GRÖNT LJUS FÖR FIBERN!


Styrelsen har nu fått satisfierande försäkran om att området och enskilda fastighetsägare som tecknat sig för IP Only kommer att vara driftsatta senast under juni 2018.

NU KÖR VI IGÅNG!

 
I korthet så innebär det följande:

  • Den oro som fanns med marklovsavtal som skulle hindra stamfibern från att nå vårt område är stillad. Ett grannområde längs med den tänkta dragningen har framkallat en ”plan B” som vi tycker är trovärdig. Det blir en liten omväg och där finns t.o.m. två alternativa sträckningar.
  • Vi kommer att samverka med Score AB (grävaren) för att i möjligaste mån bevara våra vägar. Vi har redan haft en del diskussioner och kommer att intensifiera dessa. Ingen dragning är i detta läge fastställd. Från Båtsvikens SFF samordnas arbetet genom ordföranden Kenth Sandgren.
  • IP Only har som målsättning att ha hunnit gräva på samfällt område och enskilda tomter samt att ha driftsätt området tills slutet på april 2018. De är belagda med viten om driftsättning sker efter den 30:e juni 2018. Detta förutsätter dock att de haft tillträde till fastigheterna under normala omständigheter och att installationen inte försenas av föreningen eller fastighetsägare.
  • Styrelsen rekommenderar härmed att skriva på de enskilda marklovsavtal som skickas ut efterhand (ett fåtal har redan fått dem). Kartan med ledningsdragningen är antagligen inte korrekt utan mer en principskiss. Dragningen på tomten fastställs i samverkan mellan Score AB och fastighetsägaren och blir givetvis beroende av vilken väg fibern går inom området. Det viktiga i avtalet är att man ger IP Only som ledningsägare tillträdesrätt (oavsett var fibern är nedgrävd) för drift och skötsel.
    Om det tillsända marklovsavtalet förkommit eller om det finns frågor så besvaras detta av:
  • Vill det sig riktigt illa – vilket vi inte har skäl att tro – så kan fastighetsägare som inte blivit driftsatt kostnadsfritt säga upp avtalet med IP Only 24 månader efter tecknande vilket infaller kring månadsskiftet augusti/september 2018. Ingen betalning behöver heller göras förrän fibern är driftsatt.
  • IP Only erbjuder en rabatt om man disponerar egen kanalisation på tomten (alla ska ha fått ett brev hemskickat om detta). IP Only ställer dock vissa krav som framgår av brevet och tillhandahåller ett eget rör som ska läggas i kanalen (t.ex. gammalt TELE-rör eller vattenledning från det samfällda vattnet).

Vi återkommer inom kort med mer information kring tidplaner och även vad avser förutsättningar och principer för kanalisation och ledningsdragning på egen tomt.

Styrelsen