Det finns två stugor, A och B, belägna i ett eget hus och vägg i vägg med varandra. A är den som ligger närmast föreningshuset och B den som ligger närmast tennisbanan. Stugorna är på vardera ca 25 kvadratmeter med öppen planlösning. Bägge har en liten altan med utemöbler på framsidan som vätter mot badstrand och bryggor. Stugorna är till för våra medlemmar och dess tillfälliga gäster och är alltså inte öppna för allmänheten.

Stugorna har adressen Breviks sjöväg 17, 761 94 Norrtälje.

Utrustning

 • Köksutrustning; bänkugn med kokplattor, tallrikar, bestick, kokkärl, mikrovågsugn, kaffebryggare, brödrost etc.
 • Kyl och frys.
 • Tvåvåningssäng samt bäddsoffa med plats för två.
 • Toalettutrymme med tvättställ. Dusch finns i föreningshuset intill till vilket ges tillgång.
 • Egna sängkläder, dvs kuddar, örngott, filtar, lakan samt handdukar medtages av hyresgäst.
 • Radio och TV finns ej.
 • 100/10 Mbit WIFI (SSID: ”Båtsvikens SFF Gästnät”). Det är samma lösenord som för hemsidan (ändras vid varje årsstämma). Missbruk beivras.

Uthyrningsperiod, bokningsregler och kostnader

Stugorna kan hyras året runt. Högsäsong sammanfaller med skolledigheten (fr.o.m. v25, midsommarveckan t.o.m. v34) och under denna period kan stugorna bara hyras veckovis (ej per dygn). Vanligtvis är uthyrningstiden begränsad till en vecka i sträck (bägge husen) under högsäsong men om beläggningen tillåter så kan det gå att boka 2 veckor i sträck. Kolla med stugvärdarna.

 • Bokning görs av fastighetsägare direkt genom våra stugvärdar eller via formuläret längre ned. Bekräftade bokningar kan du se i kalendrarna nedan.
 • Var god ange namn, fastighetsbeteckning samt vilken stuga och datum/vecka vid inbetalning. Anonyma eller otydliga inbetalningar hamnar i kaffekassan!
 • För sommarperioden (högsäsong) kan bokning göras tidigast den 2:a januari det året som bokningen avser och anses giltig när bokningsavgiften inkommit.
 • Hyresavgiften ska vara föreningen tillhanda senast under tillträdesdagen (Bg 5021-3016, betalningsmottagare Båtsvikens SFF)
 • Inflyttning sker tidigast kl 14:00 tillträdesdagen och avflyttning senast kl 12:00 avträdesdagen om inte annat är överenskommet.
 • Vid veckouthyrning sker tillträde och avträde på söndagar.
 • Det åligger hyresgästen att diska och städa innan utflyttningen. Vid undermålig städning/diskning debiteras en extraavgift på kr 2.000:-.
 • Sopor slängs i anvisad behållare (sopskjulet till vilken man får särskild nyckel) och får inte lämnas utanför dörren eftersom vi har vildsvin inom området. Annat än hushållsavfall (glas, metall, plast etc) medtages och får ej lämnas kvar.
 • Rökning är inte tillåtet inomhus. Tag hänsyn till grannar när bägge stugorna är uthyrda.
 • Avtal för stuguthyrning. Skriv gärna ut och skriv under och ta med när du kvitterar nyckeln.

Högsäsong (v25-v34)
Priset per vecka är 1.850:- och inkluderar en bokningsavgift om 250:- per hyresvecka. Bokningen anses giltig när bokningsavgiften inkommit. Bokningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning.

 • Avbokning tidigare än 8v före tillträdesdagen; 250:- (bokningsavgiften).
 • Vid avbokning senare än 8v före tillträdesdagen debiteras halva hyresbeloppet.
 • Vid avbokning senare än 4v före tillträdesdagen debiteras 75% av hyresbeloppet.
 • Vid avbokning senare än två veckor före tillträdesdagen debiteras hela hyresbeloppet.

Lågsäsong
Priset per vecka är 1.500:- och per dygn 250:-. Ingen bokningsavgift.

 • Avbokning tidigare än 4v före tillträdesdagen är kostnadsfritt.
 • Vid avbokning senare än 4v före tillträdesdagen debiteras halva hyresbeloppet.
 • Vid avbokning senare än 2v före tillträdesdagen debiteras 75% av hyresbeloppet.
 • Vid avbokning senare än en vecka före tillträdesdagen debiteras hela hyresbeloppet.

Stugvärdar
Kontaktuppgifter till stugvärdar hittar du under Styrelse och andra förtroendevalda.

 

  Namn (måste anges)

  Fastighetsbeteckning/medlemsnummer (måste fyllas i)

  Mailadress (måste fyllas i)

  Telefonnummer (måste fyllas i)

  Val av stuga (måste anges)
  Vilken somStuga AStuga BStuga A och B

  Bokningsperiod; vecka, datum... (måste fyllas i)

  Plats för eventuellt meddelande

  Jag har tagit del av avbokningsreglerna ovan (måste fyllas i)
  JA

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

   

  Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

  Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

  Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

  Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: Sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

  Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

  Föreningsanläggningarna är:

  På och omkring din tomt

  För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

  För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

  Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

  Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten. Detta gäller sly som är max manshög och har stam tunnare än 10 cm, men man får inte ta bort enar, ekar eller vildaplar. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

  Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

  För detaljplanerat område gäller också Norrtälje kommuns föreksrifter vad avser skötsel av häckar och buskage i anslutning till våra vägar. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. Se exempel på tillämpning nedan:


  Hörntomt/bor i gatukorsning

  Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet.
  Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd.
  Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

   

   


  Utfart mot gata

  Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

   

   

   

  Hamnen

  Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.

  Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.

  Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten.

  För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

  Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

  Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.


  Det är parkeringsförbud nere i hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, använd parkeringsplatsen vid bodarna.

   

   

  Bad

  I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

  Vägar

  Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!
  Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

  Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen som får åka där.

   

  Vatten och avlopp

  Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

  På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump (LPS2000E) och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

  Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

  Fiber

  Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
  Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

  Grannsamverkan

  Grannsamverkan inom området är organiserad genom en ansvarig per väg och appen Coyards används för informationsspridning och rapportering av iakttagelser.

  Firanden och festligheter

  Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen nere vid vattnet. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.
  Därtill förekommer spontana grillningar vid vår utegrill bakom bastun.

  GDPR

  Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

  Vi önskar er alla en
  God Jul
  och ett
  Gott Nytt År!
  Styrelsen

  IP Only

  Det är oklart hur det går med faktureringen från IP Only. Enligt information jag fått så har några personer fått den riktiga slutliga fakturan, dvs med avdrag för förseningen (och i förekommande fall också avdrag för egen grävning på tomten). Betalningsfristen var satt till 30 dagar. Några valde att dela upp sin betalning genom ett finansbolag men här har IP Only trätt in och löst det problemet på ett snyggt sätt.
  Vissa har fått kreditfaktura avseende den ursprungliga och felaktiga fakturan emedan andra inte (ännu?). Själv fick jag min kreditering den 28/11 men inget annat sedan dess (det ”tar ett tag” säger IP Only). Bollen ligger hos dem så det är bara att vänta på att slutfakturan ska komma. Det kan vara bra att kolla i SPAM/skräpkorgen i sin mail så att inte fakturan ligger där och skvalpar. Känner man sig osäker så går det givetvis bra att själv ta kontakt med IP Only.

  En liten sak som inte hör hit men som är relaterad till IP Only. I början av förra veckan så hade IP Only störningar i sitt nät. Prestandan var dålig och man kunde stundom tappa internetförbindelsen. Jag har inte fått det bekräftat men det berodde sannolikt på en avgrävd kabel som man kunde läsa om på deras hemsida. Därmed fick man tillfälligt styra om trafiken andra vägar. I helgen var dock allt återställt till det normala.

  WIFI i föreningshuset och gässtugor

  Nu finns gäst-WIFI som täcker bägge husen och en bra bit utanför. Hastigheten är 100/10 Mbit och borde räcka för att streama film eller lyssna på musik i samband med att man vistas i lokalerna, och givetvis för att läsa mail eller surfa runt.
  Nätverket (SSID) heter ”Båtsvikens SFF Gästnät” och det är samma lösenord som för hemsidan (och ändras därmed vid varje årsstämma).
  Observera att missbruk beivras. Trafiken övervakas varvid MAC-adress och enhetsnamn registreras. Olaglig/oetisk användning eller onormal förbrukning kommer att resultera i att enheten blockeras från nätet.
  Vår GDPR-tillämpning har i och med detta uppdaterats.

  Infartsskylten

   

  Som många uppmärksammat så satte Trafikverket i oktober upp en felaktig infartsskylt till vårt område där det stod Håtöviken…

  Det var många som blev lite vilsna där, inklusive besök som jag själv skulle ha…

  Sedan några veckor så är rätt skylt åter på plats och därmed är ordningen återställd 🙂

   

   

  Vattenpriser

  Nu är valåret över(?) och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen… Kanske.
  Det finns ett förslag på höjda avgifter för 2019 men ännu inget beslut. Så kanske blir det ingen höjning, eller också kommer den senare eller…

  Antas förslaget så innebär det en höjning av den fasta årsavgiften från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI. Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.
  Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader.

  Jouravtal

  Vi har nu tecknat ett nytt jouravtal med Romans Markentreprenad AB (RoMark) som garanterar en kort inställelsetid ifall oturen skulle vara framme. Det kommer mera detaljer på hemsidan inom kort. Men tills dess så är dessa uppgifter bra att ha:

  • Kontaktperson: Erik Roman
  • Telefon: 0709-85 48 88
  • Mail: erik@romark.se

  Grannsamverkan – Coyards

  Vi är nu inne i den mörka säsongen och det blir svårare att se vilka som rör sig i området. Vi påminner om att använda Coyards-appen för rapportering av suspekta företeelser. Med den nås merparten av fastighetsägarna i Båtsviken blixtsnabbt.

  Trivselregler

  Styrelsen har tagit fram en sida med lite grundläggande information om föreningen och dess gemensamma anläggningar men också avseende allmän skötsel av den egna tomten mm. Sidan avses inte vara en pekpinne eftersom de allra flesta sköter sina tomter och diken alldeles utmärkt. Men för vissa så kan det agera som ett förtydligande eller en liten påminnelse.
  Det finns delningknappar längst ned på sidan med vilka man kan skriva ut sidan eller mejla den till sig själv eller någon annan.

  God Jul önskar Styrelsen!

  Nedan visas (i skrivande stund!) nuvarande status på stugbokningarna.
  (Realtidsinformation samt bokningsförfarande hittar du här.)

  Vecka

  Stuga A

  Stuga B

  24

  Ledig

  Ledig

  25

  Bokad

  Bokad

  26

  Ledig

  Ledig

  27

  Ledig

  Ledig

  28

  Bokad

  Bokad

  29

  Bokad

  Bokad

  30

  Bokad

  Bokad

  31

  Bokad

  Bokad

  32

  Bokad

  Bokad

  33

  Ledig

  Ledig

  34

  Ledig

  Ledig

  Nedan visas (i skrivande stund!) nuvarande status på stugbokningarna. Skolledigheten är redan ganska väl intecknad men det finns gott om lediga veckor både före och efter.
  (Realtidsinformation samt bokningsförfarande hittar du här.)

  Vecka

  Stuga A

  Stuga B

  24

  Ledig

  Ledig

  25

  Bokad

  Bokad

  26

  Ledig

  Ledig

  27

  Bokad

  Bokad

  28

  Bokad

  Bokad

  29

  Bokad

  Ledig

  30

  Bokad

  Bokad

  31

  Bokad

  Bokad

  32

  Bokad

  Bokad

  33

  Ledig

  Ledig

  34

  Ledig

  Ledig

  Hej,

  Nedan visas nuvarande status på stugbokningarna. Skolledigheten är redan ganska väl intecknad men det finns gott om lediga veckor både före och efter.

  Vecka

  Stuga A

  Stuga B

  24

  Ledig

  Ledig

  25

  Bokad

  Bokad

  26

  Ledig

  Ledig

  27

  Ledig

  Ledig

  28

  Bokad

  Bokad

  29

  Bokad

  Bokad

  30

  Bokad

  Bokad

  31

  Bokad

  Bokad

  32

  Bokad

  Bokad

  33

  Ledig

  Ledig

  34

  Ledig

  Ledig

  Mer information om stugor, uppdaterade kalendrar samt bokningsförfarande hittar ni här.

  Vi har infört en ny liten ”medlemsservice” på hemsidan. Nu går det att se aktuella bokningar (och lediga perioder) för både gäststugor och föreningshus.

  Kalendrarna kan bara läsas, bokning görs som vanligt genom våra stugvärdar eller genom bokningsformulär som finns på sidorna för gäststugor respektive föreningshus. Ta tillfället i akt för att kontrollera om din bokning stämmer – eller för att slå till den där lediga veckan ni pratat om…

  nerd

   
   
   
   
   
   
  Med ena handen på tangentbordet och den andra på plånboken önskar jag er en trevlig vår!