Delar av Båtsvikens fiskevatten fredat 1 april-15 juni

Delar av Båtsvikens fiskevatten blir nu ett av de nya fredade områdena för att skydda abborre, gädda och gös under lekperioden 1 april till och med 15 juni, vilket vi kunde berätta om på förra årsstämman. Hav-och Vattenmyndigheten (HaV), tog beslutet för ett par veckor sedan, se nedan info från HaV. Beslutet innehåller även andra nya regler.
(Klicka på kartan till vänster för att förstora.)

”På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, skärpta fiskebestämmelser efter förslag från länsstyrelserna. Beslutet innebär bland annat nya fredningsområden för att skydda gädda, gös och abborre och fångstbegränsningar för öring.

 

 
Totalt införs 64 nya och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre. Beslutet innebär också att det införs en ny fredningstid för gädda och abborre i östra Blekinge. Beslutet träder i kraft 1 april.”
För hela beslutet, se HaVs hemsida.
Båtsvikens vatten ingår i område 43 ”Håtöviken”, fiskeförbud för allt fiske införs 1 april-15 juni.
Läs gärna inlägget från vår grannförening Vikens SF på Håtö.

Vänliga hälsningar från Styrelsen