Ekonomi

Debitering av samfällighetsavgifter och VA-fakturering

Medlemsfakturerig sker två gånger per år:

  • Veckan/veckorna efter Årsstämman (dvs i början/mitten på maj).
    Den på årsstämman faställda medlemsdebiteringen faktureras tillsammans med fast avgift för Vatten & Avlopp samt kostnad för förbrukat vatten. VA-fakturan spänner över två kvartal, Q4 föregående kalenderår samt Q1 innevarande år.
    Hur VA-fakturan beräknas kan du läsa om här.
  • Strax efter Höstarbetsdagen (dvs kring mitten av oktober) sker VA-fakturering för fast avgift och förbrukning för Q2-Q3 innevarande kalenderår.
KONTOUPPGIFTER VID INSÄTTNING/BETALNING

Föreningens bankgironummer: 5021-3016
Kontohavare: Båtsvikens Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 716418-8695
IBAN: SE89 8000 0824 2000 3544 4660
BIC: SWEDSESS


Nedan redovisas fortlöpande samfällighetens ekonomi. Observera att dokumenten är lösenordsskyddade och öppnas i ett nytt fönster.

Balansräkning

Balansräkningen visar samfällighetens ekonomiska status, dvs vilka tillgångar och skulder som föreningen har. Här kan man se saldon på olika bankkonton, vilka skulder som medlemmarna har till samfälligheten (ej ännu inbetalda fakturor), samt hur mycket pengar som ligger i de olika GA-fonderna.
Skillnaden mellan tillgångar och eget kapital är samfällighetens aktuella resultat.
Om det är positivt så kommer överskottet att tillföras fonderna. Är det negativt så tas medel från fonderna.

Balansräkning 2012; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2012/2013.
Balansräkning 2013; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2013/2014.
Balansräkning 2014; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2014/2015.
Balansräkning 2015; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2015/2016.
Balansräkning 2016; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2016/2017.
Balansräkning 2017; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2017/2018.
Balansräkning 2018; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2018/2019.
Balansräkning 2019; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2018/2019.
Balansräkning 2020; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2019/2020.
Balansräkning 2021; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2020/2021.

Byte av ekonomisystem.
Balansräkning 2022; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2021/2022.
Balansräkning 2023; visar ekonomisk status just nu.

 

Resultatrapport

Resultatrapporten visar intäkter och utgifter för respektive GA som enkelt kan följas upp mot budget.

Summerar man resultaten för de olika GA:n i Resultatrapporten så ska det stämma överens med resultatet i Balansräkningen. På så vis kan man kontrollera att transaktionerna (in- och utbetalningar) stämmer med tillgångar & skulder (bankmedel, fonder etc).
Den av årsstämman godkända budgeten för innevarande verksamhetsår finns också här.

Resultatrapport 2012.
Resultatrapport 2013.
Resultatrapport 2014.
Resultatrapport 2015.
Resultatrapport 2016.
Resultatrapport 2017.
Resultatrapport 2018.
Resultatrapport 2019.
Resultatrapport 2020.
Resultatrapport 2021.

Byte av ekonomisystem.
Resultatrapport 2022.
Resultatrapport 2023; visar resultat just nu.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kassören.