Kallelser till Arbetsdagar

Vi har två arbetsdagar om året till vilka samtliga medlemmar välkomnas. Med dessa gemensamma insatser kan vi hålla kostnaderna nere vad avser skötsel av våra gemensamma anläggningar. Arbetsdagarna infaller normalt sista lördagen i april (samma dag som Årsstämman) samt första lördagen i oktober. Arbetet leds av värdarna för respektive GA (gemensamhetsanläggning).

Klicka på denna länk för att hitta tidigare kallelser.