Brandskydd

Samverkan inom området

Inom Båtsvikens styrelse är Kenth Sandgren och Anders Bergquist (samt Kenneth Bonell som reserv) utsedda till Civilinsatspersoner (kontaktpersoner) gentemot Räddningsstjänsten.

Vid brand är det viktigt att snabbt inhämta, sammanställa samt fördela information så att möjliga resurser kan sättas in där de gör mest nytta.

Brand i byggnad

 • Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
 • Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Larma våra Civilinsatspersoner.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd vattenslang eller brandsläckare och rikta mot härden – inte på lågorna.

Våra Civilinsatspersoner leder eventuell operation på plats tills Räddningstjänst anländer och tar över. Anmäl dig till dem om du har möjlighet att bidra (se exempel på lämplig utrustning längre ned). När Räddningstjänsten anländer, håll undan för att ge dem fullt manöverutrymme.

Skogs- och markbrand, brand i flera byggnader

Samma prioritering som ovan gäller, men nu med högre krav på samordning och nyttjande av egna resurser. Här kan föreningens insatser behövas för att täcka upp områden där Räddningstjänsten inte har resurser eller för eftersläckning/bevakning.

 • Föreningshuset utgör ledningsplats
 • Om du inte redan medverkar i pågående räddningsoperation, bege dig till föreningshuset och anmäl de resurser du kan bidra med
 • Midsommarängen iordningsställs som primär helikopterlandningsplats (bord och bänkar flyttas, är midsommarstången uppe så förbereder vi för nedtagning om/när så behövs)
  • Position WGS84 (latitud, longitud):
   • I grader, minuter och sekunder; 59°42’48.0″N 18°55’06.5″E
   • I decimala grader; 59.713336, 18.918475
 • Realtidsinformation skickas via appen Coyards

Utrustning som kan vara lämplig att bidra med är:

 • Bogseringsfordon/redskap om vi behöver flytta på bil, båt eller annat som hotas av brand
 • Vattenslangar och skarvkopplingar (för att kunna koppla ihop och tappa vatten från närliggande hus)
 • Brandsläckare
 • Brandfiltar
 • Stegar
 • Motorsågar
 • Räfsor, helst i metall
 • Hinkar
 • Flamdämpare (en kvast att slå ned markbrand med)
 • Hjärtstartare finns i Föreningshuset

Rekommenderad brandsäkerhetsutrustning i det egna hemmet

 • Brandvarnare
  • Det finns både joniska och optiska och de har sina fördelar och nackdelar. Viktigast är dock att man har åtminståne EN installerad. Helst ska de sitta i varje rum. Vissa är parallelkopplade; tjuter en så tjuter alla. En brandvarnare håller i regel 8-10 år, sedan är de inte känsliga nog för avsedd uppgift, även om de ser ut att fungera. Kontrollera dem regelbundet, minst en gång om året men gärna oftare än så!
 • Brandsläckare
  • Det finns många olika varianter men pulversläckare (minst 6kg) är det som rekommenderas. Skumsläckare är också bra men kan inte användas för att släcka elbränder.
 • Brandfilt
  • Minst 180×120 cm men gärna större
 • Vattenslang
  • Vatten är långt mycket mer effektivt än brandsläckare!
  • Skaffa en lång vattenslang (eller flera korta som du kan skarva) som täcker hela din tomt och även dina närmaste grannars hus
  • Förvara din vattenslang inomhus under vintern – en frusen slang gör ingen nytta…
  • Installera vattenutkastare så att du kommer åt vattnet om det brinner inne i byggnaden. I nödfall kan även din granne utnyttja din vattenutkastare för att släcka ditt hus (eller sitt) om inte du är hemma
  • Om utkastaren är kopplad till vatten ur egen brunn så kommer det inte att fungera om strömmen bryts
 • Första-hjälpen väska
 • Spisvarnare
  • En spisvarnare larmar om något kokar torrt. Många bränder i hemmet uppstår på grund av detta
 • Utrymningsstege
  • Användbart om man har inrett sovloft eller behöva utrymma från ett högt beläget fönster.
REGLER I SAMBAND MED FÖRVARING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR/GASER

 • Vid privat hantering av brandfarlig vara får varje enskild person förvara eller hantera högst
  • 60 liter gasol
  • 10 liter av andra gaser
  • 100 liter extremt brandfarliga vätskor (bensin, E85 ingår här)
  • 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60℃ (ex. fotogen, terpentin)
  • 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60℃ (ex. diesel).
 • Överskrids någon av dessa mängder krävs tillstånd för all hantering av brandfarlig vara, och tillstånd söks genom Norrtälje kommuns hemsida. Mängderna räknas endast per kategori, och underskrids tillståndspliktig mängd i alla kategorier behövs inget tillstånd. Se MSB:s utgåva Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö sida 4 och 5 för en mer utförlig lista av produkter per kategori.
  Notera att drivmedel i fordon inte räknas in. Eldningsolja eller diesel för värme eller elproduktion räknas inte heller in.
 • Gasolbehållare (t.ex. för utomhusgrill, terrassvärmare etc)
  • I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv (totalt max 60 liter). Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna.
  • Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare och på vindar.
  • Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.
  • Flaskorna ska alltid förvaras stående. Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.
 • Våra gemensamma förråd – bodarna
  • I varje enskilt bodutrymme får enbart förvaras reservdunk à 5 liter

Ytterligare tips/råd

 • Här är en alldeles utmärkt tvåsidig broschyr om brandskydd i hemmet. Ladda ned, skriv ut och sätt upp på väggen någonstans
 • Tänk på att aldrig gå nära eller ta i en nedfallen högspänningsledning, oavsett om den är isolerad eller ej. Betrakta den alltid som strömförande!
 • Det finns en app, SMS-livräddare, som kan vara bra för alla som gått hjärt-lung-räddningskurs att ladda ned
 • Video som visar hur man släcker med brandfilt