Lite info från dagens styrmöte samt referat från möte nr 5

Referat från styrelsemöte nr 5 som hölls den 2a oktober 2021 finns nu på den vanliga sidan.

Från dagens styrelsemöte finns följande att rapportera i korthet:

  • 57 fastigheter deltog i höstens arbetsdag – i flertalet fall med flera familjemedlemmar. Prima jobb!
  • Alla VA-fakturor utom en är nu inbetalda men det krävdes även denna gång en del jagande. Att det ska vara så svårt…!
  • Det har fällts 5-6 vildsvin inom vårt område och genömförts drev på Sundholmen. Inget vildsvin har sedermera skymtats.
  • Rishögen på Galärstigen skulle ha flisats i oktober men Norrtälje kommuns magasin är fulla så det är uppskjutet på obestämd tid.
  • För att hindra att granbarkborren får fäste inom området så har 4 angripna granar fällts, bl.a. vid pumphuset.
  • Föreningens vattennycklar är nu inventerade och det finns en sida under [Våra anläggningar]/[Vatten och Avlopp]/[Vattennycklar] med förteckning om var dessa finns utplacerade om behov skulle uppstå. (Hittar du inte sidan så går det också att bara söka på ”vattennycklar”. Hemsidans sökfunktion fungerar alldeles utmärkt så använd den!)

Vänliga hälsningar,
Styrelsen