Midsommar i Båtsviken

Välkomna till årets midsommarfest i Båtsviken den 24 juni.

Äntligen blir det dags igen efter två års uppehåll!

Anmälan görs på anslagstavlan nere vid bastun, där ni skriver hur många som kommer och var ni bor, alternativt genom anmälningsformuläret längre ned.
Vi behöver din anmälan senast måndag 20 juni.

Programmet för Midsommarafton ser ut så här:

 • Kl. 10.00 Kläs midsommarstången nere vid ängen. Ta gärna med blommor som vi klär stången med.
 • Kl. 14.00 Samlas vi och reser midsommarstången.

Därefter dans runt stången, lekar, dragkamp, lotterier, fiskdamm och lyckohjulet!

Tips!

 • Ta med picknickkorg och något att sitta på.
 • Kläder efter väder.
 • Ta med kontanter, gärna mynt och jämna pengar i mindre valörer.
 • Lyckohjulet kommer enbart att kunna användas med kontanter.
 • Till lotterierna går det att använda Swish.
 • Inga hjälpmedel är tillåtna vid lekarna.

Sedvanlig midsommarklädsel gäller, annars kan laget diskvalificeras.

Varmt välkomna önskar vi på Skonertvägen!

  Ditt namn (måste anges)

  Epost (måste fyllas i)

  Adress i Brevik (måste anges)

  Antal vuxna (måste anges)

  Antal barn & ålder så det blir "rätt" godis (måste anges)

  Eventuellt meddelande:

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

  Hej gott folk!

  Sent omsider kommer här lite uppdateringar – det har dessvärre varit lite ont om tid för denna fritidssyssla…

  Till en början så meddelas att referat från styrelsemöte nr 9 som hölls den 19 mars (verksamhetsår 2021/2022) nu finns på sin vanliga plats. Om en dryg vecka kommer också referatet från möte nr 10 från den 30:e april som ännu inte är justerat. Däremot kan jag bjuda på nr 1 för verksamhetsåret 2022/2023 som var konstituerande möte.

  Sidan med förtroendevalda är nu uppdaterad. Hoppas att alla telefonnummer och mailadresser stämmer. Gamla sidor om Grannsamverkan är också borttagna eftersom vi nu använder COYARDS. Ladda gärna ned appen om du inte har den.

  Under arbetsdagen så avlästes också våra enskilda vattenmätare och det börjar verkligen bli dags att titta på ersättare. Hela 27 stycken kunde inte fjärravläsas! Dock så lyckades vattenvärdarna läsa av 19 st av dessa manuellt men resterande 8 kunde man inte komma åt. För dessa 8 har vi lagt på en schablonförbrukning baserad på de 2-3 senaste årens vinterförbrukning (de är markerade i orange i tabellerna). Det gör ingenting om det slår lite fel, det rättar vi till vid nästa avläsning. Tabell med mätarvärden finns att hämta här.

  Och till sist så har vi nu bytt ut vårt gamla ekonomisystem från förra årtusendet till ett modernt och molnbaserat. Det har ju sina utmaningar men blir säkert bra på sikt. Balans- & Resultaträkningar som finns på Ekonomisidan har därmed fått nytt useende och kontoplanen har ändrats också för att stämma med BAS. Allt för att förvilla…
  Fakturering av 2022-års samfällighetsavgift samt kostnad för Vatten & Avlopp oktober 2021 – april 2022 hoppas jag kunna få till i helgen eller veckan därefter. Fakturan kommer också att ha ett något nytt utseende. Kontrollera gärna att adress & mailadress stämmer i medlemslistan (där jag föredrar mail där så är möjligt). Maila mig felagtigheter eller använd kontaktformuläret.

  Vänlig hälsning,
  Skattmasen

  Arbetsdag 30 aprilI helgen samlades 62 fastigheter för att delta i vårens arbetsdag. Trevligt att se så många och att kombinera nytta med nöje! Det blev inga fler bilder tagna eftersom undertecknad var upptagen med utbildning i nytt ekonomisystem. Så håll tillgodo med denna…

  Efter sedvanlig korv med och utan kött så var det dags för Årsstämma med enkom 40 deltagande fastigheter. Det lägre antalet kanske förklaras av att flera hade andra planer iom den annalkande valborgsmässoaftonen – men vi kan också se det som ett förtroendetecken för väl förberedda underlag och en odramatisk dagordning. Protokollet finns att läsa här.

   
  Tanken var att vi som vanligt skulle byta lösenord till hemsida och WIFI i samband med årsstämman men det nya lösenordet uppfyller inte de säkerhetskrav som våra system påtvingar (skulle ha kollat det innan…!). Därmed så kommer vi i år att behålla 2021 års lösenord. De som redan förträngt det kan efterfråga det här.

  Jag har nu fått in vattenmätarställningarna som jag snart kommer att publicera. Därefter vidtar fakturering av 2022 års samfällighetsavgift enligt debiteringslängd antagen av stämman + VA-kostnaderna för det gångna halvåret. Fakturan kommer att ha ett något nytt utseende eftersom vi nu bytt ekonomisystem. Japp, det var dags att lämna vårt system från före sekelskiftet mot någonting nytt…

  I samband med stämman så blev det lite ändring av förtroendevalda. Det har jag inte uppdaterat ännu men kommer strax.
  Däremot så går det att se vem som korades till Årets Båtsvikare 2022 🙂

  Bästa häsningar från styrelsen
  genon Skattmasen

  logga_transparent

   

  Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
  Lördag 30 april 2022, Föreningshuset kl. 14.00.

   

  Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
  2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2021
  7. Revisionsberättelse för 2021
  8. Disponering av 2021-års resultat
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
  11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2022
  12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2022
  13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2022 (valberedningens förslag)
  14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2022 (valberedningens förslag)
  15. Val av värdar för: (valberedningens förslag)
   1. Bastu; 2st
   2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 3st
   3. Tennis; 1st
   4. Hamnar och bryggor; 2st
   5. Vatten; 2st
   6. Vägar; 1st
   7. Grönområden; 2st
  16. Val av valberedning
  17. Övriga frågor:
   1. Grannsamverkan, nu via Coyards
   2. Synpunkter från stämman om behov av uppfräschning av föreningshusets kök och toa
   3. Årets midsommaraktiviteter: Skonertvägen
   4. Årets Båtsvikare 2022
  18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  19. Mötet avslutas

  Samtliga årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

  OBS! Nytt lösenord till hemsidan (ändras dagen efter årsstämman) finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor.

  Bästa hälsningar från Styrelsen

  Information om föreningens medlemsdebiteringar:
  Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

  Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
  Båtsvikens Samfällighetsförening
  Breviks Sjöväg 1
  761 94 Norrtälje
  Eller via detta formulär (bästa alternativet).

  logga_transparent

   
  Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset. Det finns en hel del arbeten att göra även i år – kom mangrant!

   
  Arbetsuppgifter:

  • Röjning av diken på huvudvägarna, särskilt infarten och längs med Täckholmsvägen
  • Samla ihop sly – hämtas efter aretsdagen
  • Fasadtvätt på stugor och föreningshus
  • Arbete med tennisbanan
  • Däckbyte på brygga C
  • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
  • Sätta ut badstegar
  • Rengöra och olja bryggorna
  • Städning av föreningshus
  • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
  • Fortsatt målning av sjöbodar
  • Insamling av snökäppar
  • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

  Det behövs inga bilar eller släp. Däremot så är det bra om envar tar med sig allt som fungerar för att röja och samla sly. Allt som vi kapar ska dras fram till stora högar vid närmsta vägdike och kommer att hämtas upp av traktor efter arbetsdagen. (Slyet läggs tvärs diket och hellre på höjden än på bredden så att det blir lättare att plocka upp maskinellt.)

  Passa på att röja sly på och utanför din tomt och få det upphämtat! Styrelsen betraktar all växtlighet klenare än 5cm i diameter i ögonhöjd som sly – undantaget ek, en, äpplen och olvon samt nypon. För annan och grövre växtlighet krävs tillstånd! Denna röjning ska dock inte göras under tid avsatt till arbetsdagen…

  Arbetsdagen avslutas kl. 13.00 med korvservering (även vegetariskt alternativ) och dryck vid föreningshuset. Kl 14:00 vidtar årsstämman.
  Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

  Och så ett axplock nyheter från dagens styrelsemöte

  • Styrelsens avsikt är att genomföra både årsstämma och midsommarfirande ”som vanligt” i år.
  • Observera att snart inträder fiskeförbud inom Båtsvikens område (1 april – 15 juni).
  • Från och med den 11 mars och tills vidare gäller eldningsförbud i Norrtälje på grund av det torra vädret. Du kan alltid ringa räddningstjänstens telefonsvarare 0176-28 42 00 för att få information om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud.
  • Referat från styrelsemöte nr 8 som hölls den 19.e februari finns nu på den vanliga sidan
  • Underlagen inför årsstämman lördagen den 30.e april är strax klara. Om detta kommer att meddelas genom kallelse på hemsidan.

  Styrelsen hälsar alla välkomna!

  I samband med arbetsdagen sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan (kombinerad med samfällighetsavgift) kommer därmed ut kring mitten på maj.

  Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

  Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
  Båtsvikens Samfällighetsförening
  Breviks Sjöväg
  761 94 Norrtälje

  Eller via detta formulär (bästa alternativet).

  Hej alla!

  I och med vårens ankomst så har nu styrelsen påbörjat budgetarbetet för kommande verksamhetsår samtidigt som böcker och protokoll stängs inför stundande revision.

  Stugbokningarna har tagit fart och vildsvinen håller sig borta. Annars finns inte mycket mer att berätta sånär som att lukten vid kommunens avloppsstation kommer att åtgärdas inom kort (byte av kolfilter).

  Styrelsens inställning är fortfarande att både årsstämma och midsommarfirande kommer att hållas ”som vanligt” i år. Definitivt beslut kommer att tas vid mötet i mars.

  Referat från styrelsemöte nr 7 som hölls den 15e januari 2022 finns nu på den vanliga sidan.

  Vänliga hälsningar,
  Styrelsen