Kallelse till arbetsdag lördag 7 oktober

logga_transparent

Dags för arbetsdag igen (Alltid sista lördagen i april och första lördagen i oktober.)
Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00,
samling vid föreningshuset.

 

Arbetsuppgifter:

  • Vinterkäppar ska ut vid VA-trummorna
  • Sedvanlig städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
  • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor samt sopa taken
  • Vinterställning av tennisbanan
  • Badstegar tas upp
  • Mycket sly att röja i år!!!  Vi kommer att ha 3 röjsågar redo + klingor
  • Ta gärna med grensaxar för att klippa sly så nära roten det går
  • Röjning av vass på badstranden: det går att rycka upp dem med rötterna – vi har testat! Stövlar & grepe/spade kan vara bra
  • Samla ihop det som kvarstår av gamla rishögen och om möjligt, elda upp den
  • Alla tar med sina nycklar till bodarna så att vi får inspektera hur taken ser ut invändigt.

Det behövs inga bilar eller släp. Allt som vi kapar ska dras fram till stora högar vid närmsta vägdike och kommer att hämtas upp av traktor. Söndag 15 oktober är deadline för att lägga ris i dikena. (Slyet läggs tvärs diket och hellre på höjden än på bredden så att det blir lättare att plocka upp maskinellt.)
Passa på att röja sly på och utanför din tomt och få det upphämtat! Styrelsen betraktar all växtlighet klenare än 5cm i diameter i ögonhöjd som sly – undantaget ek, en, äpplen och olvon samt nypon. För annan och grövre växtlighet krävs tillstånd! Denna röjning ska dock inte göras under tid avsatt till arbetsdagen…

Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med korvservering (även vegetariskt alternativ) och dryck vid föreningshuset.
Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

I samband med arbetsdagen sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. Om du är en av dem som har svåravläst mätare, meddela gärna vattenvärdarna din mätarställning, och det går bra att göra redan nu. VA-fakturan kommer ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som sinsemellan måste reglera eventuella skulder och tillgodohavanden gentemot föreningen.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).