Kallelser till Arbetsdagar

Vi har två arbetsdagar om året till vilka samtliga medlemmar välkomnas. Med dessa gemensamma insatser kan vi hålla kostnaderna nere vad avser skötsel av våra gemensamma anläggningar. Arbetsdagarna infaller normalt sista lördagen i april (samma dag som Årsstämman) samt första lördagen i oktober. Arbetet leds av värdarna för respektive GA (gemensamhetsanläggning).

Observera att föreningen inte har någon olycksfallsförsäkring som täcker eventuell personskada utan envar hänvisas till att se över villkoren i sin egen hemförsäkring.

Klicka på denna länk för att hitta tidigare kallelser.