Adressändring och ägarbyte

Här kan du anmäla adressändring.

Observera att eventuellt tillgodohavande eller skuld vad avser samfällighetsavgiften eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare!

Klicka nedan så öppnar sig respektive formulär.


  Ditt namn (måste fyllas i)

  Telefonnummer med riktnummer (måste fyllas i)

  Epost (måste fyllas i)

  Adress eller fastighetsbeteckning i Brevik (måste fyllas i)

  Ny bostadsadress (måste fyllas i)

  Ändringen gäller från

  Övrigt

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

   Ditt namn (måste fyllas i)

   Telefonnummer med riktnummer (måste fyllas i)

   Epost (måste fyllas i)

   Adress eller fastighetsbeteckning i Brevik (måste fyllas i)

   Nya ägarens namn, telefonnummer och bostadsadress (måste fyllas i)

   Ägarbytet gäller från
   Jag är medveten om att eventuella tillgodohavanden eller skulder vad avser Samfällighetsavgifter eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare.

   Övrigt

   Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

    Ditt namn (måste fyllas i)

    Mailadress (måste fyllas i)

    Telefonnummer

    Är du medlem i Båtsviken?
    JANEJ

    Ditt meddelande

    Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha