Hej alla,

Det har blåst ordentligt i området idag och till vänster syns ett träd på Fullriggarvägen som fallit. Vidare finns uppgift om att en segelbåts täckställning blåst omkull nere vid hamnen och i morse så var det också strömavbrott inom området.

Vi rekommenderar därmed envar att själva eller genom granne se över träd och egendom på egen tomt – kanske en tur till stugan i helgen för de som inte är bofasta?

Bästa hälsningar,
Skattmasen

Hej alla!

I helgen sammanträdde styrelsen i ett soligt men blåsigt Båtsviken. Nedan kommer några korta noteringar från mötet:

 • Bokföringsmässigt så närmar vi oss nu avslut och kan konstatera rekord vad avser antalet stugbokningar 2021. Ser man på nuvarande tryck så verkar trenden hålla i sig även för 2022…
 • Vildsvinen håller sig fortsatt borta från området
 • Rishögarna på Galärstigen och Täckholmsvägen har nu blivit flisade
 • Vi hoppas på att Corona klingar av under våren och att vi därmed kan genomföra både årsstämma och midsommarfirande ”som vanligt” i år. Beslut om detta tas senast vid styrelsens möte i mars.

Referat från styrelsemöte nr 6 som hölls den 20e november 2021 finns nu på den vanliga sidan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

God fortsättning på det nya året!

Bistert kallt i december och ett väder som verkar hålla i sig ett litet tag till i alla fall. Som tur är så har föreningen ett elavtal à 50.88 öre/kWh (inkl. moms) som löper ut nästa september så de ökade uppvärmningskostnaderna blir inte signifikanta.


En kostnad som dock blir märkbar är att Norrtälje höjt taxan för Vatten & Avlopp 2022. Prisjusteringen ligger på 3% och kan tyckas vara i linje med inflationen. Det intressanta är att ökningen sker trots att det är valår vilket är ett trendbrott.

 • Här kan du läsa hela avgiftsbilagan från Norrtälje VA.
 • Hur VA-kostnaden beräknas och nycklas ut per fastighet kan du läsa här.

 
Njut av solen – vi ses!
Styrelsen

¨
 

God Jul  och  Gott Nytt År!

I samband med det nya året vill vi också uppmärksamma er på att stughyrorna höjs från och med årsskiftet enligt beslut vid Årsstämman samt att bokningsreglerna har ändrats något för att ge fler möjligheten att nyttja stugorna under högsäsong, se mer på sidan för Stugorna.

Om ni inte redan gjort det, glöm inte att ta in vattenslangen så att den inte fryser, se våra rekommendationer angående brandskydd.

Referat från styrelsemöte nr 5 som hölls den 2a oktober 2021 finns nu på den vanliga sidan.

Från dagens styrelsemöte finns följande att rapportera i korthet:

 • 57 fastigheter deltog i höstens arbetsdag – i flertalet fall med flera familjemedlemmar. Prima jobb!
 • Alla VA-fakturor utom en är nu inbetalda men det krävdes även denna gång en del jagande. Att det ska vara så svårt…!
 • Det har fällts 5-6 vildsvin inom vårt område och genömförts drev på Sundholmen. Inget vildsvin har sedermera skymtats.
 • Rishögen på Galärstigen skulle ha flisats i oktober men Norrtälje kommuns magasin är fulla så det är uppskjutet på obestämd tid.
 • För att hindra att granbarkborren får fäste inom området så har 4 angripna granar fällts, bl.a. vid pumphuset.
 • Föreningens vattennycklar är nu inventerade och det finns en sida under [Våra anläggningar]/[Vatten och Avlopp]/[Vattennycklar] med förteckning om var dessa finns utplacerade om behov skulle uppstå. (Hittar du inte sidan så går det också att bara söka på ”vattennycklar”. Hemsidans sökfunktion fungerar alldeles utmärkt så använd den!)

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Vattenavbrott och kokningsrekommendation Baltora, Håtö, Insjövägen och Håtöviken

Tisdag den 9 november klockan 22.00 kommer den nya överföringsledningen för dricksvatten mellan Håtö och Spillersboda att kopplas in. Medan arbetet pågår kommer vattnet att vara avstängt. Vattnet beräknas vara åter klockan 06.00 på onsdag den 10 november.

Läs mer på Norrtälje VAs sida för driftinformation:
https://www.nvaa.se/informationssidor/Kommunalt-vatten-och-avlopp/driftstorningar-vatten-och-avlopp/

Anmäl dig till Norrtälje VAs SMS-tjänst för att få meddelande
om planerade avbrott och akuta störningar direkt i din mobiltelefon!

Tjänsten är kostnadsfri.

Höstmörka men vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information om skyddsjakt

Skyddsjakt genomförs efter beslut av styrelsen. Anledningen till detta är att flera boenden fått gräsmattor och rabatter förstörda av vildsvin. Skyddsjakt startade under 2020 men då sköts inga vildsvin. Under 2021 har det hittills skjutits 4 vildsvin.

Skyddsjakten bedrivs av jaktgruppen som består av jägare Christer Nygren och Simon Enochson samt Göran Svensson som hjälper till med åtelkamera mm.

Plats för jakt är nu placerad vid Täckholmsvägen, bakom rishögen. Där finns ett jaktorn utplacerat samt en plats där utfodring sker, en så kallad åtel. Majsen som utplaceras bekostas av samfälligheten. Vid platsen för jakt har skyltar placerats ut. De har rubriken Riskområde jakt som blev lite missvisande. Givetvis är det det ingen risk för människor. Däremot så vill skyltarna visa att inga personer ska befinna sig där då jakt pågår för att inte störa jakten.

Då jakt ska bedrivas så informeras det i Båtsvikens Facebook grupp och i Coyards. Skyltar med texten JAKT PÅGÅR sätts upp vid Täckholmsvägen. För Höke (hus längst ner) och Edlund (Täckholmen) skickas SMS med information.

Köttet från jakten har hittills tagits om hand av jaktgruppen men visst kött har även delats ut till boende. Det finns inga garantier för hur många vildsvin som kommer att skjutas framgent. Det beror på hur de rör sig i närområdet samt även hur mycket som jagas vid Håtö. Sen beror det självklart på hur ofta jakt genomförs. Eftersom både Christer och Simon yrkesarbetar så finns det begränsningar i tid. Men styrelsen tar emot intresseanmälningar för en köttlista. Finns det kött så kommer det att lämnas i hela eller halva djurkroppar. Styckning får man göra själv.

Bastun avstängd i cirka 2 veckor!

Bastutider

 

Dessvärre så har varmvattenberedaren – en gammal trojänare – kastat in handduken…En ny är beställd som sedan ska installeras och det tar minst en vecka, kanske två. Under tiden är vattnet helt avstängt vilket bland annat innebär att WCn inte går att använda.
Vi återkommer med besked när bastu, dusch och WC åter är brukbara.

 

Höstens faktura för Vatten & Avlopp

Nu är det bara dagar kvar tills tidsfristen löper ut och exakt häften har redan betalat vilket är ett gott tecken.
Se detta som en liten påminnelse för i nästa vecka så påförs påminnelsevgift samt dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen.

Bästa hösthälsningar från styrelsen

Riktigt bra jobbat! Styrelsen bugar och tackar för den fina insatsen alla 56 fastigheter gjorde i lördags. Och så hade vi också tur med vädret – igen! Härligt att se så många bidra och fint blev det!

Inte bara kunde vi njuta av det friska vädret och göra massor med nytta, det blev dessutom härligt med motion! Själv fick jag det till 19.264 steg den dagen… Och som grädde på moset fanns köttfri köttkorv som alternativ på lunchmenyn. Kan ju inte bli bättre!

Avläsning av våra vattenmätare hanns också med och VA-fakturorna är nu skickade via mail till de som vill ha på det viset – vilket föredras från min sida. De som vill ha sin faktura med slöposten får vänta några dagar innan det lilla kuveret dyker upp. Notera att betalningsfristen är satt till 2021-10-31. I våras så var utfallet riktigt dåligt, hela 15 stycken missade betaldatum. Hoppas att det inte upprepas igen. Jag kommer obevekligen att påföra påminnelseavgift till alla som syndar.
Tabeller med avlästa mätvärden finns att skåda här och hur VA-avgiften nycklas ut finns att läsa här.

I och med att vi hade styrelsemöte före arbetsdagen så kunde vi också justera förra mötets protokoll och referat från detta återfinns på sin vanliga plats.

Nedan erbjuds en liten bildkavalkad från arbetsdagen. Luta er tillbaks och njut – men inte förrän ni lagt VA-fakturan för betalning…

 

Vänliga hälsningar från styrelsen genom Skattmasen.