Hej alla!

FakturorNu är medlemsfakturorna på gång enligt den på årsstämman godkända debiteringslängden. På fakturan hamnar också avgift & förbrukning för Vatten & Avlopp för perioden oktober ’22 till och med april ’23 (7 månader). Hur kostnaden för VA beräknas finns att läsa om här. Mätarställningar från fjärravläsningen den 29/4 (arbetsdagen) finns att hämta här.

I och med att vi blir momspliktiga så för det också med sig konsekvenser såsom att vi kommer att behöva redovisa arbetsgivaravgifter (gäller för värdar och styrelseledamöter där den sammanlagda ersättningen förväntas överstiga 1.000 kr/år). Riktigt plågsamt… Innebär att jag behöver få in personnummer för värdar och styrelse och att fakturering av dessa fördröjs en smula…

Nytt för i år är också att det påförs en administrativ avgift à 50 kr för pappersfaktura (faktura via epost är fortsatt kostnadsfritt). Tidsfristen för fakturan är satt till 30 dagar (minst).

I samband med årsstämman så sammanträdde också styrelsen varvid 2 protokoll kunde justeras (nr 9 22/23 samt nr 1 23/24) vilka återfinns på den vanliga platsen.

Om bara lite drygt en månad är det ju midsommar och därefter börjar semesterperioden för många och vi har fortfarande några ”stugveckor” lediga. Under högsäsong, vecka 25-34 (25 juni – 27 augusti) kan man boka stugorna veckovis och normalt max en vecka per fastighet och säsong. Efter 1:a maj är det dock möjligt att boka ytterligare en vecka under årets högsäsong, läs mer här. För frågor hänvisas till stugvärdarna.
Längre ned återges hur bokningsläget ser ut i skrivande stund, annars så kan man se status i realtid på sidan för stugorna.

Och så till sist, vid årsstämman så avtackades några värdar och några nya klev på. Vilka som sitter nu finns på sidan för förtroendevalda. Och så fick vi tillfälle att gratta Årets Båtsvikare också :-).
Protokoll från årsstämman samt bilder från arbetsdagen kommer lite längre fram – så håll ut!

Trevlig vår önskar alla värdar & styrelsen!

 

Vecka

Stuga A

Stuga B

25

LEDIGT

LEDIGT

26

LEDIGT

Bokat

27

LEDIGT

LEDIGT

28

Bokat

LEDIGT

29

Bokat

Bokat

30

Bokat

Bokat

31

Bokat

Bokat

32

LEDIGT

LEDIGT

33

LEDIGT

LEDIGT

34

LEDIGT

LEDIGT

Debitering av samfällighetsavgifter och VA-fakturering

Medlemsfakturerig sker två gånger per år:

 • Veckan/veckorna efter Årsstämman (dvs i början/mitten på maj).
  Den på årsstämman faställda medlemsdebiteringen faktureras tillsammans med fast avgift för Vatten & Avlopp samt kostnad för förbrukat vatten. VA-fakturan spänner över två kvartal, Q4 föregående kalenderår samt Q1 innevarande år.
  Hur VA-fakturan beräknas kan du läsa om här.
 • Strax efter Höstarbetsdagen (dvs kring mitten av oktober) sker VA-fakturering för fast avgift och förbrukning för Q2-Q3 innevarande kalenderår.
KONTOUPPGIFTER VID INSÄTTNING/BETALNING

Föreningens bankgironummer: 5021-3016
Kontohavare: Båtsvikens Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 716418-8695
IBAN: SE89 8000 0824 2000 3544 4660
BIC: SWEDSESS


Nedan redovisas fortlöpande samfällighetens ekonomi. Observera att dokumenten är lösenordsskyddade och öppnas i ett nytt fönster.

Balansräkning

Balansräkningen visar samfällighetens ekonomiska status, dvs vilka tillgångar och skulder som föreningen har. Här kan man se saldon på olika bankkonton, vilka skulder som medlemmarna har till samfälligheten (ej ännu inbetalda fakturor), samt hur mycket pengar som ligger i de olika GA-fonderna.
Skillnaden mellan tillgångar och eget kapital är samfällighetens aktuella resultat.
Om det är positivt så kommer överskottet att tillföras fonderna. Är det negativt så tas medel från fonderna.

Balansräkning 2012; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2012/2013.
Balansräkning 2013; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2013/2014.
Balansräkning 2014; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2014/2015.
Balansräkning 2015; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2015/2016.
Balansräkning 2016; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2016/2017.
Balansräkning 2017; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2017/2018.
Balansräkning 2018; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2018/2019.
Balansräkning 2019; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2018/2019.
Balansräkning 2020; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2019/2020.
Balansräkning 2021; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2020/2021.

Byte av ekonomisystem.
Balansräkning 2022; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2021/2022.
Balansräkning 2023; visar ekonomisk status just nu.

 

Resultatrapport

Resultatrapporten visar intäkter och utgifter för respektive GA som enkelt kan följas upp mot budget.

Summerar man resultaten för de olika GA:n i Resultatrapporten så ska det stämma överens med resultatet i Balansräkningen. På så vis kan man kontrollera att transaktionerna (in- och utbetalningar) stämmer med tillgångar & skulder (bankmedel, fonder etc).
Den av årsstämman godkända budgeten för innevarande verksamhetsår finns också här.

Resultatrapport 2012.
Resultatrapport 2013.
Resultatrapport 2014.
Resultatrapport 2015.
Resultatrapport 2016.
Resultatrapport 2017.
Resultatrapport 2018.
Resultatrapport 2019.
Resultatrapport 2020.
Resultatrapport 2021.

Byte av ekonomisystem.
Resultatrapport 2022.
Resultatrapport 2023; visar resultat just nu.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kassören.

Fakturor
Hej alla!

Faktureringsarbete pågår nu för fullt med ambitionen att kunna skicka ut dessa nästkommande helg. Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) kommer att få den elektroniskt, övriga får den med snigelposten. Vissa vill ha både och…

Betalningsfristen är satt till 30 dagar men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
Förutom påminnelseavgift påförs nu även dröjsmålsränta som fn är 8.5%.

 

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Gula värden betyder att mätaren lästs av manuellt, orange att den inte kunde avläsas och att det därmed har räknats fram ett schablonvärde baserat på tidigare förbrukning. Vad fakturan hamnar på kan man enkelt räkna fram; årsavgiften för maj-september (5 månader) + förbrukningen x vattenkostnaden.

Vi är nu uppe i 24 mätare som måste avläsas manuellt så det börjar verkligen bli dags att byta. Det finns en fonderad slant för detta och vi räknar med att kunna ta kostnaden utan någon extra medlemsdebitering – så tillvida inte oväntade prisökningar förstör kalkylen fullständigt. Styrelsen har fått in fyra olika offerter och ska ta ställning vid nästa möte. Det finns lite olika varianter där vi måste finna bästa nytta med avseende på pris. Vi avser att upphandla en entreprenad där det ingår vattenmätare, arbete för att byta, samt fjärravläsningsutrustning.

På förekommen anledning är det på sin plats att påminna om att mätarplatsen skall vara iordningsställd i enlighet med ”Svenskt Vattens publikation P100, rev maj 2009”, se 11:e stycket i föreningens kravlista samt §7 i det avtal som alla fastighetsägare signerat för att kunna ansluta till GA7. En del mätare ligger under vatten och/eller i djupa hål och kan komma att medföra extra kostnader för fastighetsägaren vid byte.
Om samfällighetens krav/avtal vid anslutning av fastighetsägarens VA-anläggning till samfällighetens anslutningspunkt finns att läsa om här.


Arbetsdagen bjöd inte på något toppenväder denna höst
men trots det så deltog 47 fastgheter och styrelsen tackar får visat engagemang! Vi hade hoppats på att kunna få lite mera utfört men vädret stod inte på vår sida denna gång. Nere vid stranden så gjordes dock en del intressanta arkeologiska fynd i samband med vassrensningen… 🙂
Deltagande i arbetsdagen medför ett litet avdrag som görs på VA-fakturan.

 
Åtminstone en fastighetsägare har fått ett brev från Vattenfall som aviserar att deras entreprenör Eltel kommer att genomföra byte av elmätare v42-43. Eftersom våra mätare sitter i skåp utanför husen så tror jag att bytet kommer att ske oannonserat under denna period. Bytet ska ta ca 30 minuter men efter det så sitter där en elmätare som kan avläsas i närapå realtid för den som vill bevaka sin förbrukning.

Slutligen, referat från styrelsemöte nr 4 som genomfördes den 3 september finns att läsa på den vanliga sidan.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Fakturor
Hej alla!

Nu är alla fakturor som avser Samfällighetsavgift 2022 samt Vatten & Avlopp oktober 2021 – april 2022 skickade.

Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) ska ha fått den elektroniskt, övriga får den med snigelposten inom någron dag (kom med morgonens brevlådetömning). Vissa vill ha både och…

 

Betalningsfristen är satt till 30 dagar men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
En handfull brukar vara snabba på tangenten och tävla om vem som blir först, tycker jag är ett sympatiskt anlag. För de som är sena kommer jag att vara lika snabb med påminnelseavgift.

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Och hur VA-avgiften räknas fram kan du läsa mer om här.

Jag prickade av 62 fastigheter under arbetsdagen och för dessa har det gjorts avdrag på fakturan. Hör av dig till mig om du inte blivit avprickad så får jag justera det i efterhand.

Och som ni kan se på fakturan så har vi ett nytt ekonomisystem så det var premiär avseende faktureringen i helgen. Hittade inget enkelt sätt att få med antalet förbrukade kubikmeter men det kommer jag att klura ut tills nästa gång. Så ni får kolla era mätarställningar och förbrukningar genom att använda länkarna ovan.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Hej gott folk!

Sent omsider kommer här lite uppdateringar – det har dessvärre varit lite ont om tid för denna fritidssyssla…

Till en början så meddelas att referat från styrelsemöte nr 9 som hölls den 19 mars (verksamhetsår 2021/2022) nu finns på sin vanliga plats. Om en dryg vecka kommer också referatet från möte nr 10 från den 30:e april som ännu inte är justerat. Däremot kan jag bjuda på nr 1 för verksamhetsåret 2022/2023 som var konstituerande möte.

Sidan med förtroendevalda är nu uppdaterad. Hoppas att alla telefonnummer och mailadresser stämmer. Gamla sidor om Grannsamverkan är också borttagna eftersom vi nu använder COYARDS. Ladda gärna ned appen om du inte har den.

Under arbetsdagen så avlästes också våra enskilda vattenmätare och det börjar verkligen bli dags att titta på ersättare. Hela 27 stycken kunde inte fjärravläsas! Dock så lyckades vattenvärdarna läsa av 19 st av dessa manuellt men resterande 8 kunde man inte komma åt. För dessa 8 har vi lagt på en schablonförbrukning baserad på de 2-3 senaste årens vinterförbrukning (de är markerade i orange i tabellerna). Det gör ingenting om det slår lite fel, det rättar vi till vid nästa avläsning. Tabell med mätarvärden finns att hämta här.

Och till sist så har vi nu bytt ut vårt gamla ekonomisystem från förra årtusendet till ett modernt och molnbaserat. Det har ju sina utmaningar men blir säkert bra på sikt. Balans- & Resultaträkningar som finns på Ekonomisidan har därmed fått nytt useende och kontoplanen har ändrats också för att stämma med BAS. Allt för att förvilla…
Fakturering av 2022-års samfällighetsavgift samt kostnad för Vatten & Avlopp oktober 2021 – april 2022 hoppas jag kunna få till i helgen eller veckan därefter. Fakturan kommer också att ha ett något nytt utseende. Kontrollera gärna att adress & mailadress stämmer i medlemslistan (där jag föredrar mail där så är möjligt). Maila mig felagtigheter eller använd kontaktformuläret.

Vänlig hälsning,
Skattmasen

Fakturor
Hej i vårvärmen!

Under kvällen skickas fakturorna som avser Samfällighetsavfgift 2021 samt Vatten & Avlopp oktober 2020 – april 2021.

Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) får den elektroniskt, övriga får den med snigelposten inom några dagar (vissa vill ha både och…).

 

Betalningsfristen är satt till 15:e juni men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
En handfull brukar vara snabba på tangenten och tävla om vem som blir först, tycker jag är ett sympatiskt anlag. Förra hösten så betalade alla utom en sin faktura i tid (premiär!) – hoppas och ber att det blir så även denna gång.

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Och hur VA-avgiften räknas fram kan du läsa mer om här.

Jag har fått rapport om 36 fastigheter som deltagit i den virtuella arbetsdagen och för dessa har det gjorts avdrag på fakturan. Hör av dig till mig om du inte blivit avprickad så får jag justera det i efterhand.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Fortfarande är det vinter och hela tre månader kvar till Årsstämman den 26:e april (alltid sista lördagen i april kl 14:00). Men vi påbörjar redan nu vårt budgetarbete inför verksamhetsåret 2014. Därvid kallar vi alla värdar samt inbjuder alla medlemmar att inkomma med förslag avseende nästkommande budget.

Föreningen har fem olika gemensamhetsanläggningar (GA:n) som omfattar

 • GA1: Gemensamhetshus, tennisbana, fotbollsplan, bastu, boulebanor, grönområden och badstrand
 • GA2: Sjöbodarna
 • GA3: Vägar och vändplatser
 • GA5: Våra tre bryggor och dess belysning
 • GA7: Ledningsnät för vatten och avlopp, avstängningsventiler på eller i anslutning till enskilda fastigheter, enskilda vattenmätare med fjärravläsning, huvudmätare och pumphus.

I detta tidiga skede törs jag säga att:
budget

 • GA1: Renoveringen av uthyrningsstugorna har kommit en bra bit på vägen men kommer att fortsätta även 2014. Avseende skogsvård finns en del kvar att göra. Vi ska också fixa lite ventilation till bastun för att undvika framtida fuktskador.
 • GA2: Inget behov identifierat.
 • GA3: Vi måste bygga upp lite kapital för att ta oss an reparation/asfaltering av huvudvägarna. Här kommer vi i år att föreslå en högre debitering.
 • GA5: Bryggorna har undergått reparationer och belysningarna är nu på plats. För stunden ser vi inget behov av att satsta särskilt på detta GA.
 • GA7: Efter att ha nolldebiterat i flera år så blir det nu dags att ta ut en liten slant på detta GA för att upprätthålla en liten underhållsbuffert.

Med denna försmak välkomnar jag samtliga föreningsmedlemmar att meddela förslag till styrelsen så att vi hinner bereda dessa och föreslå dem vid årsstämman. Som inspiration finns (den ej ännu fastställda) resultatrapporten för 2013 här.

Vänliga hälsningar,
Kassören

Våren närmar sig och likaså Årsmötet 2013 vilket blir lördagen den 27:e april kl 14:00 (Föreningshuset). På förmiddagen ska vi också ha sedvanlig arbetsdag med början kl 10:00, samling vid Föreningshuset. Det kommer en kallelse via posten någon gång före påsken men se detta som en tidig förvarning.

Igår hade vi styrelsemöte och jobbade fram ett budgetförslag för 2013. Om det inte är något vi förbisett så är det detta vi kommer att lägga fram vid årsmötet. En del förberedelser återstår men jag publicerar redan nu det som vi tror oss vara klara med så att ni hinner studera materialet i lugn och ro. Notera dock att genomlysning av revisorerna ännu inte har skett och att det är fråga om förslag. Beslut fattas ju av årsstämman.

Nedan finns tre dokument för vilka du behöver både användarnamn och lösen för att öppna (samtliga är också åtkomliga via menyn Styrelseinfo/Handlingar/Årsstämmohandlingar);

 • Ekonomisk verksamhetsberättelse 2012 och utsikter för 2013
  Här beskriver jag 2012 ur ett ekonomiskt perspektiv men introducerar också 2013-års budget och hur det påverkar medlemsuttaget.
 • Förslag Resultat & Balans 2012 samt Budget 2013
  Här finns alla siffror; ingående balans 2012 för samtliga GA, budget 2012, utfall 2012 med utgående balans 2012 för samtliga GA-fonder, och slutligen förslag till budget 2013 och vad det skulle innebära avseende utgående balans 2013 för fonderna.
 • Förslag till debiteringslängd 2013
  Så ser styrelsens förslag ut. Om det antas så blir det en liten sänkning av årsavgiften för de flesta. Motivering och framräkning av beloppen beskrivs mer detaljerat i den Ekonomiska verksamhetsberättelsen.

 
Vi är mycket tacksamma för kommentarer och förslag. Ju tidigare vi får dessa, desto bättre kan vi beakta dessa och omarbeta det som kan bli bättre.

Styrelsen genom Kassören