Rishögen

20160430_125252

Vår rishög är normalt sett öppen från september till ca mitten på maj och ligger längst ned på Täckholmsvägen. Ibland är den öppen på sommaren också och om detta aviseras i så fall i spalten till höger.

Här kan du som fastighetsägare i Båtsvikens Samfällighet lägga ris, kvistar och även fällda träd. I maj – senast juni – brukar vi flisa högen vilket vanligtvis ger återbäring till föreningen. Under sommaren är rishögen vanligtvis stängd och då skall inget läggas där så att vi undviker ohyra.

 

Det är viktigt att vi börjar med att fylla på längst bakifrån så att vi får plats med allt. Det brukar bli en skaplig hög!

Observera dock att DET ÄR TOTALFÖRBUD ATT LÄGGA STUBBAR MED RÖTTER OCH TRYCKIMPREGNERAT VIRKE PÅ HÖGEN. Rötter brukar gömma stenar som skadar flismaskinen och det får vi betala för och det tryckimpregnerade virket ”kontaminerar” fliset som ska förbrännas vilket vi får avdrag för och i värsta fall även betala extra.
Notera att ris/ved som ligger på rishögen tillhör föreningen och inte får avlägsnas. Styrelsen ”mäter in” detta som kvitteras mot flisningskostnad. Är det för lite ris/ved på högen så går vi back och får betala.

Och till sist och på förekommen anledning: RISHÖGEN ÄR INGEN TIPP.
Inga rivningsmassor, inga möbler eller gamla inventarier. Njet! Verboten!

Styrelsen hoppas att alla fastighetsägare respekterar ovanstående.