Eldningsförbud inom detaljplanerat område

På förekommen anledning så påminner vi om de eldningsregler som gäller inom Norrtälje kommun:

1 april – 30 september – Eldningsförbud inom detaljplanerat område
Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Se vidare på Norrtälje kommuns hemsida.