Vattenförbrukning & statistik

Tabell med avlästa enskilda vattenmätare

vattentabell
Sedan samfälligheten anslöt till kommunalt Vatten och Avlopp så har föreningen avläst vattenförbrukningen halvårsvis. Det har nu blivit så många mättillfällen att det börjar bli svårt att få med dem alla på ett liggande A4. Därför erbjuds nu mätartabellen i två versioner:

Fullständig tabell med alla mätarvärden (Myrtext! Men det går ju att förstora…)
Mer läsbar tabell med mätarvärden för de 5 senaste åren.

 
Varje fastighet har tilldelats ett slumpartat nummer så att det inte går att utläsa vilken fastighet det rör sig om. Besked om vilket ID-nummer ens egen fastighet har, kan man få av kassören. Vissa fastigheter har flera mätare. Då gäller motsvarande flera ID-nummer.

Gula mätvärden är manuellt avlästa. Orange innebbär att mätaren inte kunde avläsas och är därför ett schablonvärde baserat på tidigare förbrukning.

I tabellhuvudet finns också total förbrukning för perioden samt medelvärde. Det intressanta är att man kan följa sin egen förbrukning över tid om man inte gör det själv på annat sätt. Det kan ju underlätta vid t.ex. ägarbyten. Sedan kan det också vara lite kul att se hur mycket andra i området förbrukar och därmed kunna bilda sig en uppfattning om ens eget förbrukningsmönster.

Vattenvärdarna läser regelbundet av våra huvudmätare för att kontrollera om förbrukningen är normal. Vid misstänkt större läckage så stängs vattnet av helt och för alla inom området för att sedan successivt släppas på väg efter väg. Detta görs för att minimera eventuella skador och för att kunna spåra läckan. Meddelande härom sker via Coyards, Båtsvikens Facebook-sida samt via hemsidan.

Nedan finns lite mer statistik från vår vattenvärd Arne (kubikmeter/dygn):