Stadgar & Årsstämmohandlingar

Stadgar

Stadgar för Båtsvikens SFF kan hämtas här.

Dokument inför och protokoll från årsmöten

Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Glöm inte att ange fastighetsbeteckningen samt att skriva/underteckna med ditt namn.
Du kan skicka din skrivelse;

 • via mail till någon i styrelsen
 • via kontaktformuläret
 • genom att lägga den i föreningens brevlåda på Breviks sjöväg (fd Breviksvägen)
 • genom att posta den till adressen nedan:

Båtsvikens SFF
Breviks sjöväg 1
761 94 Norrtälje

Dokumenten nedan är lösenordsskyddade och öppnas i ett separat fönster (eller kan laddas ned till din dator genom att högerklicka och välja ”Spara som…”).

För närvarande är styrelsens förhoppning att kunna genomföra årsstämman som vanligt, dvs på plats i föreningshuset. Men det kan också bli per capsulam beroende på vilka rekommendationer som då gäller enligt Folkhälsomyndigheten.

Dokumenten nedan är under beredning och kommer att publiceras allt eftersom (de är klara och ”klickbara” när de är blå och med fet stil).

 • Kallelse till Årsstämman 2021 (kommer att innehålla nya lösenordet till hemsidan + WIFI till föreningshus och stugor som kommer att gälla fr.o.m. 25/4 2021)
 • Verksamhetsberättelse 2020
 • Resultat & Balans 2020 samt Budget 2021
 • Revisionsberättelse för 2020
 • Debiteringslängd för 2021
 • Valberedningens förslag 2021
 • Eventuella framställan från styrelsen
 • Eventuella motioner från medlemmarna
 • Protokoll Årsstämma 2021