Läcker taket i din sjöbod?

Eftersom styrelsen inte har möjlighet att inspektera sjöbodarna invändigt så ombeds envar att rapportera misstanke om läckande tak.
Skicka mail, ring eller prata med någon i styrelsen så sätter vi upp lämplig åtgärd på att-göra-listan.

Bästa hälsningar från styrelsen