Stort tack till Skonertvägen för ett härligt Midsommarfirande!
(Ni kan nog dra ned liite på värmen till nästa gång… :-))

 

Vi ses nästa år!

Midsommar i Båtsviken

Välkomna till årets midsommarfest i Båtsviken den 24 juni.

Äntligen blir det dags igen efter två års uppehåll!

Anmälan görs på anslagstavlan nere vid bastun, där ni skriver hur många som kommer och var ni bor, alternativt genom anmälningsformuläret längre ned.
Vi behöver din anmälan senast måndag 20 juni.

Programmet för Midsommarafton ser ut så här:

 • Kl. 10.00 Kläs midsommarstången nere vid ängen. Ta gärna med blommor som vi klär stången med.
 • Kl. 14.00 Samlas vi och reser midsommarstången.

Därefter dans runt stången, lekar, dragkamp, lotterier, fiskdamm och lyckohjulet!

Tips!

 • Ta med picknickkorg och något att sitta på.
 • Kläder efter väder.
 • Ta med kontanter, gärna mynt och jämna pengar i mindre valörer.
 • Lyckohjulet kommer enbart att kunna användas med kontanter.
 • Till lotterierna går det att använda Swish.
 • Inga hjälpmedel är tillåtna vid lekarna.

Sedvanlig midsommarklädsel gäller, annars kan laget diskvalificeras.

Varmt välkomna önskar vi på Skonertvägen!

  Ditt namn (måste anges)

  Epost (måste fyllas i)

  Adress i Brevik (måste anges)

  Antal vuxna (måste anges)

  Antal barn & ålder så det blir "rätt" godis (måste anges)

  Eventuellt meddelande:

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

  logga_transparent

   
  Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset. Det finns en hel del arbeten att göra även i år – kom mangrant!

   
  Arbetsuppgifter:

  • Röjning av diken på huvudvägarna, särskilt infarten och längs med Täckholmsvägen
  • Samla ihop sly – hämtas efter aretsdagen
  • Fasadtvätt på stugor och föreningshus
  • Arbete med tennisbanan
  • Däckbyte på brygga C
  • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
  • Sätta ut badstegar
  • Rengöra och olja bryggorna
  • Städning av föreningshus
  • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
  • Fortsatt målning av sjöbodar
  • Insamling av snökäppar
  • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

  Det behövs inga bilar eller släp. Däremot så är det bra om envar tar med sig allt som fungerar för att röja och samla sly. Allt som vi kapar ska dras fram till stora högar vid närmsta vägdike och kommer att hämtas upp av traktor efter arbetsdagen. (Slyet läggs tvärs diket och hellre på höjden än på bredden så att det blir lättare att plocka upp maskinellt.)

  Passa på att röja sly på och utanför din tomt och få det upphämtat! Styrelsen betraktar all växtlighet klenare än 5cm i diameter i ögonhöjd som sly – undantaget ek, en, äpplen och olvon samt nypon. För annan och grövre växtlighet krävs tillstånd! Denna röjning ska dock inte göras under tid avsatt till arbetsdagen…

  Arbetsdagen avslutas kl. 13.00 med korvservering (även vegetariskt alternativ) och dryck vid föreningshuset. Kl 14:00 vidtar årsstämman.
  Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

  Och så ett axplock nyheter från dagens styrelsemöte

  • Styrelsens avsikt är att genomföra både årsstämma och midsommarfirande ”som vanligt” i år.
  • Observera att snart inträder fiskeförbud inom Båtsvikens område (1 april – 15 juni).
  • Från och med den 11 mars och tills vidare gäller eldningsförbud i Norrtälje på grund av det torra vädret. Du kan alltid ringa räddningstjänstens telefonsvarare 0176-28 42 00 för att få information om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud.
  • Referat från styrelsemöte nr 8 som hölls den 19.e februari finns nu på den vanliga sidan
  • Underlagen inför årsstämman lördagen den 30.e april är strax klara. Om detta kommer att meddelas genom kallelse på hemsidan.

  Styrelsen hälsar alla välkomna!

  I samband med arbetsdagen sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan (kombinerad med samfällighetsavgift) kommer därmed ut kring mitten på maj.

  Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

  Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
  Båtsvikens Samfällighetsförening
  Breviks Sjöväg
  761 94 Norrtälje

  Eller via detta formulär (bästa alternativet).

  Hej alla!

  I och med vårens ankomst så har nu styrelsen påbörjat budgetarbetet för kommande verksamhetsår samtidigt som böcker och protokoll stängs inför stundande revision.

  Stugbokningarna har tagit fart och vildsvinen håller sig borta. Annars finns inte mycket mer att berätta sånär som att lukten vid kommunens avloppsstation kommer att åtgärdas inom kort (byte av kolfilter).

  Styrelsens inställning är fortfarande att både årsstämma och midsommarfirande kommer att hållas ”som vanligt” i år. Definitivt beslut kommer att tas vid mötet i mars.

  Referat från styrelsemöte nr 7 som hölls den 15e januari 2022 finns nu på den vanliga sidan.

  Vänliga hälsningar,
  Styrelsen

  Hej alla!

  I helgen sammanträdde styrelsen i ett soligt men blåsigt Båtsviken. Nedan kommer några korta noteringar från mötet:

  • Bokföringsmässigt så närmar vi oss nu avslut och kan konstatera rekord vad avser antalet stugbokningar 2021. Ser man på nuvarande tryck så verkar trenden hålla i sig även för 2022…
  • Vildsvinen håller sig fortsatt borta från området
  • Rishögarna på Galärstigen och Täckholmsvägen har nu blivit flisade
  • Vi hoppas på att Corona klingar av under våren och att vi därmed kan genomföra både årsstämma och midsommarfirande ”som vanligt” i år. Beslut om detta tas senast vid styrelsens möte i mars.

  Referat från styrelsemöte nr 6 som hölls den 20e november 2021 finns nu på den vanliga sidan.

  Vänliga hälsningar,
  Styrelsen

  För nu får vi väl hoppas att sommaren kommit för att stanna!

  Under styrelsemötet i lördags så summerade vi vad som åstadkommits under den ”virtuella arbetsdagen” och mycket har blivit gjort – även om förhoppningen fanns om att det kanske hade kunnat bli ännu mer. Men det kanske inte heller är realistiskt att tro att hela listan skulle betas av utan den ledning och samvaro som normalt smörjer maskineriet. Badflotten är väl den saken som fortfarande kräver någon slags gemensam insats men resten får vi kanske lämna till hösten. Vi tackar alla som bidragit denna gång!

  Nu är det knappt två veckor kvar tills det att årets samfällighetsavgift för 2021 ska vara föreningen tillhanda (15 juni) och hela 71 av 118 har redan betalat in. Glädjande!

  Dagen efter, den 16:e juni, upphör fiskeförbudet i Håtöviken och Sundholmen med omnejd och vi får hoppas att fiskebeståndet får den tillväxten som avsetts.

  Tennisvärdarna meddelar att tennisbanan snart kommer att öppnas och om detta kommer att meddelas på hemsidan. Den sura våren och det myckna regnet för några veckor sedan har dessvärre försenat det hela.

  Även i år så känner vi oss dessvärre nödsakade att ställa in midsommarfirandet. Det innebär att det inte kommer att bli några organiserade aktiviter som hör högtiden till. Däremot är det fritt att under distanserade former träffas på midsommarängen för att uppleva lite gemyt och samkväm!

  Någon gång den 23-26 juli och mellan kl 11-19 så kommer helikoptern åter på besök. Ni som var med förra året vet att de vidtagit åtgärder för att skärma av kabinutrymmet mht COVID. Det kommer en blänkare på hemsidan när vi vet mer.

  Och så till sist, referat från styrelsemöte nr 2 för verksamhetsåret 2021/22 som hölls den 29 maj finns nu på den vanliga sidan.

  Vänliga hälsningar,
  Styrelsen

  Styrelsen sammanträdde igår (16 maj) och kunde fastställa Årsstämmoprotokollet. Endast en synpunkt hade inkommit vilket vi tar som ett bevis på goda förberedelser och genomarbetade underlag. Synpunkten berörde en precisering av skyddsområde för vårlekande fisk (se protokollet §10, Motion nr 1).
  Det reviderade Årsstämmoprotokollet finns bland övriga årsstämmounderlag och några exemplar kommer att läggas i brevlådan utanför Föreningshuset.

  Styrelsen justerade också senaste styrmötesprotokoll samt höll konstituerande stämma. Dessa återfinns också på sin sedvanliga plats bland andra referat från tidigare styrelsemöten.

  Vi vill också påminna om Samfällighetsavgiften och VA-fakturan som skickades för en vecka sedan. I fredags hade redan 17 medlemmar betalat och det är i stort sett samma individer som vanligt. Betalningsfristen är satt till den 26:e juni och det är lång tid kvar. Men glöm inte – snälla!!!

  På grund av coronapandemin så beslutade styrelsen att ställa in Båtsvikens årliga Midsommarfirande – tråkigt!
  Den knappa framförhållningen som ändrade restriktioner skulle medföra gör det svårt att organisera allt som behöver förberedas och bokas.

  Det är glädjande att konstatera att så många gjort fina ”arbetsdag-insatser” inom området! Vi stänger nu arbetslistan som tidigare varit anslagen på hemsidan. Det finns dock två saker som vi fortfarande skulle behöva ha hjälp med.

  Det ena berör tennisbanan som är alldeles för sur för att tillåta spel och kommer att vara avstängd två veckor till och öppna igen på lördag den 30:e maj om inget annat meddelas på hemsidan. Tennisbanan behöver också vältas – ju flera gånger desto bättre! Vält finns på tennisbanan och vi välkomnar entusiaster.

  Det andra gäller skogsvård. Vid infarten till området och mellan E18 och Breviks Sjöväg så ligger det massor med nedfallna grenar och röjt buskage. En del är kvar från E18-bygget och en del är sedan Alfrida. Värst är det på den västra delen och ser inte heller bra ut från E18/när man svänger in på området.

  Här är det frågan om att samla ihop riset till högar som sedan kan hämtas av tredje part (de kommer in med en liten traktor med gripklo). Man behöver alltså inte dra riset till vägen/diket – bara samla ihop så att det maskinellt kan upphämtas. Obsevera att det är bara området söder om viltvårdsstängslet som är vårt och som vi ska bry oss om.

  Även här välkomnas frivilliga insatser!

  Som ni kanske hört så har det varit skarvjakt inom området, och detta i samband med att Håtö Fiskvårdsförening satte ut laxöring för någon dryg vecka sedan. Det finns fortfarande mycket skarv inom området, skyddsjakt samordnas av en viltvårdsjägare från Håtö.

  Vi har en forsatt – men seg – dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om att bereda en särskild avfart från E18 till oss och/eller sänka hastigheten vid vår infart. Än så länge så bollas det runt mellan olika instanser men vi har inte gett upp än.

  Och så det sista för denna bulletin; måndag den 20:e juli (tid oklar) är fortfarande måldatum för den årliga helikopterflygningen. Arrangören tittar på olika alternativ för genomförande för att minimera eventuell smittorisk (avskärmade platser, färre passagerare eller större helikopter). Skriv upp datumet så länge. Vi återkommer med mera information längre fram.

  Ha en härligt vår!  (brr…)
  Styrelsen

  Midsommar i Båtsviken

  Välkommen till årets midsommarfest i Båtsviken den 21 juni.

  Anmälan görs på anslagstavlan nere vid bastun, där ni skriver hur många som kommer och var ni bor, alternativt genom anmälningsformuläret längre ned.
  Vi behöver din anmälan senast måndag 17 juni.

  Programmet för Midsommarafton ser ut så här:

  • Kl. 10.00 Kläs midsommarstången nere vid ängen. Ta gärna med blommor som vi klär stången med.
  • Kl. 14.00 Samlas vi och reser midsommarstången.

  Därefter dans runt stången, lekar, dragkamp, lotterier, fiskdamm och årets nyhet: Lyckohjulet.

   
  Tips!

  • Ta med picknickkorg och något att sitta på.
  • Kläder efter vädret.
  • Ta med kontanter, gärna mynt och jämna pengar i mindre valörer.
  • Lyckohjulet kommer enbart att kunna användas med kontanter.
  • Till lotterierna går det att använda Swish.
  • Inga hjälpmedel är tillåtna vid lekarna.

  Sedvanlig midsommarklädsel gäller, annars kan laget diskvalificeras.

  Varmt välkomna önskar vi på Fregattvägen och Fullriggarvägen!

   Ditt namn (måste anges)

   Epost (måste fyllas i)

   Adress i Brevik (måste anges)

   Antal vuxna (måste anges)

   Antal barn & ålder så det blir "rätt" godis (måste anges)

   Eventuellt meddelande:

   Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

   Midsommar i Båtsviken

   Fredagen den 22:a juni är det dags för Båtsvikens traditionsenliga midsommarfirande!

   I år är det Arkvägen som har äran att arrangera.

   Programmet ser, som vanligt, ut så här:

   • Fredag kl 10.00 samlas vi, med dessförinnan plockade blomster, för att pryda midsommarstången.
   • Fredag kl 14.00; resning av midsommarstången, följt av musik, dans, lekar, lotterier och trevlig samvaro!

   Anmälan görs på listan som sitter på anslagstavlan vid bastun, alternativt via formuläret nedan och senast söndag 17/6.

   Vi tar tacksamt emot sponsringspriser till de olika lotterierna. Lämnas till Hammarberg på Arkvägen 4 eller Ekberg på Arkvägen 12.

   VÄLKOMNA!

    Ditt namn (måste anges)

    Epost (måste fyllas i)

    Adress i Brevik (måste anges)

    Antal vuxna (måste anges)

    Antal barn & ålder så det blir "rätt" godis (måste anges)

    Eventuellt meddelande:

    Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha