Årsmötesförberedelser samt referat från styrelsemöte nr 5 2020/21


Idag hade styrelsen möte i ett härligt vitt Brevik. Det har kommit rejält med snö på sistone och plogen har fått jobba hårt för att hålla vägarna öppna.

På agendan stod bland annat årsmötesförberedelser där vi påbörjat budgetarbetet. I skrivande stund vet vi inte med säkerhet hur årsstämman kommer att genomföras, det kan mycket väl komma att bli ”per capsulam” igen som förra året. Vi försöker dock hålla möjligheten öppen att genomföra stämman utomhus men det kommer att bero dels på väder, men särskilt på hur smittoläget ser ut i april.

Beträffande vårens arbetsdag gäller samma resonemang. Vi får se hur det hela utvecklas och återkommer längre fram.
Vi påminner ånyo om tidsfristen för att inkomma med motioner som är sista februari.

Vid mötet justerades också protokollet från styrelsemöte nr 5 som hölls den 12e december 2020 och som återfinns på den vanliga sidan.

Snövita hälsningar,
Styrelsen