Kraftiga vindar i Båtsviken!

Hej alla,

Det har blåst ordentligt i området idag och till vänster syns ett träd på Fullriggarvägen som fallit. Vidare finns uppgift om att en segelbåts täckställning blåst omkull nere vid hamnen och i morse så var det också strömavbrott inom området.

Vi rekommenderar därmed envar att själva eller genom granne se över träd och egendom på egen tomt – kanske en tur till stugan i helgen för de som inte är bofasta?

Bästa hälsningar,
Skattmasen