Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan närpolisen och de boende där man arbetar brottsförebyggande genom ökad informationsspridning, medvetenhet och uppmärksamhet.
Grannsamverkan i vårt område är organiserad med ett ombud (vägrepresentant) per väg, samt två huvudkontaktombud som närmast administrativt samordnande mot polisen (se kontaktlistan för aktuella ombud).

Rapportering av händelser och observationer i vårt område görs numera via appen COYARDS eller via rapporteringsformuläret här på hemsidan.