Sjöbodar


Alla medlemmar i GA2 har ett eget utrymme i en av sjöbodarna, antingen inom gamla området (1:7) eller inom nya (1:84). Nyckeln ansvarar man för själv, denna överlåts mellan säljare och köpare.

  • I sjöbodarna får endast reservdunk på högst 5 liter förvaras
  • Sjöbodarna är INTE uppvärmda vintertid.

Om det skulle behövas, så har styrelsen koll på vem som har vilken bod.