Kallelse till arbetsdag lördag 29 april kl 10:00

logga_transparent

Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset. Det finns en hel del arbeten att göra även i år – kom mangrant!

 

Arbetsuppgifter:

  • Röjning av diken på huvudvägarna
  • Fasadtvätt på stugor och föreningshus
  • Arbete med tennisbanan
  • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
  • Sätta ut badstegar
  • Rengöra och olja bryggorna
  • Städning av föreningshus
  • Insamling av snökäppar
  • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Efter träff med värdarna så har arbetsuppgifterna ovan kompletterats med en utförligare lista – för lång för att återge här och förmedlas därmed i sin helhet som ett separat dokument.

Arbetsdagen avslutas kl. 13.00 med korvservering (även vegetariskt alternativ) och dryck vid föreningshuset. Kl 14:00 vidtar årsstämman.
Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

I samband med arbetsdagen sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan (kombinerad med samfällighetsavgift) kommer därmed ut kring mitten på maj. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift, ränta och ev. kostnader för indrivning.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).