternativt att använda en egen.

WAN

Wide Area Network, i praktiken Internet. Det som ISPn ger dig tillgång till om du har abonnemang hos dem.
Läs mer hos Kjell & Company

LAN

Local Area Network, fritt översatt så är detta ett lokalt nätverk vilket i praktiken blir det egna nätverket i den anslutna fastigheten. Det är det nätverket som uppstår på ”din sida” av Routern (WAN ligger då på ”utsidan” av Routern).
Läs mer hos Kjell & Company

WLAN

Wireless Local Area Network. Det är inget annat än ett trådlöst LAN, eller enklare uttryckt; ett WIFI-nätverk. (OBS! Förväxla inte detta med VLAN!) Idag är det brukligt att ens LAN är en kombination av både trådat nätverk och WIFI, och vissa kanske t.o.m. bara har WIFI för bekvämlighetens skull.

WIFI

Se WLAN ovan. Numera används ofta WIFI som ett mer populärt och slagkraftigt sätt att beteckna trådlöst LAN (”WLAN”) över IEEE 802.11-standarden. De flesta WIFI-kapabla Routrar, PC, surfplattor och mobiler kan idag hantera olika versioner av standarden som huvudsakligen har med överföringshastigheten att göra (b/g/n/ac med flera).
Läs mer hos Kjell & Company

VLAN

Står för Virtual LAN. Det innebär att ett och samma (fysiska och/eller trådlösa) nätverk logiskt kan separeras i olika åtskilda nätverk. Med denna teknik så kan en och samma nätverkskabel (eller WIFI-signal också för den delen) transportera både Internetsignal, IPTV och Telefoni. Utan VLAN så skulle man behöva ha tre olika sladdar eller tre olika WIFI, en för varje tjänst… När flera VLAN kombineras i en och samma nätverkskabel så kallas det för ”trunk”.

VLAN används nästan precis överallt utom kanske just hos privatpersoner. Ett hotell kan använda olika VLAN för sitt gäst-WIFI, ett annat för sina anställda, ett annat för betalutrustning, ytterligare ett för att styra värme, belysning & ventilation, ytterligare ett för videoövervakning, för brandlarmet, etc. Fördelen är att alla nätverk ligger på olika ”kanaler” och om någon hackar gäst-WIFI:t så påverkas inte de andra kanalerna/nätverken, trots att de använder samma ”internetsladd”.

För att hantera denna ”kanalseparation” så måste man dock ha nätverksutrustning (Router, Switchar eller Accesspunkter) som klarar VLAN. Ofta kallas dessa utrustningar för ”smarta” (t.ex. smart switch) men man gör säkrast i att kontrollera att de följer IEEE 802.1Q-standarden. Det finns alltför många apparater ute på marknaden som kallas för ”smarta” även om de inte är det ur ett VLAN-perspektiv.

Om du bara ska abonnera på Internet så behöver du inte bry dig ett dugg om VLAN, din tjänst behöver bara en ”kanal” (VLAN1) och allt som du kan tänka dig att ansluta till Internet (via WIFI och/eller trådat LAN) är förinställt för att fungera direkt. Ska du däremot ha mer än Internet (ett kombinationsabonnemang), så kommer du att behöva hantera olika VLAN vilket blir mer eller mindre komplicerat beroende på vilken ambitionsnivå och behov du har.

VLAN kan förklaras på följande sätt och jag tar ett exempel med en trunk från Telia. I det fallet så används VLAN 1 för Internet, VLAN 845 för IPTV och VLAN 855 för Telefoni.
Tänk ett transportband på en flygplats någonstans ute i världen som ska hantera bagage till tre olika destinationer (tre olika VLAN). VLAN 1 får bli Stockholm, VLAN 845 säger vi är Berlin och VLAN 855 är t.ex. New York. Om vi lappar (”taggar”) allt bagage som ska till Berlin VLAN 845 och allt som ska till New York VLAN 855 då kommer allt ”otaggat” bagage (de utan lapp) att tillhöra Stockholm och vi kan blanda allt bagage på samma transportband och har ändå ordning på var de ska (hur de kan separeras/sorteras).
Smarta switchar (IEEE 802.1Q) kan läsa VLAN-taggar (även ta bort eller byta till andra) men det kan inte annan ”vanlig” nätverksutrustning (förutom smarta Routrar och Accesspunkter). En PC som får ett ”taggat” paket skulle helt enkelt kasta bort det. Därför så konfigureras smarta switchar till att ”avtagga” VLAN-paketen (ta bort adresslappen) innan de släpper ut trafiken till en port till vilken t.ex. en PC eller en IPTV-box är kopplade.
I en och samma trunk få högst ett VLAN vara avtaggat (Untagged = ”U”) men man kan ha nästan hur många som helst som är taggade (Tagged = ”T”). Trunken från t.ex. Telia kan beskrivas som U1 + T845 + T855.

En smart switch (IEEE 802.1Q) till vilken man kopplar en IPTV-box behover vara rätt inställd för att leverera rätt data/signal till boxen:

 • Ingress (det som går in in switchen) skulle t.ex. kunna vara U1 + T845 + T855 (exempel med trunk från Telia)
 • Egress (det som går ut från porten till vilken IPTV-boxen är kopplad) måste då vara satt till U845 (VLAN för Telias IPTV).

 

VPN

Virtual Private Network. Med VPN skapas en säker och krypterad ”tunnel” mellan två enheter. Den ena enheten är en ”klient” (t.ex. din dator) med vilken tunneln initieras. Enheten till vilken klienten ansluter är ”servern” och det kan vara en Router (se nedan) eller en annan internetansluten dator på vilken en VPN server applikation finns installerad. Om din Router är kapabel att hantera VPN-anslutningar så kan du genom denna tjänst fjärransluta till det LAN som ligger bakom Routern och t.ex. komma åt de resurser som finns på det nätet (filserver/NAS, skrivare men också temperaturstyrning, larmsystem, bevakningskameror etc.)
VPN är mycket vanligt när man distansarbetar och ska ansluta till kontorsnätverket hemifrån eller när man är på tjänsteresa.

Router

Routern (eller Gateway) är en nätverksutrustning som kopplar samman ISPns nätverk (WAN) till ditt lokala nätverk (LAN). Utöver detta brukar moderna routrar ofta fungera som nätverksbrandvägg (Firewall), NAT-server (Network Address Translation – som möjliggör att flera datorer på ett LAN kan dela på samma publika IP-adress på WAN-sidan) och DHCP-server (som möjliggör att datorer som ansluts till ditt LAN kan erhålla lediga interna IP-adresser automatiskt) samt Switch (fördelar trafiken på flera portar mm). En trådlös router innehåller dessutom en trådlös Accesspunkt som möjliggör trådlöst nätverk (WLAN).
Läs mer hos Kjell & Company

Det finns en uppsjö av olika routrar i olika priskategorier. Det som skiljer dem åt är huvudsakligen prestanda och räckvidd avseende WIFI men också hur avancerad brandväggen är, nätverksoptimering (QoS – Quality of Service), möjligheten att fjärransluta via VPN, antalet LAN-portar och om de kan hantera VLAN eller ej (IEEE 802.1Q).

IP-adress

Alla datorer anslutna till Internet kommunicerar med varandra genom att anropa varandras unika IP-adresser, vilket kan jämföras med t.ex. en bostadsadress med gata och nummer. IP-adressen har formen xxx.xxx.xxx.xxx där xxx är ett nummer som kan variera mellan 001 och 255. Det ger drygt 4 miljarder unika IP-adresser vilket kan tyckas är mycket men håller faktiskt på att ta slut!!! I väntan på en ny IP-standard (IPv6 som tillåter ca 50 miljarder miljarder miljarder olika adresser) så måste man hushålla lite med IPv4 adresserna som används nu.

Alla ISP (Telia, Ownit, ComHem, Banhof, Bredband2…) är tilldelade olika serier IPv4 adresser som de i sin tur kan fördela till sina abonnenter – och det görs lite olika. Antingen så kan man tilldelas en fast IP-adress av sin ISP eller också får man en dynamisk IP-adress, vilket är det vanligaste. En dynamisk adress innebär att man får en för tillfället ledig IP-adress i den serien som ISPn tilldelats. Så länge Routern är kopplad till internet så får man behålla samma tilldelade dynamiska IP-adress men man kan möjligen få en annan om man skulle starta om Routern eller t.ex. efter ett strömavbrott.

Om man är ”normalanvändare” så behöver man inte bry sig så mycket om vilken IP-adress man har och om den är dynamisk eller fast. Detta tar normalt Routern hand om automstiskt vid installation eller omstart. Ska man däremot komma åt sitt nätverk från annan plats så är en statisk adress att föredra framför en dynamsik (”brevlådan flyttar inte runt på gatan”). Dock så är det så att även dynamiska addresser inte ändras ofta alls men skulle de göra det så finns det olika tjänster som hjälper en att ta reda på var brevlådan tog vägen som t.ex. DynDNS.

Om man vill komma åt sitt nätverk från annan plats så är i så fall viktigare att veta om man har tilldelats en Publik IP-adress eller en Privat IP-adress. Det är inget som man kan fixa själv såsom för fast eller dynamisk adress utan här är man i händerna på ISPn – så viktigt att ta redan på innan man tecknar avtal.

Det vanligaste idag är att man får en Publik IP-adress, det innebär att IP-adressen man tilldelats (antingen fast eller dynamiskt) är synlig (nåbar) på internet. Vissa ISP använder dock Privata IP-adresser i sina subnät för att spara på mängden Publika IP-adresser de tilldelats i sin serie. Då sker NAT (Network Address Translation) hos ISPn. Det är att likna med att man med sitt nätverk skulle hamna i ISPns LAN. Har man fått en Privat IP-adress så är det i det närmaste omöjligt att komma åt sitt nätverk utifrån. Kontaktar man supporten så kan dock flertalet ISPn ställa om din adress från Privat till Publik men här är det från fall till fall och kanske för en extra peng…

DNS

Domain Name Server. IP-adresser i all ära men vi människor vill gärna knappa in förståeliga namn och inte en massa siffror när vi söker en hemsida som t.ex. dn.se eller smhi.se osv. Då träder DNS-servrar i tjänst och kollar i sina tabeller vilket IP-nummer som motsvarande namn kan tänkas ha vilket sker i ett antal steg. Den första DNS-tabellen brukar din router ha där den sparar vilka sajter som du frågat efter tidigare och som den fått en IP-adress för. Finns inget i din router så hoppar frågan till din ISPs DNS som om det blir träff skickar tillbaka IP-adressen till dig (din webbläsare) + att routern också sparar den för nästa sökning. Går även ISPns DNS bet så går frågan vidare till någon annan DNS server i världen (och det finns många) som t.ex. Google. Blir det träff hos Google så berikas hela kjedjan neråt med denna information. Om inte så kommer Google att svara med en söksida med olika förslag. Allt detta sköts automatiskt och är inget man i regel behöver bry sig om men man kan såklart ställa in vilken/vilka DNS servrar som man föredrar att använda om man nu skulle vilja det.

Switch

En Switch kan lite förenklat sett ses som en ”förgreningsdosa” vad gäller IP-trafik och består av ett antal RJ45-portar (vanligtvis 5, 8, 16, 24, 48 osv). Man ansluter den inkommande trafik på en port (från t.ex. Routern) och fördelar sedan ut den på de andra portarna till t.ex. skrivare, PC, Accesspunkter osv. Det låter inte så anmärkningsvärt men det finns faktiskt monster med 10Gbit-portar som kostar 800.000 kr…

Switcharna måste skyffla mycket data och spelar en mycket viktig roll när man hanterar nätverk med VLAN. Dessa smarta Switchar konfigureras till att dela upp en ”trunk” (kombinerad signal med flera VLAN) till enstaka VLAN som sedan kan styras till önskade portar.

Det finns också Switchar med PoE (Power over Ethernet) som matar 24V eller 48V ut i nätverket. Mycket praktiskt om man ska ansluta annan PoE utrustning som t.ex. IP-kameror eller andra PoE-kompatibla switchar. Dessa behöver då bara ha varsin Ethernetkabel som bär både signal och ström.
Läs mer hos Kjell & Company

Routrar som har flera portar har en inbyggd switch. Den ena porten är märkt WAN och ska kopplas mot Internetsidan och de andra (2, 4 eller kanske fler portar) är märkta LAN och där kan du ansluta dina egna utrustningar (PC, skrivare, ytterligare en annan switch etc).

Om du stött på begreppet ”hubb” så är detta en förenklad och lågpresterande variant av en switch och dessa finns knappt att få tag på idag. Hubbarna klarar definitivt inte VLAN (IEEE 802.1Q).

NAS

Network Attached Storage. NAS har på sistone blivit mycket populära och det finns en uppsjö av dem i olika prisklasser. Dess primära roll är att agera som en nätverksansluten lagringsplats för t.ex. dokument, bilder, musik eller videofiler. Hårddiskarna är ofta RAID:ade vilket innebär att informationen finns speglad på flera hårddiskar i NAS:en. Går en hårddisk sönder så kan man bara byta den utan att förlora information. NAS:en speglar tillbaka information till den utbytta nya hårddisken så fort den är på plats. En annan fördel med NAS är att de alltid är på och kan delas av flera användare som en gemensam lagringsplats som alltid är tillgänglig. Idag erbjuder de flesta NAS långt många fler möjligheter än bara lagring. Många kan köra olika applikationer såsom webbserver, hemautomation eller annat smått och gott i så kallade ”containers” (små virtuella maskiner). Här är det nästan bara fantasin som begränsar – och maskinens prerstanda…!

Accesspunkt

Förkortas AP och avser i vardagliga sammanhang den nätverksutrustningen som erbjuder WIFI. De flesta Routrar har idag en integrerad Accesspunkt (AP) som täcker de flestas behov men i större hus eller sten/betongkonstruktioner kan man behöva sätta upp ytterligare en eller flera AP för att få tillräckligt bra WIFI-täckning. På den här fronten så har det hänt en hel del på sistone och det finns tre olika vägar att gå.

 • Det bästa alternativet är att dra nätverkskabel till den platsen man saknar täckning och där installera en Accesspunkt. Det ger ofta bästa prestanda och konfigurationsmöjligheter (t.ex. avseende VLAN). Nackdelen är förstås kabeldragningen som kan vara en riktig utmaning. Har man flera AP och vill att trafiken ska ”följa en”, t.ex. om man lyssnar på Internetradio via sin mobil och rör sig inom ett område som täcks av flera AP, så måste dessa kopplas till en styrenhet som sömlöst styr trafiken (s.k. roaming) till olika AP beroende på var man går (samma sak händer med din mobil och med mobilmasterna, pågående samtal ”klipps” inte även om du kör bil i flera mil). Vissa AP har inbyggda styrenheter emedan för andra så måste dessa införskaffas/installeras separat.
  Läs mer hos Kjell & Company
 • En lösning som funnits länge är WIFI Repeaters. Dessa kan trådlöst förlänga räckvidden på existerande WIFI-nätverk genom att man placerar dem ute i periferin av det ursprungliga WIFI-nätets räckvidd. Som namnet anger så gör dessa inget annat är att repetera vad den ena enheten (PCn eller WIFI-Routern) säger till den andra. Enheterna är billiga och enkla att installera fast på bekostnad av prestandan eftersom de ”pratar i mun på varandra”. Dessa brukar inte kunna hantera VLAN men det finns såklart undantag.
  Läs mer hos Kjell & Company
 • Ganska nyligen så har ”Mesh WIFI” eller ”smarta WIFI-paket” dykt upp på marknaden. Det är Accesspunkter som fungerar enligt samma princip som Repeaters fast dessa pratar med varandra på olika frekvenser och man tappar således mindre i prestanda. De köps ofta i flerpack och man kan komplettera med ännu fler (antagligen så skulle 3-4 stycken kunna täcka samtliga hus + större delen av tomten för respektive fastighet). Fördelen är hyfsat bra prestanda och att de är mycket lättinstallerade. Nackdelen är priset och att de kan vara begränsade avseende konfigurationsmöjligheter om man vill åstadkomma ett lite mera avancerat WIFI-nätverk. Långt ifrån alla klarar av att hantera VLAN. En stor fördel är att de brukar klara ”roaming” mellan mellan APn och det är bra!
  Läs mer hos Kjell & Company

IPTV

TV distribuerad över ett IP-nätverk. IPTV kräver en digital TV-mottagare ibland kallad IPTV-box eller ”STB” (Set Top Box). IPTV-boxen är inställd för att fungera med en viss leverantör av IPTV och ingår som regel i det TV-abonnemanget man prenumererar på eller kan köpas/hyras från dem. Till exempel så är det högst osannolikt att en IPTV-box från Telia kommer att fungera om man har IPTV från ComHem – och vice-versa. Skälen är bl.a. att IPTV-boxen kopplar upp sig mot fördefinierade IPTV-servrar hos leverantörerna samt att dessa erbjuder egna tilläggstjänster via IPTV-boxarna (hyrfilmer, särskilda sportsändningar man måste betala för osv).

Leverantörerna brukar erbjuda olika typer av IPTV-boxar, med eller utan möjligheter att spela in program och med olika stora hårddiskar mm. Med vissa kan man också titta på program i efterhand utan att man förinspelat dessa (ungefär som en inbyggd TV Play-tänst).

IPTV-boxarna ansluts vanligtvis till TV-apparaten genom ett HDMI-uttag så har du en gammal SCART-kontakt i TV:n så är det antagligen dags att byta… Alla moderna platt-TVn har dock HDMI.
Läs mer hos Kjell & Company

VoIP

Voice over Internet Protocol. Inget annat än Telefoni fast över Internet istället for vanlig kopparkabel. Har man en traditionell (analog) telefon så måste man ha en Digital-Analog adapter för att kunna använda sin gamla telefon. Antingen så är denna adapter inbyggd i Routern (det finns då ett RJ11 uttag, också kallat FXS port) som man får från ISPn när man abonnerar på Telefoni eller också så får man en separat adapter och en instruktion om hur denna ska kopplas in. Det finns också sk VoIP-kapabla telefoner som man kan ansluta till antingen en switch eller via WIFI men de måste konfigureras rätt (anslutas till SIP-server) för att fungera och det går jag inte in på här.

Inteno Mediaomvandlare/Smart Switch

Den enheten du fått installerad i huset är en Inteno Mediaomvandlare/Smart Switch (hädanefter kallad Inteno Switch). Mediaomvandlare betyder att den omvandlar ljussignalen i den inkommande fibern till en elektrisk IP-signal ut via Ethernetportarna.

Intenoswitchen har 4 st portar märkta LAN1-4 som har olika färg. Vilka tjänster som fördelas på vilka portar beror på tjänsteleverantören (och det kommer du att informeras om) men i de allra flesta fall så blir det som följer:

 • LAN 1 (rödmarkerad): Det är här som du kommer att ansluta din Router. Denna port brukar också fungera som trunk och bär flera VLAN där Internet är otaggat men IPTV och Telefonin är taggade (t.ex. U1 + T845 + T855).
 • LAN 2 (gulmarkerad): Normalt så är det på denna port som IPTV-signalen kommer (otaggad, t.ex. U845) och här kan du ansluta din IPTV-box som i sin tur ansluts till TVn via HDMI.
 • LAN 3 (grönmarkerad): På denna port kommer Telefonin i digital form (otaggad, t.ex. U855). Om du abonnerar på Telefoni så får du antingen en DA-omvandlare som du ska ansluta här (och till denna din analoga telefon), eller också så kommer det att finnas ett RJ11 uttag på din Router där du kan ansluta din analoga telefon.
 • LAN 4 (blåmarkerad): används ej.


Nu ser det ut som att fibern fått liv igen.
Vi får hoppas att det håller i sig eftersom det verkar som att de tillfälligt styr om trafiken emedan de letar efter ett misstänkt kabelbrott.
Läs mer på IP Onlys hemsida.

1.5-2 dygn för att åtgärda felet – inte så bra… Till och med riktigt, riktigt uruselt!

Vi önskar er alla en
God Jul
och ett
Gott Nytt År!
Styrelsen

IP Only

Det är oklart hur det går med faktureringen från IP Only. Enligt information jag fått så har några personer fått den riktiga slutliga fakturan, dvs med avdrag för förseningen (och i förekommande fall också avdrag för egen grävning på tomten). Betalningsfristen var satt till 30 dagar. Några valde att dela upp sin betalning genom ett finansbolag men här har IP Only trätt in och löst det problemet på ett snyggt sätt.
Vissa har fått kreditfaktura avseende den ursprungliga och felaktiga fakturan emedan andra inte (ännu?). Själv fick jag min kreditering den 28/11 men inget annat sedan dess (det ”tar ett tag” säger IP Only). Bollen ligger hos dem så det är bara att vänta på att slutfakturan ska komma. Det kan vara bra att kolla i SPAM/skräpkorgen i sin mail så att inte fakturan ligger där och skvalpar. Känner man sig osäker så går det givetvis bra att själv ta kontakt med IP Only.

En liten sak som inte hör hit men som är relaterad till IP Only. I början av förra veckan så hade IP Only störningar i sitt nät. Prestandan var dålig och man kunde stundom tappa internetförbindelsen. Jag har inte fått det bekräftat men det berodde sannolikt på en avgrävd kabel som man kunde läsa om på deras hemsida. Därmed fick man tillfälligt styra om trafiken andra vägar. I helgen var dock allt återställt till det normala.

WIFI i föreningshuset och gässtugor

Nu finns gäst-WIFI som täcker bägge husen och en bra bit utanför. Hastigheten är 100/10 Mbit och borde räcka för att streama film eller lyssna på musik i samband med att man vistas i lokalerna, och givetvis för att läsa mail eller surfa runt.
Nätverket (SSID) heter ”Båtsvikens SFF Gästnät” och det är samma lösenord som för hemsidan (och ändras därmed vid varje årsstämma).
Observera att missbruk beivras. Trafiken övervakas varvid MAC-adress och enhetsnamn registreras. Olaglig/oetisk användning eller onormal förbrukning kommer att resultera i att enheten blockeras från nätet.
Vår GDPR-tillämpning har i och med detta uppdaterats.

Infartsskylten

 

Som många uppmärksammat så satte Trafikverket i oktober upp en felaktig infartsskylt till vårt område där det stod Håtöviken…

Det var många som blev lite vilsna där, inklusive besök som jag själv skulle ha…

Sedan några veckor så är rätt skylt åter på plats och därmed är ordningen återställd 🙂

 

 

Vattenpriser

Nu är valåret över(?) och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen… Kanske.
Det finns ett förslag på höjda avgifter för 2019 men ännu inget beslut. Så kanske blir det ingen höjning, eller också kommer den senare eller…

Antas förslaget så innebär det en höjning av den fasta årsavgiften från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI. Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.
Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader.

Jouravtal

Vi har nu tecknat ett nytt jouravtal med Romans Markentreprenad AB (RoMark) som garanterar en kort inställelsetid ifall oturen skulle vara framme. Det kommer mera detaljer på hemsidan inom kort. Men tills dess så är dessa uppgifter bra att ha:

 • Kontaktperson: Erik Roman
 • Telefon: 0709-85 48 88
 • Mail: erik@romark.se

Grannsamverkan – Coyards

Vi är nu inne i den mörka säsongen och det blir svårare att se vilka som rör sig i området. Vi påminner om att använda Coyards-appen för rapportering av suspekta företeelser. Med den nås merparten av fastighetsägarna i Båtsviken blixtsnabbt.

Trivselregler

Styrelsen har tagit fram en sida med lite grundläggande information om föreningen och dess gemensamma anläggningar men också avseende allmän skötsel av den egna tomten mm. Sidan avses inte vara en pekpinne eftersom de allra flesta sköter sina tomter och diken alldeles utmärkt. Men för vissa så kan det agera som ett förtydligande eller en liten påminnelse.
Det finns delningknappar längst ned på sidan med vilka man kan skriva ut sidan eller mejla den till sig själv eller någon annan.

God Jul önskar Styrelsen!

fiber2

 
Nya (och korrekta) fakturor på väg ut!
I dagarna har åtminstone en fastighetsägare fått ny faktura men denna gång med rätt belopp, dvs med avdrag för grävning på egen tomt samt för förseningen. Någon kreditfaktura ställdes aldrig ut, bara en ny som ersätter den gamla.

 
Så nu vet vi att bollen är i rullning och kan anta att andra fakturor följer inom kort. Betalningsfristen var satt till en månad.

Jag har ingen information om hur det går med de som redan betalat den första fakturan (med det felaktiga beloppet, utan avdrag). Enligt utsago från IP Only så skulle de kontakta dessa fastighetsägare enskilt för att ordna med återbetalning på något sätt.

Båtsvikens Särskilda Kontor för Informationsteknologi & Telematik

Utskickade fakturor krediteras, och nya är på väg att skickas ut.

IP Only har börjat kreditera utskickade fakturor vilket är en process som kräver viss handpåläggning, så det kan ta lite tid. Några Båtsvikare har redan hunnit betela in det fulla beloppet på redan utskickade fakturor och här kommer IP Only att ta kontakt med berörda och ordna med återbetalning.

Därefter – men okänt när exakt – kommer nya fakturor med det rätta beloppet at skickas ut. Jag återkommer med besked när så sker (i alla fall när jag fått min nya faktura). Sprid gärna ordet till grannar som inte prenumererar på hemsidan och som riskerar att missa denna information.

Båtsvikens Särskilda Kontor för Informationsteknologi & Telematik

Höstens VA-fakturor

Nu är äntligen höstens VA-fakturor klara! De som har anmält mailadress (kolla matrikeln) har redan fått dessa elektroniskt emedan jag för övriga måste inhandla fönsterkuvert och frimärken och köra lite tomteverkstad någon kväll… Slitigt… Räknar dock med att de ligger i lådan under de närmaste dagarna. Betalningsfristen är satt till 28:e november.
Det blev 61 deltagare på arbetsdagen och jag har dragit av den lilla rabatten för de som deltagit. Skulle du har missat avprickningen så hör av dig så ska jag rätta till det.

IP Only

Fortfarande inget nytt avseende våra fakturor men bollen ligger ju hos dem. Ska dock be dem kreditera utskickade fakturor så att det inte blir några problem även om jag har svart på vitt att utebliven betalning inte ger någon påföljd för oss. Och som jag sagt tidigare, håll slantarna redo för när den riktiga fakturan kommer så kanske det blir kortare än 30 dagars betalningsfrist. Jag kan tänka mig att IP Only är hyfsat intresserade av att få in sina pengar.

Ny vägskylt vid infarten!


 
Förutom fiberfrågan så är väl skylten det som orsakar flest reaktioner från medlemmarna. Tack Therese för bilden och ni andra för att ni spammar… 🙂

Vi har eller kommer att skicka en skrivelse till Trafikverket så att de fixar till detta. Till det roliga hör att på skylten när man kommer från Kapellskär så står det tydligen Båtsviken…

 

Glöggträff eller ej…

Vi har sedan 2013 organiserat Glöggträffar men har väl haft lite dålig uppslutning de två senaste åren. Vår ordförande lämnar gladeligen över stafettpinnen till nya krafter som kan åta sig att bevara denna tradition. Skattmästaren har medel för att täcka kostnaderna och kan prata med Webbmastern om att upprätta en inbjudan och formulär för anmälan. Hugade spekulanter anmodas kontakta endera Skattmästaren eller Webbmastern…

Vi går mot mörkare tider…

… och säsong för ovälkomna påhälsningar. Styrelsen uppmanar alla om att hålla uppsikt och att meddela observationer genom vår eminenta Grannsamverkansapp Coyards. Om du inte redan installerat den så gör det.

Herrelös båt

Styrelsens aktion gav tydligen utdelning för nu är det bara en båt kvar av cirka dussinet som söker ägare. Alla andra har blivit märkta eller omhändertagna av ägarna.
Flytetyget(?) i fråga går nu en dyster framtid till mötes om den inte räddas genom fastighetsbeteckning eljest får ny hemvist på annan plats… (Finns det en himmel för Herrelösa båtar???)

 

Nytt jouravtal för våra LPS-pumpar

Styrelsen har tecknat avtal med Romark för att sköta service och reparationer på våra avloppspumpar och med 24h inställelsetid. Mer information om detta kommer i ett separat inlägg.

Med bästa önskningar om en fortsatt trevlig höst!
Skattmästaren

 
IP Only meddelar att vi ska avvakta med att betala tills vi får nytt besked från dem.

Jag har svart på vitt att vi kan låta utskickade fakturor ligga obetalda och passera betalningsdatum utan påminnelse-/förseningsavgift eller annan påföljd.

 

Information om hur och när vi ska betala förväntas i veckan som kommer, men om beskedet nu skulle dröja så är det inte lika avgörande eftersom nästa steg ligger helt i IP Onlys händer.

Båtsvikens Särskilda Kontor för Informationsteknologi & Telematik

fiber2

 

 
IP Only arbetar med att lösa rabatten systemmässigt, de behöver dock ett par dagar till på sig. Vi är utlovade besked senast denna fredag.

 

Vi jobbar med två alternativ och tiden börjar ju bli knapp eftersom betalningsfristen (åtminstone på min faktura) är satt till den 17/10, dvs onsdag nästa vecka:

 1. Båtsvikens SFF medlemmar gör själva ett avdrag på 2.000:- inkl. moms från totalbeloppet på den utskickade fakturan och betalar in i enlighet med fakturans betalningsfrist.
 2. Vi låter utskickade fakturor ligga obetalda (utan påminnelse-/förseningsavgift eller annan påföljd) och avvaktar en ny faktura med rätt belopp. Jag skulle kunna misstänka att den nya fakturan som då kommer har kortare betalningsfrist än 30 dagar, så håll slantarna beredda.

Vidare så har Score AB forsatt med att koppla in de sista fastigheterna och jag hoppas att de är klara – har dock inte full insyn i detta. Föreningshuset är dock anslutet som utlovat och kommer sinom tid att få WIFI som även kommer att täcka uthyrningsstugorna. Mer om detta när det är driftsatt.

Båtsvikens Särskilda Kontor för Informationsteknologi & Telematik

fiber

 
Tack för att ni uppmärksammat mitt senaste inlägg och låtit telefon och mail vara i fred!

 

 

Jag har varit i kontakt med inblandade parter och fått veta följande:

 • IP Only beklagar att fakturorna gått iväg utan den förseningsrabatten som utlovats. De försöker att hitta en lösning på hur komma tillrätta med detta och återkommer inom några dagar med besked. Antingen så backar de fakturorna i sina system och skickar ut nya eller också kommer Båtsvikens SFF att återfå det beloppet som jag sedan drar av från kommande medlemsdebiteringar. Det blir lite jobb för mig men det funkar också.
  Hur det blir kommer att meddelas här på hemsidan.
   
 • Jani från Score AB meddelar att han är medveten om att ett 15-tal fastigheter ännu inte är anslutna och att de jobbar på det. Så ni behöver inte spendera hela samtalspotten på att bränna upp hans telefonsvarare. Deras målsättning är att komma i mål med samtliga fastigheter inom ett par veckors tid.

Båtsvikens Särskilda Kontor för Informationsteknologi & Telematik