Hej alla och hoppas att ni njuter av höstsolen!

51% av medlemmarna har redan nu betalat sin VA-faktura vilket är glädjande. Jag påminner om att betalningsfristen är satt till 2020-11-26. Missa inte detta och gör gärna som andra – betala hellre för tidigt än för sent 🙂

Till sist måste jag meddela att kontakformuläret på hemsidan inte fungerar för tillfället. Det beror på säkerhetsinställningar som måste justeras vilket kräver en insats jag måste försöka få tid till. Tills vidare så får man använda telefon eller maila direkt. Alla kontaktuppgifter finns på denna sida. Och om man inte kommer ihåg lösenordet till hemsidan så finns mina uppgifter på den senaste fakturan.

Vänliga hälsningar,
Skattmasen

60 deltagande fastigheter fick på lördag den 3:e oktober njuta av ett tillfälligt uppehåll i det annars ruskiga höstvädret. Vi har verkligen haft tur på våra arbetsdagar..!
Nedan några bilder från idogt arbete. Samla krafterna för vi gör det igen till våren 🙂

Bästa hösthälsningar!

Vi kommer om några dagar att starta gallring inom området mellan Skutvägen och Briggvägen enligt den Skogs- och grönområdesplan som antogs vid årsstämman 2013.

Vi har anlitat Skogssällskapet som entreprenör för detta arbete. Till sin hjälp kommer skogshuggarna att ha två skogsmaskiner som både fäller och sågar upp virket i rätt längder. Skogsmaskinerna kommer också att se till så att timret transporteras ut från området. Arbetet beräknas pågå under cirka en vecka och vissa störande ljud kan förekomma.

Vi beklagar detta men hoppas samtidigt på att vi får ett riktigt lyft inom området.

Ett förtydligande på förekommen anledning; det rör sig inte om att skapa ett kalhygge utan om att gallra skogspartiet för att skapa bättre förutsättningar för frisk tillväxt. Bilden får dessvärre det hela att se mera dramatiskt ut än vad det är – även om det faktiskt är skogsmaskiner som kommer att göra jobbet.

Vänliga hösthälsningar,
Styrelsen.

Nu är alla VA-fakturorna expedierade! Ni som har angivit mailadress (kolla gärna i matrikeln att uppgifterna stämmer) ska nu ha fått dem via mail. Övriga får sina fakturor med snigelposten om några dagar. Betalningsfristen är satt till 2020-11-26.

Tabell med avlästa mätarvärden finns på den vanliga sidan [Våra anläggningar/Ledningsnät för kommunalt VA/Vattenförbrukning & statistik]
Eftersom det är så många mätvärden så finns de nu att studera i två olika dokument/tabeller:

Avseende VA-kostnader för 2021 så håller Norrtälje på att fullständigt revidera beräkningsmodellen. Det ska bli enklare är det tänkt men det är jag inte så säker på. Har jag dock förstått saken rätt så kan det möjligen bli en sänkning av den fasta avgiften för oss eftersom Norrtälje avser att ta ut avgift för dagvatten som skulle innebära ny intäkt. Mer finns att läsa på kommunens hemsida här, vi får se hur det faller ut.

Till sist – men inte minst – så finns referat från styrelsens möte nr 2 att läsa här.

Vänliga hösthälsningar från styrerlsen

logga_transparent

Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset.

 

Området är i stort behov av omvårdnad, bl.a. för att vi inte genomförde någon arbetsdag i våras. Styrelsen har bedömt att det går att genomföra en Corona-anpassad arbetsdag i och med att vi mestadels är utomhus samt att alla nu också bör vara vana vid distans- och hygienregler.

Arbetsuppgifter:

  • Städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
  • Diverse renoverings/reparationsarbeten på hyrstugorna (hyllor till mikrovågsugnar, stängningsmekanism till ett kylskåp, utomhusbelysning)
  • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
  • Ta upp av badstegar samt bad- och vattenskidflottar
  • Underhållsarbete och stängning av tennisbanan
  • ”Vinterkäppar” ska ut vid vid olika VA-trummor
  • Slyröjning lite varstans; längs med huvudvägar, framför föreningshuset, runt bodarna, nedåt Täckholmsvägen, vid infarten till området osv.
  • Nedfallna grenar på norra sidan av området (mot motorvägen); samlas ihop i högar vid viltstängslet så att det kan hämtas upp av traktor senare
  • På allmänningen mellan Fullriggarvägen och Fregattvägen finns fortfarande mycket ris och nedfallna grenar. Läggs i hög i diket på Täckholmsvägen.
  • Allmän städning av nedfallna grenar inom området i övrigt.

Det behövs inga bilar eller släp. Däremot så är det bra om envar tar med sig allt som fungerar för att röja och samla sly. Allt som vi kapar ska dras fram till stora högar vid närmsta vägdike och kommer att hämtas upp av traktor efter arbetsdagen. (Slyet läggs tvärs diket och hellre på höjden än på bredden så att det blir lättare att plocka upp maskinellt.)

Passa på att röja sly på och utanför din tomt och få det upphämtat! Styrelsen betraktar all växtlighet klenare än 5cm i diameter i ögonhöjd som sly – undantaget ek, en, äpplen och olvon samt nypon. För annan och grövre växtlighet krävs tillstånd! Denna röjning ska dock inte göras under tid avsatt till arbetsdagen…

Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med Corona-anpassad korvservering och dryck vid föreningshuset.

Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Vid månadsskiftet september/oktober (eller på arbetsdagen) sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan kommer därmed ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Mästaren Rickard Söderberg
6:e augusti avgjordes mästerskapet på Burviks vackra golfbana. Perfekta yttre omständigheter gjorde att resultaten överlag blev bra.
11 deltagare och lite nya regler i coronatider, som arrangören Göran Svensson informerade om innan första boll gick ut, klockan 10.00.

På bilderna ses årets segrare Rickard Söderberg 37 p tillsammans med Göran Svensson som kom tvåa med 36 p
Vandringspriset stannar alltså i familjen Svenssons ägo då Rickard är gift med Görans dotter.

Börje Sehlstedt

Torsdag 6 augusti på Burviks fina natursköna bana – 10:00.

Välkomna till Båtsvikens årliga golfmästerskap! Greenfee 350:-. Första boll går ut kl. 10:00.

Anmälan görs senast 30 juli till goran.svensson51@outlook.com eller på 070-896 11 03.
Meddela namn, golfid och hcp.

I år har förbundet kommit med anvisningar för hur tävlingar ska genomföras och vi ska naturligtvis följa dessa, se Regler på Golf.se. En av rekommendationerna berör prisbord, vi kommer bara att ha vandringspokalen som pris, inga priser ska samlas in.

Efter att sista boll kommit in träffas vi utomhus i restaurangen för att hylla årets mästare, ca kl 15.

Välkomna!
Göran Svensson, Mästare 2019

GRATTIS TILL OSS ALLA PÅ NATIONALDAGEN!

Även om vädret inte visar sin bästa sida just idag så är vi nu officiellt inne i sommarmånaderna! För de allra flesta närmar sig den efterlängtade ledigheten när vi ska hinna med att göra allt det där avkopplande som vi skjutit framför oss…

Den 16:e maj hade styrelsen sitt sista styrelsemöte för perioden 2019/2020 och där vi också kunde stänga det gångna året. Referat från det mötet hittar du här.

 

Sommaren innebär ju också att flera vistas inom området och därför känns det lite tråkigt – men ändå nödvändigt – att komma med ett par förmaningar.

Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen som får åka där.


Och så en påminnelse avseende parkeringsförbudet nere vid hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, parkeringsplatsen ligger inte längre bort än 50 meter…

 

Till sist, helikoptergänget som brukar gästa oss varje sommar meddelar att de kommer till oss måndag 20 juli kl. 15:00. De har bytt helikoptermodell och satt upp plexiglas invändigt för att dela av kabinen och separera passagerarna.
I år så kommer vi inte behöva hjälpas åt med att ta ned midsommarstången eftersom denna festlighet tyvärr är inställd – tråkigt!

Härmed önskas en fortsatt härlig sommar med förhoppning om att allt snart kan återgå till det normala…
Bästa hälsningar från styrelsen

Styrelsen sammanträdde igår (16 maj) och kunde fastställa Årsstämmoprotokollet. Endast en synpunkt hade inkommit vilket vi tar som ett bevis på goda förberedelser och genomarbetade underlag. Synpunkten berörde en precisering av skyddsområde för vårlekande fisk (se protokollet §10, Motion nr 1).
Det reviderade Årsstämmoprotokollet finns bland övriga årsstämmounderlag och några exemplar kommer att läggas i brevlådan utanför Föreningshuset.

Styrelsen justerade också senaste styrmötesprotokoll samt höll konstituerande stämma. Dessa återfinns också på sin sedvanliga plats bland andra referat från tidigare styrelsemöten.

Vi vill också påminna om Samfällighetsavgiften och VA-fakturan som skickades för en vecka sedan. I fredags hade redan 17 medlemmar betalat och det är i stort sett samma individer som vanligt. Betalningsfristen är satt till den 26:e juni och det är lång tid kvar. Men glöm inte – snälla!!!

På grund av coronapandemin så beslutade styrelsen att ställa in Båtsvikens årliga Midsommarfirande – tråkigt!
Den knappa framförhållningen som ändrade restriktioner skulle medföra gör det svårt att organisera allt som behöver förberedas och bokas.

Det är glädjande att konstatera att så många gjort fina ”arbetsdag-insatser” inom området! Vi stänger nu arbetslistan som tidigare varit anslagen på hemsidan. Det finns dock två saker som vi fortfarande skulle behöva ha hjälp med.

Det ena berör tennisbanan som är alldeles för sur för att tillåta spel och kommer att vara avstängd två veckor till och öppna igen på lördag den 30:e maj om inget annat meddelas på hemsidan. Tennisbanan behöver också vältas – ju flera gånger desto bättre! Vält finns på tennisbanan och vi välkomnar entusiaster.

Det andra gäller skogsvård. Vid infarten till området och mellan E18 och Breviks Sjöväg så ligger det massor med nedfallna grenar och röjt buskage. En del är kvar från E18-bygget och en del är sedan Alfrida. Värst är det på den västra delen och ser inte heller bra ut från E18/när man svänger in på området.

Här är det frågan om att samla ihop riset till högar som sedan kan hämtas av tredje part (de kommer in med en liten traktor med gripklo). Man behöver alltså inte dra riset till vägen/diket – bara samla ihop så att det maskinellt kan upphämtas. Obsevera att det är bara området söder om viltvårdsstängslet som är vårt och som vi ska bry oss om.

Även här välkomnas frivilliga insatser!

Som ni kanske hört så har det varit skarvjakt inom området, och detta i samband med att Håtö Fiskvårdsförening satte ut laxöring för någon dryg vecka sedan. Det finns fortfarande mycket skarv inom området, skyddsjakt samordnas av en viltvårdsjägare från Håtö.

Vi har en forsatt – men seg – dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om att bereda en särskild avfart från E18 till oss och/eller sänka hastigheten vid vår infart. Än så länge så bollas det runt mellan olika instanser men vi har inte gett upp än.

Och så det sista för denna bulletin; måndag den 20:e juli (tid oklar) är fortfarande måldatum för den årliga helikopterflygningen. Arrangören tittar på olika alternativ för genomförande för att minimera eventuell smittorisk (avskärmade platser, färre passagerare eller större helikopter). Skriv upp datumet så länge. Vi återkommer med mera information längre fram.

Ha en härligt vår!  (brr…)
Styrelsen