COYARDS-appen

Grannsamverkan sker numera genom appen Coyards som erbjuder bättre möjligheter för alla att rapportera iakttagelser och delge information i realtid.


Så här ansluter du till informationsgruppen
BÅTSVIKEN GS” i appen COYARDS:

 

 1. Leta upp appen COYARDS via App Store eller Google Play (eller klicka nedan);

  Öppna applikationen i en webbläsare

  Hämta appen på App Store

  Hämta appen på Google play
 2. Starta appen och följ instruktionerna för att skapa ditt personliga konto
 3. När du fått igång ditt eget konto: sök efter gruppen ”BÅTSVIKEN GS”
  (hittas via menyn ”Grupper” -> ”Sök efter grupp”)
 4. Välj gruppen och skriv därefter in ditt för- och efternamn samt fastighetsbeteckning i meddelanderutan och skicka.
 5. Så snart namn och beteckning kontrollerats mot medlemsmatrikeln kommer ni att bli ”insläppta” i gruppen av gruppadministratören (i dagsläget huvudkontaktombuden)

 

En kort meny-guide:

Grupper: välj ”Mina grupper” och ”Båtsviken GS”: Här kan du se listan över alla som är med i informationsgruppen

Meddelanden: Här kan man skapa och skicka meddelanden till alla eller enskilda medlemmar i informationsgruppen om det finns behov. OBS! Händelser ska inte rapporteras in här! (se nästa punkt)

Händelser/Rapporter: Här hittar du kartöversikten och längst ned finns länk-listen för att rapportera in händelser eller observationer inom vårt område!

 

Mer information om app:ens övriga funktioner och finns att hitta på COYARDS egen hemsida coyards.se