Japp, vi har köpt en ny brygga!

Bryggan levereras i slutet av oktober men vi ber alla som har sina båtar förtöjda vid nuvarande brygga C att om möjligt flytta dessa före arbetsdagen 7 oktober.

På arbetsdagen ska bommarna vid brygga C tas upp (skruvas loss) som en förberedelse. Ni som vill ha båten kvar i vattnet längre, försök att låna en ledig bryggplats vid brygga A eller B, använd gärna vår FB-grupp för att skicka en fråga om ledig plats.

Bryggvärdarna

logga_transparent

Dags för arbetsdag igen (Alltid sista lördagen i april och första lördagen i oktober.)
Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00,
samling vid föreningshuset.

 

Arbetsuppgifter:

 • Vinterkäppar ska ut vid VA-trummorna
 • Sedvanlig städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor samt sopa taken
 • Vinterställning av tennisbanan
 • Badstegar tas upp
 • Mycket sly att röja i år!!!  Vi kommer att ha 3 röjsågar redo + klingor
 • Ta gärna med grensaxar för att klippa sly så nära roten det går
 • Röjning av vass på badstranden: det går att rycka upp dem med rötterna – vi har testat! Stövlar & grepe/spade kan vara bra
 • Samla ihop det som kvarstår av gamla rishögen och om möjligt, elda upp den
 • Alla tar med sina nycklar till bodarna så att vi får inspektera hur taken ser ut invändigt.

Det behövs inga bilar eller släp. Allt som vi kapar ska dras fram till stora högar vid närmsta vägdike och kommer att hämtas upp av traktor. Söndag 15 oktober är deadline för att lägga ris i dikena. (Slyet läggs tvärs diket och hellre på höjden än på bredden så att det blir lättare att plocka upp maskinellt.)
Passa på att röja sly på och utanför din tomt och få det upphämtat! Styrelsen betraktar all växtlighet klenare än 5cm i diameter i ögonhöjd som sly – undantaget ek, en, äpplen och olvon samt nypon. För annan och grövre växtlighet krävs tillstånd! Denna röjning ska dock inte göras under tid avsatt till arbetsdagen…

Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med korvservering (även vegetariskt alternativ) och dryck vid föreningshuset.
Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

I samband med arbetsdagen sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. Om du är en av dem som har svåravläst mätare, meddela gärna vattenvärdarna din mätarställning, och det går bra att göra redan nu. VA-fakturan kommer ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som sinsemellan måste reglera eventuella skulder och tillgodohavanden gentemot föreningen.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Hej gott folk!

Protokollet från styrelsemöte nr 4 som hölls den 19e augusti är nu justerat och tillgängligt. Detsamma gäller protokollet för styrmöte nr 6 som justerades omedelbart. Bägge återfinns på den vanliga sidan.
Protokoll för styrmöte nr 5 som hölls i lördags kommer att justeras vid nästa möte den 7e oktober (arbetsdagen).

Och så har ni säkert märkt att lilla bettan har varit lite förkyld den senaste veckan. Nu har hon fått lite febernedsättande men det kommer att en dryg vecka innan hon är fullt återställd. Så jag hoppas på lite förstående om hon är lite seg mellan varven eller inte vill svara ibland…

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Fr o m 1 juni 2023 gäller delvis nya regler vid hyra av gäststuga.
Syftet med våra nya regler är:

 • Ökade möjligheter för dig som fastighetsägare att nyttja gäststugorna
 • Minskat krångel för våra hyresgäster och stugvärdar
 • Ökad tydlighet i beskrivningarna av våra regler

 

Nyheter:

 • I syfte att förenkla in- o utpassering har vi nyligen investerat i nya kodlås. Nu öppnar du din stuga och duschen med en 4-ställig kod + fyrkant och slipper hålla reda på dörrnycklar – BRA va?
 • Du kan mycket snart hyra stugorna för kortare perioder än 1 vecka även under högsäsong.
 • Vi har även styrt upp betalningsvillkoren men behållit våra fördelaktiga priser.
 • HÄR kan du läsa mer!

Välkommen till DINA gäststugor sommaren 2023!

Stugvärdarna
Kajsa, Kristina och Per

Mätarbytet på Skutvägen och Briggvägen i onsdags förra veckan gick utan bekymmer och med huvudsakligen lättåtkomliga mätare. Några krävde väl lite mera gymnastiska övningar och för någon så blev det ålning medelst hasning för att komma åt. Och några kunde inte bytas för att de satt bakom lås.

Nästa tillfälle att byta mätare blir det onsdag 28 juni och med början kl 07:00 vid Arkvägen 1 (vi fortsätter att följa ordningen i matrikeln).

Ordförande samordnar operationen tillsammans med vattenvärdarna. Ta gärna kontakt med honom/dem för att ordna tillgång till mätare, nycklar osv – och det gäller samtliga inom området som inte fått sin mätare utbytt ännu.

Vänliga hälsningar,
Ordföranden & Vattenvärdarna

Nu har våren kommit och det med besked! Trots det fick styrelsen sitta stor del av lördagen inomhus för att planera kommande verksamhet… 🙁 Och det blir en hel del framöver:


Vattenmätarbytet rivstartar på onsdag 24 maj och börjar med fastighet 1:13 (Skutvägen 27) och följer sedan ordningen i matrikeln. Det är två man som byter så de räknar med att hinna med Skutvägen och en bit in på Briggvägen redan första dagen. Ordförande samordnar operationen tillsammans med vattenvärdarna. Ta gärna kontakt med honom för att ordna tillgång till mätare, nycklar osv. Det kommer antagligen lite mer information när vi närmar oss.

 

 • Medlemsfakturorna börjar skickas nu i veckan och med målsättning att ha alla ute innan slutet på maj.
 • Upphämtning av ris som ligger i våra diken sker i veckan så passa på att fylla på om du vill ha ditt hämtat. Annars får du själv transportera ned det till rishögen. Rishögen kommer på försök att vara öppen hela sommaren.
 • Det ligger lite stockar här och var längs med vägarna och här är det bara att ta för sig – så förste man eller kvinna till kvarn! Notera att ris och ved som hamnat på rishögen blir inmätt och tillhör rishögen och kan alltså inte tas därifrån. Det som är lagt ligger.
 • Nu sätter vi vår nya skögsvårdsplan i verket vilket innebär att det från och med nu kommer att pågå lite uppmärkning av träd (med gula band) inför höstens gallring. Samtidigt så spanar vi efter granbarkborre men hjälp oss gärna med detta; döda grantoppar och barkmjöl vid stamfoten är typiska kännetecken. Meddela styrelsen om du ser nåt.

Till hösten så kommer det att bli asfaltering av huvudvägarna från infarten och fram till brevlådorna/Arkvägen på ena sidan, och fram till Fregattvägen på andra sidan. Vi begär också in offerter för att helt byta ut brygga C. Planen är att detta också ska ske till hösten.

Och så till sist, protokollet från årsstämman finns att hämta här och så referat från styrelsemöte nr 10 som hölls den 29 april (verksamhetsåret 2022-2023) finns att hjämta här. Kom ihåg att lösenordet är bytt och var noga med gemener, versaler och specialtecken…

Njut av våren!
Bästa hälsningar från styrelsen