Service & reparation av tryckavloppspump LPS2000E

Nedan återges några alternativ för hur man kan gå tillväga om man har problem med sin tryckavloppspump, t.ex. att den larmar eller inte fungerar tillfredsställande. Reservpump finns att låna av föreningen (vi har 2 som står i pumphuset) om de inte redan är utlånade till andra föreningsmedlemmar. Vattenvärdarna kan hjälpa till med att kolla om det finns någon ledig.

1. Anlita servicetekniker
Ring Noah Carlsson på ROMARK på 070-441 09 02 (alternativt ring Erik Roman på 070-985 48 88 eller maila honom på erik@romark.se) så hjälper de dig, oftast inom ett dygn. Förutom åtgårder på själva pumpen så kan Romark även gräva upp och byta backventil ifall denna skulle ha fallerat. På deras hemsida finns också ett kontaktformulär man kan använda.

Om pumpen (LPS2000E från Skandinavisk Kommunalteknik) skulle ha brakat ihop helt och vara utom räddning så erbjuder Romark ett pumpalternativ från Flygt (DXG Plus) till ungefär samma pris som en LPS2000E. Flygt DXG Plus är lite modernare och har bättre skärande egenskaper men klarar inte samma höga arbetstryck som LPS2000E. Styrelsen tar inget ansvar för att Flygts pump fungerar i vårt avloppsnät utan det är upp till berörd fastighetsägare att prova om trycket räcker (vilket varierar beroende på var fastigheten är inkopplad i föreningens nät).

2. Gör det mesta själv
Om du orkar få upp pumpen (kanske med lite hjälp) så kan du själv transportera den till Skandinavisk Kommunaltekniks verkstad i Arninge.
OBS! Du måste alltid ringa först och boka tid på 08-544 407 90. Annars finns risken att du blir stående utanför… (Självfallet finns möjlighet att låna reservpumpen ändå, se punkten ovan.) När din LPS2000E är lagad så får du hämta den själv och återmontera den.

3. Byt ut mot en renoverad pump
KERO pump i Södertälje erbjuder en utbytesservice. Det går till så att du får en helrenoverad pump från dem samtidigt som du lämnar in din egen. Du får sedan betala vad det kostar dem att återställa din pump till nära nyskick (alla slitdelar byts ut). Du får inte tillbaka din pump utan den införlivas därefter i deras utbytesservice och kommer andra kunder tillhanda.
Du kan antingen välja att ta upp din pump själv och åka med den till Södertälje eller också be dem att göra jobbet (men det blir givetvis dyrare). De har också en bil med slamsug.
Ring dem på 08-554 244 40 och kolla om de har någon LSP2000E inne och kom överens om vilken servicenivå du behöver.

OM DU LÅNAR FÖRENINGENS RESERVPUMP, SE TILL ATT GÖRA
RENT DEN ORDENTLIGT INNAN DEN LÄMNAS TILLBAKA!
OBS! Undvik att köra högtryckssprutan in där nivåavkännarna sitter (de svarta längsgående
plastkåporna på bägge sidor om pumpen). Där sitter pressostater som kan ta skada av högtrycksspruta.

Till sist några kompletterande råd:

 • Se till att pumpen är ordentligt isolerad från kylan
 • Håll myrorna borta!
 • Avloppspumpen har ett larm kopplat till en nivåmätare som tjuter när pumpen inte längre klarar att trycka ut spillvattnet (vad orsaken än är). Se till att ha detta larm monterat inom höravstånd! Man bör också prova larmet emellanåt för att kontrollera att det piper (testknappen sitter på ovansidan av styrlådan vid pumpen). Vid test så ska pumpen gå igång och larmet pipa. OBS – torrkör inte pumpen.
 • En normal körtid från att pumpen sätts igång av den övre nivåmätaren tills spillvattennivån når den lägre gränsen är ca 35-45 sekunder (ju kortare destu bättre). Om din pump snurrar längre så kan det vara tecken på att statorn och kanske skruven börjar blir slitna eller att motståndstrycket är högt.
 • Om du ska låta huset stå under en längre tid så är det lämpligt att runda av din vistelse med t.ex. en varm dusch för att pumpen ska ”spola rent” annat som annars sjunker till botten och sedimenterar.
 • Det är fördelaktigt att slamsuga avloppsbrunnen om/när pumpen repareras. Ofta kan man ta det på hemförsäkringen i samband med reparation.
 • Efter hand så blir det ofrånkomligt en del sedimentering i botten av brunnen som kan förkorta livslängd på skruv och stator. Det är kart lämpligt att göra rent och slamsuga emellanåt (kanske vart 3:e år?). Det går faktiskt att göra själv med en högtrycksspruta fäst på en stav/pinne (så att man kommer åt ordentligt) och en dränkbar pump förutsatt att man tappat i tillräckligt med färskvatten för att slammet ska ha pumpats ut.
 • Instruktionsfilm från Skandinavisk Kommunalteknik om hur man själv kan byta stator – om man nu känner för det. Ger i alla fall en bra inblick i pumpens konstruktion.
 • Det kan vara idé att se över sin hemförsäkring. Kolla om du har täckning för maskinskada, värdeminskning per år, självrisk etc. Det kan bli dyrt att laga pumpen eller att behöva byta den. (Reparation kostar allt mellan 10′-20′ och en ny pump ligger på cirka 30.000 + ev. transportkostnader/arbetstid för själva bytet på plats.)
 • Läs gärna igenom information om handhavande och skötsel på denna sida: Dokumentation om VA-anslutningen. Det står en hel del matnyttigt om funktion, drift och test.
 • Här finns flera andra intressanta instruktionsfilmer från Skandinavisk Kommunalteknik