VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

logga_transparent
Styrelsen har återigen nödgats ställa in den fysiska årsstämman för att förhindra smittspridning. Årsstämman genomförs istället per capsulam även 2021. Vi kommer inte heller att genomföra vårarbetsdagen som brukligt.

 
I praktiken så innebär detta följande vad avser den tänkta arbetsdagen:

  • Uppgifter som normalt fördelas på arbetsdagen utförs nu i mindre grupper eller enskilt under ledning av områdesvärdar.
  • En lista med arbetsuppgifter kommer att publiceras på hemsidan men detaljeras ytterligare och med möjlighet att anmäla och pricka av sig (det är ju i princip samma saker vi gör varje år). Vi återkommer när denna lista är skapad och var man kan hitta den.
  • Deltagande i arbetsdag ersätts som vanligt.

För årsstämman gäller följande:

  • Stämman genomförs per capsulam vilket innebär att styrelsen skriver ett förslag till årsstämmoprotokoll som sedan tillställs alla medlemmar via mail eller post – samma preferens som för faktureringen. (Medlemmar som inte använder mail/internet får underlagen postade till sig.)
  • Medlemmarna har sedan till och med den 23 april (dagen före årsstämman) på sig för att inkomma med invändningar och där enkel majoritet gäller. På årsstämmodagen den 24 april fastställs protokollet.
  • Styrelsen ser inte att några större spörsmål behöver avhandlas denna gång så bedömningen är att per capsulam-hantering är genomförbar. Det finns redan en del preliminära underlag framme på sidan för årsstämmohandlingar och det fylls på allt eftersom.
  • Ingen Årets Båtsvikare kommer att utses 2021, och blev heller inte möjligt 2020. Vi tar igen skadan 2022.
  • Midsommarfirandet måste tyvärr ställas in även detta år då vi inte kan räkna med att samtliga vuxna hunnit bli vaccinerade till dess.

Övriga meddelanden:

  • Referat från styrelsemöte nummer 6 genomfört den 6:e februari finns att hämta på den vanliga sidan med de övriga referaten.
  • Se till att vara inloggad på Coyards-appen och rapportera händelser och iakttagelser inom området!

Bästa vårhälsningar från styrelsen