Lite info från helgens styrmöte samt referat från möte nr 6

Hej alla!

I helgen sammanträdde styrelsen i ett soligt men blåsigt Båtsviken. Nedan kommer några korta noteringar från mötet:

  • Bokföringsmässigt så närmar vi oss nu avslut och kan konstatera rekord vad avser antalet stugbokningar 2021. Ser man på nuvarande tryck så verkar trenden hålla i sig även för 2022…
  • Vildsvinen håller sig fortsatt borta från området
  • Rishögarna på Galärstigen och Täckholmsvägen har nu blivit flisade
  • Vi hoppas på att Corona klingar av under våren och att vi därmed kan genomföra både årsstämma och midsommarfirande ”som vanligt” i år. Beslut om detta tas senast vid styrelsens möte i mars.

Referat från styrelsemöte nr 6 som hölls den 20e november 2021 finns nu på den vanliga sidan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen