Årets Båtsvikare

Priset ”Årets Båtsvikare” tilldelas den som, genom extraordinära insatser, bidragit till samfällighetens arbete och framgång. Kandidater nomineras av medlemmarna i föreningen och väljs av styrelsen. Ceremoniell prisutdelning sker vid Årsmötet


2023 – Göran Svensson

”För att du under många år visat föredömlig initiativförmåga och bidragit med ovärderliga insatser inom föreningen med båtvakteri, styrelsearbete, jakt med mera!”


2022 – Mats Fredriksson

Årets Båtsvikare 2022

”För dina fina insatser som grönområdesvärd under oräkneliga år”


2021 – V.A. Kant

På grund av COVID så kunde inte Årets Båtsvikare koras detta år.


2020 – Inge Nalls

På grund av COVID så kunde inte Årets Båtsvikare koras detta år.


2019 – Nils Lindqvist

Årets Båtsvikare 2019

”För att du helhjärtat ställer upp för föreningen, ibland med kraftfulla lösningar!”


2018 – Sören Ekström

Årets Båtsvikare 2018

”För att du oräkneliga gånger grävt, plogat, och på många andra sätt bidragit till områdets utveckling och skötsel – alltid med lugn och ett brett leende på läpparna!”


2017 – Kicki Zande

Årets Båtsvikare 2017

”För din idoga insats som stugvärdinna och för att du alltid är villig att hjälpa till, men också för att du alltid sprider glädje i hela Båtsviken”


2016 – Urban Zande

Årets Båtsvikare 2016

”För att du alltid är så positiv, ställer upp, för allt och för alla, med eller utan grävare!”


2015 – Kjell Gustafsson

Årets Båtsvikare 2015

”För många års troget arbete som både värd och styrelsemedlem. Kjell är en positiv person som alltid visar god samarbetsvilja vad avser skötseln av vår samfällighet”


2014 – Gina von Otte

Årets Båtsvikare 2014

”Som på ett mycket förtjänstfullt sätt under många år har varit värd för bastun, uthyrningsstugorna och föreningshuset”


2013 – Stig Brandwold

Årets båtsvikare 2013

”För att under flera år på ett föredömligt och inspirerande sätt styrt skutan Båtsvikens Samfällighet genom ibland svåra och utmanande farvatten”


2012 – Ulf Thörngren

”För att under många år ha bidragit med kunskap och arbetsinsatser.”

Ulf gjorde bl.a. stora insatser i samband med projekteringen av samfällighetens VA-entreprenad och anslutning till det kommunala nätet.


2011 – Arne Mårtensson

”För kunniga, direkta och mycket nödvändiga insatser i samband med jobbet vid V/A-anslutningen.”

Arne agerade som föreningens kontaktperson gentemot entreprenörerna i samband med VA-entreprenaden.


2010 – Kalle Ebbeskog

”Han sjunger som en gud och spelar som fan.”

För många års gitarrspelande och sång på våra midsommarfester


2009 – Christer Söderström

”För en engagerad insats med våra grönområden och midsommargräsmattan.”

För Christers mångåriga insatser som grönområdesvärd.


2008 – Gurli Pettersson

”För ett mycket långvarigt engagemang i en värduppgift som kräver tillsyn varje vecka.”

För Gurlis insatser som bastuvärd i många år.


2007 – Kent Sandgren

”För att under många år ha bidragit med kunskap och arbetsinsatser.”

För Kents insatser som vägvärd, också det i många år.


2001 – Åke Andersson

”För…”

Skicka gärna in uppgifter på vem som fått priser tidigare år… Tack!