Fr o m 1 juni 2023 gäller delvis nya regler vid hyra av gäststuga.
Syftet med våra nya regler är:

 • Ökade möjligheter för dig som fastighetsägare att nyttja gäststugorna
 • Minskat krångel för våra hyresgäster och stugvärdar
 • Ökad tydlighet i beskrivningarna av våra regler

 

Nyheter:

 • I syfte att förenkla in- o utpassering har vi nyligen investerat i nya kodlås. Nu öppnar du din stuga och duschen med en 4-ställig kod + fyrkant och slipper hålla reda på dörrnycklar – BRA va?
 • Du kan mycket snart hyra stugorna för kortare perioder än 1 vecka även under högsäsong.
 • Vi har även styrt upp betalningsvillkoren men behållit våra fördelaktiga priser.
 • HÄR kan du läsa mer!

Välkommen till DINA gäststugor sommaren 2023!

Stugvärdarna
Kajsa, Kristina och Per

Föreningshuset är vår samlingslokal för föreningens sammankomster och privata större tillställningar/ middagar, gemensamt beskådande av sportevenemang, film eller föreläsning, kurser, etc och utlånas utan kostnad endast till GA1-medlemmar. Tillhör du inte GA1 så kan det då bli en liten hyrpeng. Givetvis så ansvarar Du för att huset städas och allt återställs efter användning. Om inte så debiteras Du en städavgift på 500 kr. Eventuella skador och brister ska omedelbart rapporteras till Din stugvärd.

Föreningshuset erbjuder: Kokvrå med kokplattor, kylar, mikro, kaffebryggare och vattenkokare. Här finns även tallrikar, assietter, bestick, glas o koppar (för upp till 10 personer), knivar mm för enklare matberedning samt hopfällbara bord och stapelbara stolar för uppemot 60-80 personer.
Lokalen utrustades våren 2023 även med STORskärm och Chromecast, projektor, filmduk, förstärkare, högtalare och ”Wyteboard”.  Här finns 250/250 Mbit WiFi (SSID: ”Båtsvikens SFF Gästnät”). Lösenordet får du i mejlet med bokningsbekräftelsen. Missbruk beivras.

Utlåning av föreningshuset administreras av våra tre stugvärdar, en bokningsansvarig och två stugvärdinnor (varav en blir ”din”) som lämnar ut nycklar samt besiktigar lokalen efter ditt lån.
Regelverket nedan är uppdaterat 20 oktober, 2023.

Föreningshuset har adressen: Breviks sjöväg 17, 761 94 Norrtälje.

 • Föreningshuset kan bokas för ett bestämt tidsintervall en och samma dag eller för ett till (högst) två dygn i följd och får inte användas för övernattning, d v s som en tredje gäststuga.
 • Föreningshuset ska inte användas för gemensamma måltider när man hyr gäststugorna.
 • Sopkärlen är bara till för gäststugorna så Du ska ta med dig allt ditt skräp när du städar upp efter dig.
 • Det är förbjudet att röka i lokalen.

Bokning görs direkt via formuläret längre ned (alternativt via bokningsansvarig stugvärd). Vid sen bokning (mindre än 5 dagar före tillträdet) ska du först mejla (eller ringa) bokningsansvarig stugvärd för att säkerställa att lokalen är ledig.

Status på nuvarande bokningar kan du se nedan.

 

  Namn (måste fyllas i)

  Fastighetsbeteckning/medlemsnummer (måste fyllas i)

  Epost (måste fyllas i)

  Telefonnummer (måste fyllas i)

  Bokningsperiod; vecka, datum, klockslag... (måste fyllas i)

  Plats för eventuellt meddelande

  Jag har tagit del av förhållningsreglerna ovan (måste fyllas i)

  JA

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

   

  Hej alla!

  Med förra veckans milda väder så hade man kanske hoppats på att våren skulle vara på gång men så verkar det inte ännu… Kung Bore har bestämt sig för att stanna ett tag till.

  Styrelsen hade idag sitt möte i Föreningshuset som berikats med både stor-TV (med ChromeCast) och takmonterad projektor. Allt är inte riktigt klart och installerat men det går faktiskt att casta sin Netflix, TeliaPlay eller HBO Max efter behag. Trevligt tillskott tycker jag. Bara att hoppas att det hanteras skötsamt.

  • För nuvarande jobbas det med budget för 2023 och det finns flera stora kostnadsposter (vägar, vattenmätare, bryggor) men som tur är så har vi fonderat medel för att klara utläggen. Det jobbigaste att hantera är antagligen kravet på momsredovisning som kommer att kräva en del handpåläggning.
  • Vid mötet justerades mötesprotokollet från förra mötet som finns att hämta på det vanliga stället.
  • Notera att vi också gått ut med kallelse till Årsstämman (som också innehåller det nya lösenordet till hemsida och WIFI) och att underlagen kommer att fyllas på successivt här (de ska vara tillgängliga senast 3v före stämman).
  • Valberedningen är nu ute och sonderar efter värdar för 2023. Kom ihåg att vår förening bygger på att frivilliga ställer upp och att det faktiskt är ca 25 personer som gör detta varje år! Eftersom vi är dryga 100 medlemsfastigheter i samfälligheten så betyder det att envar bör bidra vart 4:e år, så har man inte gjort det på ett tag så kanske man ska fundera på saken. Och ja, alla är lika upptagna och har fullt upp med annat (jag med)…
  • Kallelse till arbetsdag kommer längre fram men alla vet ju när det blir: alltid sista lördagen i april och före årsstämman!

  Och till sist, Norrtälje Vatten & Avlopp meddelar att:
  Under mars månad kommer en ny kommunal huvuddricksvattenledning mellan Spillersboda och Håtö att underhållsspolas. Under tiden spolning pågår kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig. Överflödigt spolvatten kommer rinna ut i dagvattendiket i området Boängsvägen / Spillersbodavägen / Hasselängsvägen, vilket kommer att ske så länge underhållsspolning pågår.
  Läs mer på: www.nvaa.se/driftinfo

  Bästa ”vårhälsningar” från styrelsen

  Hoppas att julledigheten varit till belåtenhet för alla!

  Nytt år och en hel del nyheter. Norrtälje Vatten & Avlopp följer sin årliga tradition och höjer den fasta avgiften med 7% (till 3.046:- per fastighet och år) och vattnet med 6% (till 40,50 kr/m³). Mera detaljer finns på vår sida om VA-avgiften.


  Det finns ved att hämta för den som vill! Stockarna ligger en bit hitom rishögen och på höger sida, väl synliga och precis invid vägen, se bilden. Det är bara att hämta närhelst det passar en. Klicka på bilden för att förstora.

   

  Skatteverket har kommit med ett ”ställningstagande” vilket innebär att samfällighetsföreningar som vår ska redovisa moms. Detta är en helt otrooolig nonsens enligt min mening. Som förening och gentemot staten så skall moms vara ett nollsummespel. Moms kommer in och går ut men betalas av slutmottagarna, oss alla privatpersoner. Föreningen agerar bara mellanhand. Dessvärre så innebär detta en signifikant arbetsbelastning samt att det finns ett helt nytt regelverk att beakta (olika momssatser för olika saker, bosatt utomlands… etc). I korthet så kommer vi att behöva anlita hjälp för att komma igång och ställa allt rätt. I värsta fall kanske arbetsbelastningen blir sådan att vi måste anlita någon för att göra jobbet. Då pratar vi om kanske 30-50 tusen (plus moms!) per år i helt onödiga extrakostnader. Till råge på allt så kommer vi över tid att behöva ligga ute med ca 300-400 tusen till staten för inkommande moms, detta eftersom vi dels har momspliktiga medel på banken men också för att vi debiterar samfällighetsavgifter. Momsen vi får in ska vi betala till staten men får tillbaka när vi gör utläggen (oftast flera år senare). Under tiden förlorar vi ränta nu då Sparbanken äntligen börjat välsigna oss med detta. Tidvis blir det över året också stora fluktuationer i likviditeten när momsen går in och ut. Fortsättning följer…

  Som tidigare meddelat så har vi nu beställt nya vattenmätare från Kamstrup och dessa levereras i april. Vi har i GA7 fonderat medel för att bekosta både vattenmätare och arbetskostnad för byte MEN detta bygger på att envar har mätaren installerad på rätt sätt, se bilden till vänster som exempel. Merarbete för att gräva fram svåråtkomliga mätare eller byta sådana som ligger under vatten kommer att belasta berörda fastighetsägare. Om det behövs, se till att fixa till under våren, bytet kommer att påbörjas under försommaren.
  I bilden till vänster är mätaren monterad i lättåtkomlig hållare mellan två vattenventiler och ett byte går mycket fort.

  Vidare jobbar styrelsen med att planera underhållsbehovet och sätta budget. På listan har vi vägbeläggningen som måste bättras/bytas på sina ställen. Inte akut men det finns en brytpunkt när lagningar inte längre ”lönar sig” och man måste lägga nytt. Likaså ligger bryggorna på listan. Brygga B har virke som gjort sitt och som vi redan lappat en del, brygga C har en hel sektion i tveksamt skick. Och sedan har vi en ”bubblare” i form av föreningshuset. Vi kommer att skicka ut en enkät via mail inom några veckor (lämnas den öppen på hemsidan utan krav på inloggning så spammas den sönder totalt) och med frågor om hur den skulle kunna användas mer och bättre och vad som kan tänkas saknas.
  Men vi får se vad som kan bli av, målsättningen är fortfarande att debiteringen skall kvarstanna under 5.000 per år och fastighet och momsfrågan kommer att kosta en del…

  Utöver enkätsvaren som gäller föreningshuset så välkomnar vi motioner till årsstämman och påminner om att dessa ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

  Till sist, referatet från styrelsemöte nr 6 som hölls den 12e november 2022 finns nu på den vanliga sidan.

  Vänliga hälsningar från styrelsen

  Glad första advent!

  Nu är det knappt fyra veckor kvar till Julafton men bara tre dagar kvar tills att höstens VA-faktura ska vara betald (några få kan ha fått 15/11 som betalningsdatum men det är 30/11 som gäller).

   

  Och så lite återrappotering från styrmötet söm hölls den 12 november. (Protokollet kommer att justeras vid nästa möte och publiceras då.)

  • Arbetsgruppen för byte av vattenmätare (Arne, Anders B samt vattenvärdarna) presenterade sina tre olika förslag/offerter. En enhällig styrelse valde alternativet från Kamstrup. Mätarna är nu beställda och levereras till våren och bytet planeras att ske under försommaren. Vi vill ånyo påminna om att mätarplatsen skall vara iordningsställd för att möjliggöra byte – annars kan det bli extrakostnader för fastighetsägaren. Om samfällighetens krav/avtal vid anslutning av fastighetsägarens VA-anläggning till samfällighetens anslutningspunkt finns att läsa om här.
  • Snabelbilen har igen varit och lappat på Täckholmsvägen. Områdets vägar har många sprickor och underhållskostnaderna stiger. Styrelsen håller på att ta in offerter för att lägga nytt ytskikt.
  • Den befintliga Skogs- och grönområdesplan löper ut till våren och vi har gett i uppdrag till Skogssällskapet att ta fram en ny efter att ha utvärderat olika offertförslag.
  • Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen (förlängningen av Galärstigen) är tänkt att användas enkom av postbilen (och ev. fyrhjulingar). Dessvärre går även en del annan trafik där som vägbanken inte håller för. Vi kommer därför att sätta upp skyltar med genomfart förbjuden.
   För de som inte vet så öppnade vi upp grusvägen för postbilen för att kunna flytta alla våra brevlådor till där de står nu. Om vi måste stänga grusvägen så finns risk att alla brevlådor måste flyttas tillbaka till korsningen Breviks Sjöväg/Arkvägen…
  • Christer Nygren har avlagt jaktrapport och här återges några huvudpunkter:
   • Inga vildsvin har skjutits under 2022. Det har visat sig att jakten 2021 decimerade stammen rejält. Har haft kontakt med jägare på Sundholmen och Håtö och de har inte heller sett många grisar.
   • Åtelkameran har fotograferat en galt vid ca 15 tillfällen sedan juli. Galtar lever ensamma oftast och rör sig inte regelbundet som en flock där en ledarsugga styr. Jag har suttit i jakttornet 8-10 gånger under året. Vid 3 tillfällen har jag smygit ut då galten blivit fotograferad. Men grisen har hunnit försvinna då jag kommit på plats.
   • Inga rådjur har skjutits även om det finns många (för många) i området.
   • Inga gäss har skjutits under sommaren. Det är svårt att komma åt gässen…
  • Föreningshuset samägs av alla i GA1 men nyttjas sparsamt. Styrelsen har sina möten där och på onsdagar spelas det bridge. Utöver det så används lokalen för enstaka middagar och någon annan sammankomst då och då. Värdarna har tagit fram ett frågeformulär för att ta reda på vad som skulle kunna öka dess användning (något som behöver rustas upp, göras om, införskaffas etc.). Styrelsen välkomnar också motioner om detta om frågeformuläret inte skule räcka till. Ju fler som svarar desto bättre blir det!
  • Referat från styrelsemöte nr 5 som hölls den 1.a oktober finns att läsa här.

  Styrelsen önskar alla en härlig första advent!

  Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

  Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

  Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

  Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

  Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

  Föreningsanläggningarna är:

  På och omkring din tomt

  För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

  För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

  Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

  Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten om stammen är tunnare än 5 cm i ögonhöjd. Dock får man inte ta bort enar, ekar, vildaplar eller nypon. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

  Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

  För detaljplanerat område gäller också Norrtälje kommuns föreksrifter vad avser skötsel av häckar och buskage i anslutning till våra vägar. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. Se exempel på tillämpning nedan:


  Hörntomt/bor i gatukorsning

  Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet.
  Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd.
  Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

   

   


  Utfart mot gata

  Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

   

   

   

  Hamnen

  Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.
  Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.
  Här finns en liten skrift som sammanfattar vad som gäller och som kan vara lämplig att lämna till mäklaren i samband med försäljning av fastigheten.

  Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

  För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5.

  Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

  Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.


  Det är parkeringsförbud nere i hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, använd parkeringsplatsen vid bodarna.

   

   

  Bad

  I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

  Vägar

  Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!
  Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

  Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen och fyrhjulingar som får åka där.

   

  Vatten och avlopp

  Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

  På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump (LPS2000E) och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

  Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

  Fiber

  Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
  Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

  Grannsamverkan

  Föreningen använder appen Coyards för informationsspridning och rapportering av iakttagelser.

  Firanden och festligheter

  Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen nere vid vattnet. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.
  Därtill förekommer spontana grillningar vid vår utegrill bakom bastun.

  GDPR

  Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

  Vi önskar er alla en
  God Jul
  och ett
  Gott Nytt År!
  Styrelsen

  IP Only

  Det är oklart hur det går med faktureringen från IP Only. Enligt information jag fått så har några personer fått den riktiga slutliga fakturan, dvs med avdrag för förseningen (och i förekommande fall också avdrag för egen grävning på tomten). Betalningsfristen var satt till 30 dagar. Några valde att dela upp sin betalning genom ett finansbolag men här har IP Only trätt in och löst det problemet på ett snyggt sätt.
  Vissa har fått kreditfaktura avseende den ursprungliga och felaktiga fakturan emedan andra inte (ännu?). Själv fick jag min kreditering den 28/11 men inget annat sedan dess (det ”tar ett tag” säger IP Only). Bollen ligger hos dem så det är bara att vänta på att slutfakturan ska komma. Det kan vara bra att kolla i SPAM/skräpkorgen i sin mail så att inte fakturan ligger där och skvalpar. Känner man sig osäker så går det givetvis bra att själv ta kontakt med IP Only.

  En liten sak som inte hör hit men som är relaterad till IP Only. I början av förra veckan så hade IP Only störningar i sitt nät. Prestandan var dålig och man kunde stundom tappa internetförbindelsen. Jag har inte fått det bekräftat men det berodde sannolikt på en avgrävd kabel som man kunde läsa om på deras hemsida. Därmed fick man tillfälligt styra om trafiken andra vägar. I helgen var dock allt återställt till det normala.

  WIFI i föreningshuset och gässtugor

  Nu finns gäst-WIFI som täcker bägge husen och en bra bit utanför. Hastigheten är 100/10 Mbit och borde räcka för att streama film eller lyssna på musik i samband med att man vistas i lokalerna, och givetvis för att läsa mail eller surfa runt.
  Nätverket (SSID) heter ”Båtsvikens SFF Gästnät” och det är samma lösenord som för hemsidan (och ändras därmed vid varje årsstämma).
  Observera att missbruk beivras. Trafiken övervakas varvid MAC-adress och enhetsnamn registreras. Olaglig/oetisk användning eller onormal förbrukning kommer att resultera i att enheten blockeras från nätet.
  Vår GDPR-tillämpning har i och med detta uppdaterats.

  Infartsskylten

   

  Som många uppmärksammat så satte Trafikverket i oktober upp en felaktig infartsskylt till vårt område där det stod Håtöviken…

  Det var många som blev lite vilsna där, inklusive besök som jag själv skulle ha…

  Sedan några veckor så är rätt skylt åter på plats och därmed är ordningen återställd 🙂

   

   

  Vattenpriser

  Nu är valåret över(?) och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen… Kanske.
  Det finns ett förslag på höjda avgifter för 2019 men ännu inget beslut. Så kanske blir det ingen höjning, eller också kommer den senare eller…

  Antas förslaget så innebär det en höjning av den fasta årsavgiften från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI. Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.
  Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader.

  Jouravtal

  Vi har nu tecknat ett nytt jouravtal med Romans Markentreprenad AB (RoMark) som garanterar en kort inställelsetid ifall oturen skulle vara framme. Det kommer mera detaljer på hemsidan inom kort. Men tills dess så är dessa uppgifter bra att ha:

  • Kontaktperson: Erik Roman
  • Telefon: 0709-85 48 88
  • Mail: erik@romark.se

  Grannsamverkan – Coyards

  Vi är nu inne i den mörka säsongen och det blir svårare att se vilka som rör sig i området. Vi påminner om att använda Coyards-appen för rapportering av suspekta företeelser. Med den nås merparten av fastighetsägarna i Båtsviken blixtsnabbt.

  Trivselregler

  Styrelsen har tagit fram en sida med lite grundläggande information om föreningen och dess gemensamma anläggningar men också avseende allmän skötsel av den egna tomten mm. Sidan avses inte vara en pekpinne eftersom de allra flesta sköter sina tomter och diken alldeles utmärkt. Men för vissa så kan det agera som ett förtydligande eller en liten påminnelse.
  Det finns delningknappar längst ned på sidan med vilka man kan skriva ut sidan eller mejla den till sig själv eller någon annan.

  God Jul önskar Styrelsen!

  Vi har infört en ny liten ”medlemsservice” på hemsidan. Nu går det att se aktuella bokningar (och lediga perioder) för både gäststugor och föreningshus.

  Kalendrarna kan bara läsas, bokning görs som vanligt genom våra stugvärdar eller genom bokningsformulär som finns på sidorna för gäststugor respektive föreningshus. Ta tillfället i akt för att kontrollera om din bokning stämmer – eller för att slå till den där lediga veckan ni pratat om…

  nerd

   
   
   
   
   
   
  Med ena handen på tangentbordet och den andra på plånboken önskar jag er en trevlig vår!