Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och övriga EU med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.
Båtsvikens SFF registrerar och sparar inga känsliga personuppgifter.

Vanliga personuppgifter som registreras och sparas

För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta Båtsvikens SFF gemensamhetsanläggningar upprätthåller föreningen en medlemsförteckning med kontaktuppgifter till samfällighetens medlemmar. I verksamheten används uppgifterna för medlemsfakturering och informationsutskick, avprickning på arbetsdagarna, samt vid fastställande av rösträtt och debiteringslängd vid årsstämman.

De ”vanliga” kontaktuppgifter som sparas är:

  • Namn
  • Eventuell förtroendepost
  • Fastighetsbeteckning och adress i Brevik
  • Telefonnummer och bostadsadress
  • Mailadress om någon sådan angivits

Medlemsförteckningen/kontaktuppgifterna är tillgängliga för alla Båtsvikens medlemmar och skyddas av ett lösenord som byts ut vid varje årsstämma.
Använd kontaktformuläret för att begära rättelse eller meddela önskan om att vissa kontaktuppgifter skyddas (tas bort från den allmänna medlemsförteckningen).
Kontaktuppgifter på tidigare ägare raderas från medlemsförteckningen vid fastighetsförsäljning men sparas för historikens skull.

Samlade kontaktuppgifter till Båtsvikens medlemmar delges inte tredje part. Om detta dock skulle vara förenligt med föreningens verksamhet så sker det enbart efter medlemmarnas uttryckliga samtycke.

Personnummer för arvodering av förtroendevalda
Föreningen är skyldig att betala sociala avgifter om ersättning till förtroendevald överstiger 1.000 kr samt att ersättning ska betalas som lön. Därmed sparas personnummer och bankuppgifter för förtroendevalda. Dessa uppgifter är endast tillgängliga för kassören.

Uppgifter om vattenförbrukning

Vattenförbrukningen för varje fastighet mäts halvårsvis (sedan 2011) för att användas som fakturaunderlag och sparas av statistiska skäl. Mätarställningarna är tillgängliga för alla medlemmar och är tilldelade slumpartade ”VA ID-nummer” som bara är kända av respektive fastighetsägare. Listan med mätarställningarna är skyddad med ett lösenord som byts ut vid varje årsstämma.

Bokningar och anmälan till föreningens evenemang samt kontaktformulär

Båtsvikens SFFs hemsida möjliggör bokning av föreningshuset och gäststugor samt anmälan till olika evenemang (t.ex. midsommarfirande) genom digitala formulär. Bara ”vanliga” personuppgifter registreras (se ovan). Bokningsuppgifter sparas i bokföringen emedan anmälningsuppgifter vanligtvis raderas efter genomfört evenemang.
Vid användning av formulären på hemsidan (bokning, kontakt, adressändring etc) sparas inga IP-adresser.

Båtsvikens hemsida i övrigt

  • Hemsidan använder sig av Cookies, men där sparas inga IP-nummer eller andra personliga uppgifter. Läs mer om detta här.
  • Hemsidan sparar din IP-adress i WordPress-databasen när du lämnar kommentarer på ett inlägg. Om du vill att en kommentar ska tas bort så gör du det genom kontaktformuläret.
  • På hemsidan så förekommer en del bilder på personer från olika evenenemang (arbetsdagar, tennis- och golfturneringar samt midsommarfirande mm). Bilderna har tagits med intresseavvägning och som regel är inte personerna på bilderna namngivna. Om du vill att en bild ska tas bort så gör du det genom kontaktformuläret.
  • Båtsvikens hemsida ligger på en privat webbserver i Stockholm

Båtsvikens WIFI-gästnätverk

Båtsvikens SFF erbjuder i föreningshus och uthyrningsstugor WIFI till sina medlemmar. För att beivra missbruk så registreras användarnas MAC-adress och enhetsnamn. Uppgifterna går inte att spåra till enskild användare men väl till den använda enheten. MAC-adress och enhetsnamn på blockerad enhet kvarstår tills den raderats manuellt.

Leverantörsregister

Båtsviken SFF för inget leverantörsregister mer än att bokföringsunderlag och fakturor sparas i minst 10 år.

Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Båtsvikens Samfällighetsförening.

Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.
Personuppgiftsombud inom Båtsvikens SFF är Kassören. Endast Kassören kan ändra personuppgifter inom Båtsvikens SFF.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen.
Båtsvikens SFF har inget personuppgiftsbiträde.

Denna föreskrift och dess personuppgiftsrutiner revideras årligen av Båtsvikens SFF styrelse.
Senaste revisionen utfördes 2023-05-13.

Styrelsen för Båtsvikens SFF

Stort tack till Skonertvägen för ett härligt Midsommarfirande!
(Ni kan nog dra ned liite på värmen till nästa gång… :-))

 

Vi ses nästa år!

Riktigt bra jobbat! Styrelsen bugar och tackar för den fina insatsen alla 56 fastigheter gjorde i lördags. Och så hade vi också tur med vädret – igen! Härligt att se så många bidra och fint blev det!

Inte bara kunde vi njuta av det friska vädret och göra massor med nytta, det blev dessutom härligt med motion! Själv fick jag det till 19.264 steg den dagen… Och som grädde på moset fanns köttfri köttkorv som alternativ på lunchmenyn. Kan ju inte bli bättre!

Avläsning av våra vattenmätare hanns också med och VA-fakturorna är nu skickade via mail till de som vill ha på det viset – vilket föredras från min sida. De som vill ha sin faktura med slöposten får vänta några dagar innan det lilla kuveret dyker upp. Notera att betalningsfristen är satt till 2021-10-31. I våras så var utfallet riktigt dåligt, hela 15 stycken missade betaldatum. Hoppas att det inte upprepas igen. Jag kommer obevekligen att påföra påminnelseavgift till alla som syndar.
Tabeller med avlästa mätvärden finns att skåda här och hur VA-avgiften nycklas ut finns att läsa här.

I och med att vi hade styrelsemöte före arbetsdagen så kunde vi också justera förra mötets protokoll och referat från detta återfinns på sin vanliga plats.

Nedan erbjuds en liten bildkavalkad från arbetsdagen. Luta er tillbaks och njut – men inte förrän ni lagt VA-fakturan för betalning…

 

Vänliga hälsningar från styrelsen genom Skattmasen.

60 deltagande fastigheter fick på lördag den 3:e oktober njuta av ett tillfälligt uppehåll i det annars ruskiga höstvädret. Vi har verkligen haft tur på våra arbetsdagar..!
Nedan några bilder från idogt arbete. Samla krafterna för vi gör det igen till våren 🙂

Bästa hösthälsningar!

Klassikern

Riktigt skönt väder i år med 71 avprickade fastigheter på arbetsdagen. Den positiva trenden med högt deltagande håller i sig. Vi hade en ambitiös målsättning och hann med nästan allt som stod på listan.

Altanen fick färdigställas några dagar senare av några frivilliga och Gunnebostängslet är kvar att resa (kommer en inbjudan om detta snart). Stort tack till Nils T. som bidrog stort till att alla stolparna kom på plats.

 
Nedan några bilder från dagens ansträngningar.

Sören (bakom spakarna) och ett väntande lemmeltåg vid midsommarängen…

Arbetsdagen
Kul att så många som 69 fastigheter kunde delta i arbetsdagen – bra kämpat allesammans! En mycket bra deltagarsiffra med hänsyn till den dystra väderprognosen. Men vi hade verkligen tur med ett lämpligt uppehåll precis då jobben skulle utföras.
De som blev avprickade kommer att få en rabatt på 200:- på kommande VA-faktura. Hör av dig om du misstänker att du inte blev avprickad.

Utbildning i Hjärt- och LungRäddning (HLR)
13 deltagare fick antingen nya eller uppfräschade kunskaper i HLR + lära sig handhavande av vår nyinförskaffade hjärtstartare. Denna finns monterad bakom en låst lucka på plats som meddelades på årststämman. Det är samma nyckel som till bastu, tennisskåp och bommar så det är bra om man i framtiden har den på sig. Saknar du nyckel så ta kontakt med vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Vi riktar ett stort tack till Rolle som snickrat ett riktigt elegant HLR-skåp!
Alla som ville delta fick inte plats på HLR-kursen men om du anmäler ditt intresse nedan så ska vi försöka organisera en till när vi fått ihop 12 deltagare.

Får vi ihop 12 intressenter så ska vi försöka organisera en kurs till så småningom och vi siktar i så fall på en helgdag. Om du anmälde dig till förra tillfället men inte fick plats så är det bra om du anmäler dig igen för att påvisa förnyat intresse.
Anmälan är stängd.

Avläsning av enskilda vattenmätare och VA-faktura
Fjärravläsning av enskilda vattenmätare genomfördes av VA-gruppen som fick traska runt några kilometer (nyttigt!). Mätfilen är nu kassören tillhanda och VA-fakturan kan därmed skickas nästa helg. Tidsfristen kommer att vara satt till den sista november. I och med att förra avläsningstillfället skedde sista april så kommer denna fakturaperiod att täcka 5 månader (maj-sep). Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Fakturan kommer att skickas till registrerad fastighetsägare om inte annat särskilt överenskommits.

Nya brevlådor för Briggvägen

Nu finns ett nytt snyggt postlådeställ uppsatt på Galärstigen enligt vår ”Båstviken-style”.
De flesta hämtade ut sina nycklar under arbetsdagen men om du missade det, vänd dig till vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Kostnad för brevlådorna kommer att läggas på kommande medlemsfakturering.

 

Jouravtalet för våra avloppspumpar upphör sista oktober
Styrelsen tecknade 2012 ett jouravtal med Roslagens VA-teknik AB för våra tryckavloppspumpar (de som finns på respektive tomt). Jouravtalet garanterade kort inställelsetid samt att reparatören hade med sig en utbytespump för snabb felahjälpning av den nödställde under tiden som dennes pump skickades till verkstad.
Roslagens VA-teknik AB har valt att säga upp avtalet och kommer helt att upphöra med service av LPS2000E-pumpar. Styrelsen söker nu efter andra alternativ.

Ledningsröjning v41
Vattenfall kommer att påbörja underhållsröjning av ledningsgator under kraftledningarna i vecka 41. Det röjs 2m om vardera sidan av ledningen. Fällda träd och buskar tillhör markägaren (dvs samfälligheten om allmän mark och fasighetsägaren om på enskild tomt).

Och så fiberfrågan
Det finns vissa frågetecken avseende när IP Onlys stamfiber kommer att kunna nå vårt område och vi försöker få klarhet i detta. När vi ingick våra privata avtal med IP Only utlovades driftsättning före årsskiftet 2017/2018. Nu är det senaste beskedet att det blir ”till våren” men även det verkar kunna slira. Och huvudfrågan är hur mycket. Några månader klarar vi men om det blir frågan om en längre period – och här ser vi en uppenbar risk med alla marklovsavtal som måste till och möjliga överklaganden – så är det inte OK.
Styrelsens rekommendation är alltså att avvakta med ytterligare påskrifter och eventuella grävningar tills vi har fått en skriftlig och godtagbar utfästelse från IP Only.

Hösten är här!
Vi ser att fler och fler nyttjar vår grannsamverkans-app Coyards och det är utmärkt! Appen fungerar på både Android-telefoner, iPhone och fakstiskt även på PC och Mac! Läs mer här om hur du kommer igång. När mörkret nu faller så brukar trollen börja tassa. Så låt oss hjälpas åt att vara extra vaksamma.

Vänliga hösthälsningar från styrelsen

datacenterNu är hemmamecket med ny router och omläggning av webbservern på fibernätverk klart. Dynamisk namnupplösning funkar och lite snyggare patchning av switchar blir det till helgen… (Vi har ju alla våra hobbyn 🙂 ) För er som hemsidesbesökare så ska det märkas med klart snabbare laddning av sidor och kanske främst bilder och tunga dokument.

Alla VA-fakturorna är nu skickade. De som jag kunde maila fick sin i måndags kväll och övriga lade jag på posten igår morse och de bör ni ha fått nu eller dimper ned i brevlådan imorgon. Betalningsfristen är satt till den 28:e november.

Och så har jag några bilder från arbetsdagen att bjussa på. Hann inte ta så många i år.

Må väl!

Webmastern

En bild säger mer än tusen ord… Och här kommer ganska många bilder 🙂
Vi ses nästa år!


Webmastern

Ett knappt femtiotal hugade entusiaster träffades nere vid midsommarängen denna tisdag för att få chansen till en liten helikoptertur över Rådmansö. Det hela inleddes med en lång väntan på att helikoptern skulle komma loss från föregående etapp och däremellan blev det också en behövlig tankning. Men till sist så kom den!
I grupper om fem personer (en i fram och fyra där bak) bjöds det på utsikt och upplevelse för alla åldrar. Dessvärre blev det en kort vistelse eftersom regn och åska så småningom tvingade arrangörerna att avbryta. Men det här ska vi fixa igen!

Nedan några bilder från händelsen.

Kameramannen