Arbetsuppgifter för vårens Arbetsdag

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsdagen kommer inte att genomföras som en organiserad tillställning. Uppgifter som normalt fördelas på arbetsdagen utförs nu frivilligt – närhelst det passar – och utan ledning av styrelse eller värdar. Målsättningen är att undvika trängsel.
Kontakta grönområdesvärdarna om du behöver låna skötselutrustning som förvaras i containern. Spara kvitton för de utlägg som behöver göras (städmatriel, olja till bryggorna, …) och skicka till kassören.

ARBETSLISTAN NEDAN ÄR NU KLAR!
Det är bara att ta för sig. Komplettera gärna med annat som behöver göras eller har gjorts. De ljusblå cellerna är låsta men i övriga kan man skriva. Fritt fram!

ARBETSLISTAN ÄR NU STÄNGD

Vi kommer att anlita extern part for att samla ihop riset vid senare tillfälle.
Lägg därför allt ris/kvistar i prydliga högar (hellre få stora än en massa små) och gärna ”tvärs” diket så att en gripklo lätt kommer åt. Också bättre att stapla på höljden än på bredden. Tack på förhand!

Kommande arbetsdagar:

  • Arbetsdag på hösten år 2020 är den 3/10 (första lördagen i oktober).
  • Arbetsdag på våren år 2021 är preliminärt den 24/4 (sista lördagen i april) i samband med årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs.

Bästa hälsningar från Styrelsen