Fakturor
Hej i vårvärmen!

Under kvällen skickas fakturorna som avser Samfällighetsavfgift 2021 samt Vatten & Avlopp oktober 2020 – april 2021.

Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) får den elektroniskt, övriga får den med snigelposten inom några dagar (vissa vill ha både och…).

 

Betalningsfristen är satt till 15:e juni men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
En handfull brukar vara snabba på tangenten och tävla om vem som blir först, tycker jag är ett sympatiskt anlag. Förra hösten så betalade alla utom en sin faktura i tid (premiär!) – hoppas och ber att det blir så även denna gång.

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Och hur VA-avgiften räknas fram kan du läsa mer om här.

Jag har fått rapport om 36 fastigheter som deltagit i den virtuella arbetsdagen och för dessa har det gjorts avdrag på fakturan. Hör av dig till mig om du inte blivit avprickad så får jag justera det i efterhand.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Debitering av samfällighetsavgifter och VA-fakturering

Medlemsfakturerig sker två gånger per år:

 • Veckan/veckorna efter Årsstämman (dvs i månadsskiftet april/maj).
  Den på årsstämman faställda medlemsdebiteringen faktureras tillsammans med fast avgift för Vatten & Avlopp samt kostnad för förbrukat vatten. VA-fakturan spänner över två kvartal, Q4 föregående kalenderår samt Q1 innevarande år.
  Hur VA-fakturan beräknas kan du läsa om här.
 • Strax efter Höstarbetsdagen (dvs kring mitten av oktober) sker VA-fakturering för fast avgift och förbrukning för Q2-Q3 innevarande kalenderår.

Nedan redovisas fortlöpande samfällighetens ekonomi. Observera att dokumenten är lösenordsskyddade och öppnas i ett nytt fönster.

Balansräkning

Balansräkningen visar samfällighetens ekonomiska status, dvs vilka tillgångar och skulder som föreningen har. Här kan man se saldon på olika bankkonton, vilka skulder som medlemmarna har till samfälligheten (ej ännu inbetalda fakturor), samt hur mycket pengar som ligger i de olika GA-fonderna.
Skillnaden mellan tillgångar och eget kapital är samfällighetens aktuella resultat.
Om det är positivt så kommer överskottet att tillföras fonderna. Är det negativt så tas medel från fonderna.

Balansräkning 2012; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2012/2013.
Balansräkning 2013; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2013/2014.
Balansräkning 2014; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2014/2015.
Balansräkning 2015; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2015/2016.
Balansräkning 2016; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2016/2017.
Balansräkning 2017; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2017/2018.
Balansräkning 2018; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2018/2019.
Balansräkning 2019; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2018/2019.
Balansräkning 2020; visar ekonomisk status vid årsskiftet 2019/2020.
Balansräkning 2021; visar ekonomisk status just nu.

 

Resultatrapport

Resultatrapporten visar intäkter och utgifter för respektive GA:som enkelt kan följas upp mot budget.

Summerar man resultaten för de olika GA:n i Resultatrapporten så ska det stämma överens med resultatet i Balansräkningen. På så vis kan man kontrollera att transaktionerna (in- och utbetalningar) stämmer med tillgångar & skulder (bankmedel, fonder etc).
Den av årsstämman godkända budgeten för innevarande verksamhetsår finns också här.

Resultatrapport 2012; visar resultat för 2012.
Resultatrapport 2013; visar resultat för 2013.
Resultatrapport 2014; visar resultat för 2014.
Resultatrapport 2015; visar resultat för 2015.
Resultatrapport 2016; visar resultat för 2016.
Resultatrapport 2017; visar resultat för 2017.
Resultatrapport 2018; visar resultat för 2018.
Resultatrapport 2019; visar resultat för 2019.
Resultatrapport 2020; visar resultat för 2020.
Resultatrapport 2021; visar resultat just nu.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kassören.

Fortfarande är det vinter och hela tre månader kvar till Årsstämman den 26:e april (alltid sista lördagen i april kl 14:00). Men vi påbörjar redan nu vårt budgetarbete inför verksamhetsåret 2014. Därvid kallar vi alla värdar samt inbjuder alla medlemmar att inkomma med förslag avseende nästkommande budget.

Föreningen har fem olika gemensamhetsanläggningar (GA:n) som omfattar

 • GA1: Gemensamhetshus, tennisbana, fotbollsplan, bastu, boulebanor, grönområden och badstrand
 • GA2: Sjöbodarna
 • GA3: Vägar och vändplatser
 • GA5: Våra tre bryggor och dess belysning
 • GA7: Ledningsnät för vatten och avlopp, avstängningsventiler på eller i anslutning till enskilda fastigheter, enskilda vattenmätare med fjärravläsning, huvudmätare och pumphus.

I detta tidiga skede törs jag säga att:
budget

 • GA1: Renoveringen av uthyrningsstugorna har kommit en bra bit på vägen men kommer att fortsätta även 2014. Avseende skogsvård finns en del kvar att göra. Vi ska också fixa lite ventilation till bastun för att undvika framtida fuktskador.
 • GA2: Inget behov identifierat.
 • GA3: Vi måste bygga upp lite kapital för att ta oss an reparation/asfaltering av huvudvägarna. Här kommer vi i år att föreslå en högre debitering.
 • GA5: Bryggorna har undergått reparationer och belysningarna är nu på plats. För stunden ser vi inget behov av att satsta särskilt på detta GA.
 • GA7: Efter att ha nolldebiterat i flera år så blir det nu dags att ta ut en liten slant på detta GA för att upprätthålla en liten underhållsbuffert.

Med denna försmak välkomnar jag samtliga föreningsmedlemmar att meddela förslag till styrelsen så att vi hinner bereda dessa och föreslå dem vid årsstämman. Som inspiration finns (den ej ännu fastställda) resultatrapporten för 2013 här.

Vänliga hälsningar,
Kassören

Våren närmar sig och likaså Årsmötet 2013 vilket blir lördagen den 27:e april kl 14:00 (Föreningshuset). På förmiddagen ska vi också ha sedvanlig arbetsdag med början kl 10:00, samling vid Föreningshuset. Det kommer en kallelse via posten någon gång före påsken men se detta som en tidig förvarning.

Igår hade vi styrelsemöte och jobbade fram ett budgetförslag för 2013. Om det inte är något vi förbisett så är det detta vi kommer att lägga fram vid årsmötet. En del förberedelser återstår men jag publicerar redan nu det som vi tror oss vara klara med så att ni hinner studera materialet i lugn och ro. Notera dock att genomlysning av revisorerna ännu inte har skett och att det är fråga om förslag. Beslut fattas ju av årsstämman.

Nedan finns tre dokument för vilka du behöver både användarnamn och lösen för att öppna (samtliga är också åtkomliga via menyn Styrelseinfo/Handlingar/Årsstämmohandlingar);

 • Ekonomisk verksamhetsberättelse 2012 och utsikter för 2013
  Här beskriver jag 2012 ur ett ekonomiskt perspektiv men introducerar också 2013-års budget och hur det påverkar medlemsuttaget.
 • Förslag Resultat & Balans 2012 samt Budget 2013
  Här finns alla siffror; ingående balans 2012 för samtliga GA, budget 2012, utfall 2012 med utgående balans 2012 för samtliga GA-fonder, och slutligen förslag till budget 2013 och vad det skulle innebära avseende utgående balans 2013 för fonderna.
 • Förslag till debiteringslängd 2013
  Så ser styrelsens förslag ut. Om det antas så blir det en liten sänkning av årsavgiften för de flesta. Motivering och framräkning av beloppen beskrivs mer detaljerat i den Ekonomiska verksamhetsberättelsen.

 
Vi är mycket tacksamma för kommentarer och förslag. Ju tidigare vi får dessa, desto bättre kan vi beakta dessa och omarbeta det som kan bli bättre.

Styrelsen genom Kassören