Bryggor och båtplatser

Alla medlemmar i GA5 (111 st) har tillgång till en båtplats på endera brygga A, B eller C. Bryggorna A & B ligger inom område 1:7 (gamla området) och brygga C inom område 1:84 (nya området). Bryggorna är mellan 40-50 meter långa.

Brygga A
Brygga A

 
De flesta behåller sin båtplats år efter år men det är hamnvärdarna som fördelar dessa, beroende på båtens storlek/djupgående. Bryggorna tillhör samfälligheten men bommarna står medlemmarna för. Medlem som har bom vid bryggorna ska vid anmodan av bryggvärd flytta sin bom till anvisad plats. Det finns elström framdraget om man tillfälligt skulle behöva för reparation eller annat.

Här finns en liten skrift som sammanfattar vad som gäller avseende båtplatserna.

 

 
Vid brygga A finns en gästplats längst ut (öglor i bryggan + gästboj) och även en sjösättningsramp som är till för våra medlemmar (GA5), se bild nedan. För att förhindra obehörig trafik (och det har vi haft så till den graden att vi behövt reparera båtrampen) så är numera hamnområdet avspärrat med en låst bom. Till denna passar samma nyckel som går till bastun och alla Båtsvikens medlemmar har fått en egen (och den ska gå i arv mellan säljare och köpare). Skulle du sakna den eller behöva en ny så får du ta kontakt med styrelsen (i dagsläget är det ViceOrdf. som hanterar kopiering/tillhandahåller nycklarna).
Det är förbjudet att parkera nere vid hamnplan, denna får endast användas vid i och urlastning.

Sjösättningsramp med sjösättningsbrygga och hamnvakt + vakthund :-).

Båtarna SKA vara försäkrade (småbåtar går ofta på hemförsäkringen). Försäkringsintyg uppvisas årligen till hamnvärdarna i samband med sjösättning. Vid skada på brygga eller andra båtar så blir man ersättningsskyldig.
Y-bommarna vid bryggorna ska tas upp innan isen lägger sig (eller lyftas upp över isen). Även här ansvarar bom-ägaren för eventuell skada vid islossningen.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta våra hamnvärdar.